intTypePromotion=1
ADSENSE

The value of music in the happiness of man

Chia sẻ: Tâm Ngô Thị Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

149
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Âm nhạc luôn là nguồn hạnh phúc cho mọi người trên trái đất này. Từ thủa ban sơ, lòng say mê âm nhạc đã khiến con người sáng tạo những nhạc cụ đủ loại để tạo ra âm điệu tuyệt với mang lại thích thú và hạnh phúc cho mình. Tài liệu The value of music in the happiness of man sẽ giúp các bạn hiêu rõ hơn về vai trò của âm nhạc đối với sự hạnh phúc của con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The value of music in the happiness of man

  1. The value of music in the happiness of man Bài   mẫu   Bài   dịch Music has always been a source of happiness  Âm nhạc luôn luôn là nguồn hạnh phúc cho mọi  to all men on the earth. From their primitive  người trên trái đất này. Từ  thuở  ban sơ, lòng say  days,   men's   love   of   music   has   led   them   to  mê âm nhạc đã khiến con người sáng tạo những  make instruments of all descriptions to produce  nhạc   cụ   đủ   loại   để   tạo   ra   âm   điệu   tuyệt   vời  beautiful   music   for   their   enjoyment   and  mang   lại   thích   thú   và   hạnh   phúc   cho   mình.   happiness.  Không có âm nhạc thế giới thực sự trở thành nơi  Without   music   the   world   would   indeed   be   a  cư  ngụ  buồn tẻ. Ngay cả  thiên nhiên cũng tràn  very dull place to live in. Even nature is full of  đầy   âm   nhạc.   Có   tiếng   du   dương   trong   những   music. There is music in the movements of the  chuyển động của gió, của biển cả  cũng như  của  winds,   the   sea,   as   well   as   the   trees;   there   is  cây xanh. Có âm điệu réo rắt trong tiếng hót của   music in the calls of the birds, flies and insects  chim chóc, tiếng vo ve của ruồi muỗi và côn trùng  and also in the night of the birds and animals.  cũng như âm thanh trong tiếng vỗ cánh bay đi hay  It is from all these things that men have learnt  chạy   nhảy   của   chim   và   thú   rừng.   Từ   đó   con  to   appreciate   the   value   of   music.   The   same  người   đã   biết   cảm   nhận   giá   trị   của   âm   nhạc.  things  have also taught  men  how  to produce  Cũng chính những âm thanh đó đã giúp con người  music   from   the   simplest   of   things   such   as  tạo ra âm nhạc từ  những dụng cụ  thô sơ  nhất  sticks, bamboos, and animal horns. Men make  như gậy, tre và sừng động vật. Con người đã chế  many   kinds   of   flutes   with   bamboos   which  tạo ra nhiều loại sáo bằng tre phát ra những âm  produce   beautiful   music.  thanh   du   dương.  That   music   is   very   important   for   men's  Khó mà phủ  nhận rằng nhạc rất quan trọng tới   happiness   is   hard   to   deny.   Music   removes  hạnh phúc con người. Âm nhạc xoa dịu nỗi buồn  men's depression and fills them with gladness.  của con người và làm họ tràn đầy niềm vui. Đó là  It is for this reason that music is played even in  lý do tại sao âm nhạc được sử  dụng trong bệnh  hospitals   to   cheer   up   the   sick   people.  viện   để   khích   lệ   tinh   thần   bệnh   nhân.  As music has the capacity to make men happy,  Vì âm nhạc có thể làm cho con người hạnh phúc,  it contributes greatly to men's success in life. A  nó góp phần quan trọng cho sự  thành công của  happy   man   is   a   good   and   hard   worker.   He  cọn   người   trong   cuộc   sống.   Một   người   hạnh   works   happily   among   people   and   ẹarns   the  phúc  là  một  người   làm  việc  tốt và  siêng  năng.  good­will   or   all   around.   People   like   to  Anh ta  làm việc giữa  mọi người và luôn  được  associate  with him and to employ him in all  mọi người yêu mến. Người ta thích kết bạn với  kinds   of   work.   Thus,   he   leads   a   happy   and  anh ta, thích thuê anh ta làm mọi công việc. Vì thế  successful   life.  cuộc sống của anh ta luôn sung sướng và thành  công.  The value of music in the happiness of man is  therefore great.  Tóm lại âm nhạc có giá trị to lớn trong hạnh phúc  con người. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2