intTypePromotion=1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
3
download

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

  1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Khi nhận đủ hồ sơ xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý phiếu tiếp nhận hồ sơ + Bước 2: Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý để bổ sung ho àn chỉnh hồ sơ + Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Lao động – TB&XH phải tổ chức thẩm tra hồ sơ và gửi hồ sở đến Bộ Lao động – TB&XH (Cục phòng chống tệ nạn xã hội). + Bước 4: trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – TB&XH cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho các cơ sở; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện c) Thành phần số lượng hồ sơ:
  2. - Thàng phần hồ sơ: * Bản chính: + Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý; + Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung theo quy định tại Mục A, Mục B, Mục C, Mục D Phần I của Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT * Bản sao: + Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1, Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP. + Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì ngoài quy định tại điểm 1 này, trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân & Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ h) Lệ phí: Có.
  3. i)- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Đơn xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý ( Mẫu số 1) + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ. k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngy 12/01/2004 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện, ban hành ngày 02/12/2003 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. + Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngy 12/01/2004 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện, ban hành ngày 12/01/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2004. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
  4. 1/ Đơn xin cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý ( Mẫu số 1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tên cơ sở cai nghiện 2 ....., Ngày..... Tháng..... Năm...... Đ Ơ N X I N C Ấ P ( GI A H Ạ N ) GI Ấ Y PH É P H O Ạ T Đ Ộ N G C A I N GH I Ệ N M A TÚ Y ( 4 ) Kính gửi: - Bộ Lao động - thương binh và xã hội - Sở Lao động - thương binh và xã hội (5)............ 1. Tên cơ sở cai nghiện (2): ........................................................................... 2. Tên giao dịch (nếu có): ............................................................................. 3. Điện thoại ...................................... Fax................. E-mail......................... 4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số..... Ngày..... Tháng..... Năm.... Của (6) .........................................................................................................................
  5. 5. Tổng số vốn đầu tư cho hoạt động cai nghiện ma túy tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép:................................................................................................................. 6. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có): ............................................................ - Tiền Việt Nam: - Ngoại tệ: 7. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:.............................................. 8. Hồ sơ kèm theo (7): - ...................... Đề nghị cấp (gia hạn) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung (8 ) hoạt động là .............................................................................................................. Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước. Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện 3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.
  6. 4. Khi xin cấp giấy php thì chỉ ghi xin cấp giấy php hoạt động cai nghiện ma túy. 5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố. 6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện. 7. Trường hợp gia hạn, hồ sơ bao gồm bản gốc Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được cấp cho cơ sở cai nghiện và bản lưu tại Sở Lao động - thương binh và Xã hội. 8. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP hoặc Thông tư này.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản