Thông tư liên bộ số 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP về việc thu lệ phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam và cấp thị thực cho người nước do Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao - Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 71-TT/LB ngày 5/12/1991 và Thông tư số 29-TT/LB ngày 6/4/1995 của liên bộ Bộ Tài chính-Bộ Ngoại giao- Bộ Nội vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP

  1. 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP,Thông tư liên t ch 11,B Ngo i giao,B Qu c phòng,B Tài chính,L phí c p h chi u,C p th th c,B sung,Thu - Phí - L Phí,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 11,Bo Ngoai giao,Bo Quoc phong,Bo Tai chinh,Le phi cap ho chieu,Cap thi thuc,Bo sung,Thue - Phi - Le Phi,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản