intTypePromotion=1

Stress thời gian - Stress lường trước

Chia sẻ: N>T Phát | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
232
lượt xem
78
download

Stress thời gian - Stress lường trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt về stress, các dạng stress cơ bản. Thuật ngữ stress hay căng thẳng xuất hiện rất nhiều trong đời sống thường ngày. Về mặt cá nhân, bất cứ điều gì tạo nên rối loạn tâm lý, xáo trộn tình trạng sức khoẻ đều gọi là stress. Trong tâm lý học, lại có 1 số định nghĩa đáng chú ý như: “Stress là kết quả của sự mất cân bằng giữa những yêu cầu và những nguồn lực.”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Stress thời gian - Stress lường trước

 1. STRESS ! ? !!? ?        Nhóm hựchin:RuBi     t  ệ   c
 2. st ess Thuậtng     ữ r    ăng hẳng hayc t   xuấthin ấtnhiu r đờis ngt ường   ệ r   ề tong   ố  h   Tr ngt l  ọ ,lic   s   nh  ha  o  âm ýh c ạ  ó1 ốđị ng ĩ ngày  ềmặtc nhân,bấtc  iu ìt o  n  .V    á     ứ đề g  ạ nê đángc ýnhư:  hú   r il ạn âm ý,xáo rn ì tạng ứckho   ố  o t l   tộ tnh r s   ẻ “ rs à  ế  uả ủa ự  ấtc bằng Ste sl k tq c s m  ân    đề g ilst ess.  u ọ à  r   gữa  ữngy u ầu  nhữngng ồ i nh  ê c và    u n  ự. l c” hay “St ess  ấthi n    l c  r xu   ệ khiáp ự vượtquá  ả  ăng hông    kh n t t ường  ủa  ạn    ng  h c b để ứ phó.   ”    
 3. Nhó c  ô  hú rngđế 2  m húngt ic tọ   n  vấn   hí l   r đềc nh à:St ess hời t   gi   St ess ường  an và  r l t ước. r      
 4. STR ESS   Thờig an  i Cóq nhiu  ệ   ảil to   ảngt ờig an tỏi   uá  ề vicph  àm r ngkho  h  i í  . Đâyl l ạisr s   cxácđịnh  ư  uồ sr s   ổ   à o  te sđượ     nh ng n te sph ế và hông hường  ấtở  hộ  àynay  bi n  t t nh   xã  ing   . St ess hờigi  ạm hờic  hể húcđẩyđể ô   r t   an t t  ót t     c ng ệ   àn hành. vicho t      
 5. STR ESS   Thờig an  i Tuy  ên,áp ực hờigi sẽ  nhi   l t   an  àm nguy  ạikhicó  l   h     quá  ều  nhi công  ệc  ảil   à  vi ph  àm m không  đủ hờigi l ,do  ó  ếtquả  t   an àm   đ k   công  ệc  ẽ  vi s không  được ốt  t .    
 6. STR ESS   Thờig an  i Nguyên nhân: Công việc quá tải    
 7. Thiếu sự kiểm soát    
 8. STR ESS !   ! !???  Lường r c t ướ st ess l ng trước l những đi u không  ay  r ườ à  ề m m ắn  ưa  ảy a  gi   ưng  t ể  ảy  a  ch x r bây  ờ nh có h x r tong ương ai  r t l.    
 9. STR ESS !   ! !???  Lường r c t ướ nhân  nh:Những kì vọng N guyên  chí không thỏa mãn được    
 10. STR ESS !   ! !???  Lường r c t ướ N hững o  ợ:Sợ bị khủng bố l s      
 11. STR ESS !   ! !???  Lường r c t ướ N ỗ o ợ  ềhưu,b hô   ệ …   il s v     ị t ivic    
 12. STR ESS !   ! !???  H ay  đơn  ản à  ợ  gi l s Lường r c t ướ t ổigi   ợ  ết u   à,s ch   sớm …    
 13. N hững  ạn  ế  h ch và  cách  ắc  ục kh ph Định hướng rõ ràng công việc giúp tiết kiệm được thời gian.    
 14. N hững  ạn  ế  h ch và  cách  ắc  ục kh ph Giữ cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đừng để công việc cuốn mình vào đó.    
 15. N hững  ạn  ế  h ch và  cách  ắc  ục kh ph Không nên làm việc căng thẳng quá sức, tạo sự thoải mái trong công việc.    
 16. N hững  ạn  ế  h ch và  cách  ắc  ục kh ph Không nên ạo  l c  t áp ự cho  ản  b thân. Không ự ạo  ảm   ác  ợ  . t t c gi s hãi Không nên i vào  ững  i u  tn  nh đề không  ắc  ắn. ch ch    
 17. CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CÔ ĐÃ LẮNG NGHE !!! !!!    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2