intTypePromotion=1

Thủ thuật làm powerpoint

Chia sẻ: Doan Tuan Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
92
lượt xem
7
download

Thủ thuật làm powerpoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấu slide Trong bản trình diễn Microsoft PowerPoint, đôi khi bạn muốn ẩn đi một slide nào đó – slide thông tin tham khảo hay giải thích thêm làm rõ nghĩa chẳng hạn – và chỉ truy cập đến slide này khi nào cần thiết. Slide được ẩn đi sẽ không được hiện lên trên màn hình trình diễn trừ khi bạn ra lệnh cho PowerPoint truy cập đến slide đó. Để ẩn một slide trước tiên bạn hãy chuyển con trỏ chuột về slide bạn muốn giấu đi rồi vào Slide Show | Hide Slide. Bạn hãy khi nhớ số thứ tự của slide bị ẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật làm powerpoint

  1. Giấu slide Trong bản trình diễn Microsoft PowerPoint, đôi khi bạn muốn ẩn đi một slide nào đó – slide thông tin tham khảo hay giải thích thêm làm rõ nghĩa chẳng hạn – và chỉ truy cập đến slide này khi nào cần thiết. Slide được ẩn đi sẽ không được hiện lên trên màn hình trình diễn trừ khi bạn ra lệnh cho PowerPoint truy cập đến slide đó. Để ẩn một slide trước tiên bạn hãy chuyển con trỏ chuột về slide bạn muốn giấu đi rồi vào Slide Show | Hide Slide. Bạn hãy khi nhớ số thứ tự của slide bị ẩn đi đó để trong quá trình trình diễn bạn có thể dễ dàng truy cập đến slide ẩn đó bằng cách nhấn phím số thứ tự của slide ẩn và ấn Enter. Nếu bạn có nhiều slide ẩn và không nằm theo thứ tự nào cả thì bạn có thể dùng phím tắt H để chuyển đến slide ẩn tiếp theo. Để quay trở lại bài trình diễn, bạn hãy nhắp chuột phải vào màn hình trình diễn và chọn Go | Previous Viewed. (Lệnh này có thể khác ở những phiên bản PowerPoint khác nhau). Hoặc bạn có thể tạo ra một nút bấm chuyển đổi slide trên màn hình trình diễn của bạn bằng cách vào Slide Show | Action Settings. Căn chỉnh đối tượng Trong PowerPoint, bạn hoàn toàn có thể tự động đặt vị trí hay căn chỉnh các đối tượng mà không cần phải sử dụng đến lưới (grid) hay hướng dẫn (guide). Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử các sau đây. Trước tiên bạn hãy lựa chọn tất cả các đối tượng cần căn chỉnh vị trí (lưu ý khi lựa chọn nhiều đối tượng bạn hãy giữ phím Ctrl). Sau đó bạn chọn nút Draw – nút này nằm ở góc tận cùng bên tay trái cửa sổ PowerPoint, ngay trên nút Start của Windows – và chọn vào “Align or Distribute” sau đó chọn một mô hình căn chỉnh thích hợp với bạn trong số những mô hình mà PowerPoint đưa ra. Mỗi slide mỗi màu nền khác nhau Nếu bạn muốn bản trình diễn của mình thêm đa dạng phong phú bằng cách đặt màu nền cho mỗi slide hoặc một nhóm slide khác nhau. Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử cách sau đây. Lựa chọn slide hay một nhóm slide bạn muốn đặt màu nền khác với những slide khác, chọn Format | Slide Background. Trong cửa sổ Slide Background, sau khi bạn đã lựa chọn màu nền thích hợp, hãy đánh dấu chọn vào ô “Omit background graphics from master” sau đó chọn Apply. Bạn đã được như ý muốn. Di chuyển đối tượng chính xác hơn Nếu bạn sử dụng chuột để di chuyển đối tượng trong một khoảng nhỏ thì nhiều khi không
  2. chính xác và đạt yêu cầu cho lắm. Bạn hãy dùng bàn phím thay thế. Trước tiên hãy lựa chọn đối tượng bạn muốn di chuyển và dùng các phím mũi tên lên-xuống-sang trái-sang phải để di chuyển đối tượng của bạn. Mỗi lần di chuyển như vậy đối tượng sẽ di chuyển Trình diễn từng slide riêng biệt Trong khi bạn soạn thảo và trình bày từng slide của mình, đôi khi bạn muốn xem trước xem slide đó hiện trên màn hình trình diễn như thế nào. Nhưng nếu dùng tính năng xem trước của PowerPoint bạn sẽ lại phải xem tất cả các slide và trên màn hình trình diễn toàn màn hình. Vậy hãy thử ấn và giữ thêm phím Ctrl mỗi khi bạn chọn View Show | Slide Show. Chỉ riêng slide bạn đang chỉnh sửa hiện ra trong một cửa sổ nhỏ và rất thuận tiện cho bạn đó. Để tắt màn hình đó bạn hãy click chuột phải và chọn End Show. . Sử dụng các mẫu PowerPoint sẵn có của Microsoft để tận d ụng các thi ết k ế chuyên nghi ệp (Microsoft PowerPoint templates) Các mẫu thiết kế sẵn này ngoài việc có các trang trí đồ họa chuyên nghiệp, nó còn đã đ ược đ ịnh nghĩa các font chữ, căn lề, số trang, ngày tháng,…. Cách chọn các template này như sau: Từ menu của Microsoft PowerPoint 2003 Ch ọn Format Ch ọn Slide Design… Bên phía tay phải của Microsoft PowerPoint 2003 sẽ xuất hiện các m ẫu thi ết k ế s ẵn và b ạn có thể chọn bất kỳ mẫu nào hợp với nội dung trình bày của bạn. Phía dưới cùng của các template này có 2 ô vuông đặc biệt sau (xem hình). - Additional Design Templates: Đây là chức năng cho phép bạn thêm các template vào thư viện template sẵn có của PowerPoint. Các template này bạn có thể có t ừ nguồn download trên m ạng internet hoặc copy từ máy tính khác - Design Templates on Microsoft Office Online: Chức năng này cho phép bạn tìm và lấy thêm các mẫu PowerPoint nữa trên website của Microsoft. Sau khi chọn được một template nào đó để dùng rồi, bạn vẫn có th ể ch ỉnh s ửa nó cho hoàn toàn thích hợp với yêu cầu của mình. Cách làm như sau: Từ menu của Microsoft PowerPoint 2003 Chọn View Chọn Master Chọn Slide Master. Lúc này PowerPoint sẽ hiện ra các thiết kế gốc của template. Từ đây bạn có thể ch ỉnh s ửa mọi th ứ trong template này và khi kết thúc, bạn ấn nút Close Master View trên thanh Slide Master View. Kết quả chỉnh sửa này sẽ được áp dụng cho tất cả các slide hiện có các cho các Slide t ạo m ới. 2. Sử dụng các hiệu ứng hoạt hình (Animation) Một bài thuyết trình tốt ngoài việc có các hình ảnh minh h ọa trực quan thì vi ệc mô t ả các quy trình b ằng các chuyển động, âm thanh, kỹ xảo hình ảnh (được gọi chung là Animation) cũng có tác d ụng t ốt cho người xem. Để thiết lập một đối tượng trong Silde của bạn có thể chuyển động hoạt hình theo ý mu ốn. B ạn tr ỏ ph ải vào đối tượng đó Chọn Custom Animation Bên tay phải màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại để bạn có thể thêm các hi ệu ứng ho ạt hình cho đ ối t ượng này. Ấn nút Add Effect Chọn các hiệu ứng (Nhấp nháy, bay từ trái sang ph ải, rơi t ừ trên xuống d ưới,…). 3. Lưu các font chữ sử dụng trong Slide của bạn đi theo file PowerPoint
  3. Việc này rất hữu ích khi Slide của bạn có soạn thảo bằng các font ch ữ không ph ổ bi ến (TCVN, VNI, font thư pháp,…), nó giúp bạn khi mang file PowerPoint này đến m ột máy tính khác trình di ễn mà máy này không có các font đó Slide của bạn vẫn hiển thị được nội dung nh ư mong muốn. Cách làm: Khi soạn thảo Slide xong, trên menu File của PowerPoint Ch ọn Save as. Tại hộp thoại Save as, chọn Tools (bên tay phải, phía trên cùng), Chọn Save Option… Hộp thoại mới mở ra và phía dưới cùng có lựa chọn Embed Truetype fonts. Sau khi l ựa ch ọn ô này, b ạn tiếp tục chọn một trong hai lựa chọn phía dưới: - Embeb characters in use only (best for reducing file size): Lựa chọn này giúp PowerPoint lưu các font cần để hiển thị Slide cho bạn, nh ưng người dùng không soạn th ảo, thay đ ổi các ch ữ có s ử d ụng các font đặc biệt này được. Ngược lại nó giúp kích cỡ file PowerPoint nh ỏ gọn. - Embeb all characters (best for editing by others): Lựa chọn này giúp PowerPoint lưu các font cần để hiển thị Slide cho bạn và cho phép người dùng có thể soạn th ảo, thay đổi các ch ữ có s ử d ụng các font chữ này. Ngược lại nó làm kích cỡ file PowerPoint l ớn lên khá nhi ều. 4. Chèn các đoạn video, ảnh,… vào Slide Nếu bạn muốn trình diễn một đoạn video trong bài thuyết trình c ủa mình thì nên làm theo cách sau: T ừ menuInsert của PowerPoint Chọn Movies and Sounds Chọn Movie from file Từ đây bạn có thể chọn file video nào bạn muốn chèn vào Slide. Cách chèn ảnh, âm thanh vào Slide tương tự nh ư trên. 5. Sử dụng các phím tắt một cách hữu dụng - Chuyển đổi chữ hoa chữ thường nhanh: Bôi đen nh ững ký tự cần chuyển đ ổi và nh ấn đ ồng thời Shift+F3 - Tắt màn hình trình diễn tạm thời: Ấn phím B Màn hình đen: Ấn l ại phím B Màn hình tr ở v ề bình th ường. Tương tự ấn phím W Màn hình trắng: Ấn lại phím W Màn hình trở về bình th ường. - Ấn phím F5 để bắt đầu trình diễn Slide. Muốn trình di ễn Slide hiện t ại, ấn đồng th ời Shift+F5. - Để quay về Slide đầu tiên: Ấn 1 + Enter - Để nhảy tới Slide nào đó: Ấn số slide cần nhảy t ới + Enter
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2