intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Quản trị rủi ro đầu tư

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

253
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Quản trị rủi ro tài chính: Quản trị rủi ro đầu tư nhằm trình bày khái quát rủi ro đầu tư, đo lường rủi ro đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, ngưỡng chấp nhận rủi ro đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Quản trị rủi ro đầu tư

 1. Quản trị rủi ro tài chính Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư GVHD : TS. Bùi Hữu Phước HV: Nhóm 3 LOGO
 2. Thành viên nhóm 3:  Nguyễn Thế Minh  Nguyễn Thị Thanh Phước  Trương Tuấn Anh  Trần Thị Bích Hà  Lê Thị Hòa  Phạm Thị Thùy Linh  Lê Thị Ngọc Thúy  Nguyễn Ngọc Yến  Mai Quốc Thịnh  Trần Vũ Linh  Huỳnh Tuấn Duy  Nguyễn Thị Thương  Nguyễn Thị Thanh Hoa  Trần Mậu Quốc Khánh  Trần Khiếu Thiên Lê Thanh Trường www.themegallery.com LOGO
 3. LOGO Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư Phần 1: Khái quát rủi ro đầu tư Nội Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư dung trình Phần 3: Quản trị rủi ro đầu tư bày Phần 4: Ngưỡng chấp nhận rủi ro
 4. LOGO Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư Khái niệm về đầu tư: Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực (vốn, tài nguyên) trong một thời gian nhất định để thu được lợi nhuận kinh tế hoặc lợi ích xã hội. 4
 5. Tỷ lệ tiền mặt trong nền kinh tế qua một số năm LOGO Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư Các loại rủi ro trong đầu tư + Rủi ro thị trường + Rủi ro lãi suất Rủi ro hệ thống + Rủi ro sức mua Rủi ro phi hệ thống + Quản lý doanh nghiệp yếu kém + Tiến bộ khoa học kĩ thuật … Rủi ro của dự án đầu tư -Rủi ro riêng của dự án - Rủi ro công ty của dự án -Rủi ro thị trường
 6. LOGO Phần 1: Khái quát về rủi ro đầu tư Nhân tố thị trường Các nhân tố Nhân tố lợi nhuận tác động đến hoạt động Nhân tố chi phí đầu tư Cơ chế chính sách
 7. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Độ lệch chuẩn Công cụ đo lương Hệ số biến động Giá trị đo lường rủi ro (Value At Risk)
 8. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Độ lệch chuẩn Là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số Độ lệch chuẩn được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn Để đo lường độ phân tán hay sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng, người ta dùng phương sai (σ2) hoặc độ lệch chuẩn (σ).
 9. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Về mặt thống kê, phương sai được định nghĩa như sau: - Trong điều kiện có xác suất: n Kỳ vọng toán học: E(R) = X   X j Pj n j 1 với P j1 j 1 n Phương sai:    ( X j  X )2 Pj 2 j 1 Độ lệch chuẩn:   2
 10. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Lợi nhuận (Xj) Xác suất (Pj) (Xj)(Pj) [Xj – E(R)]2 (Pj) - 0,10 0,05 - 0,0050 (-0,10 – 0,09)2 (0,05) - 0,02 0,10 - 0,0020 (-0,02 – 0,09) 2 (0,10) 0,04 0,20 0,0080 (0,04 – 0,09) 2 (0,20) 0,09 0,30 0,0270 (0,09 – 0,09) 2 (0,30) 0,14 0,20 0,0280 (0,14 – 0,09) 2 (0,20) 0,20 0,10 0,0200 (0,20 – 0,09) 2 (0,10) 0,28 0,05 0,0140 (0,28 – 0,09) 2 (0,05) Tổng = 1,00 Lợi nhuận kỳ vọng Phương sai σ2 = = 0,090 0,00703 Trong ví dụ trên: lấy căn bậc 2 của phương sai σ2 = 0,00703 >> giá trị của độ lệch chuẩn là 0,0838 hay 8,38% Điều này có ý nghĩa là sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng là 8,38%. Lợi nhuận kỳ vọng là 9% với độ lệch chuẩn là 8,38% có nghĩa là thực tế lợi nhuận có thể biến động trong khoảng từ 9 – 8,38 = 0,62% đến 9 + 8,38 = 17,38%.
 11. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư - Trong nghiên cứu thực nghiệm: 1 n X  X j Kỳ vọng toán học: n j1 1 n Phương sai:    ( X j  X )2 2 n j 1 2 Độ lệch chuẩn:   Ý nghĩa: Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm giá so với giá trung bình. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp.
 12. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Hệ số biến động ( Hệ số biến thiên)  Hệ số biến thiên = CV  X Hệ số biến thiên là đại lượng cho biết mức rủi ro trên 1 đơn vị tỉ suất lợi nhuận, và do đó là chỉ tiêu đánh giả rủi ro tốt hơn trong trường hợp tỉ suất lợi nhuận của các khoản đầu tư mà chúng ta đã lựa chọn là không bằng nhau. Tóm lại: hệ số biến thiên phản ánh ảnh hưởng của cả rủi ro và tỉ suất lợi nhuận nên chỉ tiêu này giúp đánh giá rủi ro tốt hơn trong những tình huống các khoản đầu tư có tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng khác nhau.
 13. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Hệ số biến động ( Hệ số biến thiên) Ví dụ Dự án X Y Tỷ suất LN kỳ vọng 60% 8% Độ lệch chuẩn 15% 3% Hệ số biến thiên 0,25 0,38 Tóm lại: hệ số biến thiên phản ánh ảnh hưởng của cả rủi ro và tỉ suất lợi nhuận nên chỉ tiêu này giúp đánh giá rủi ro tốt hơn trong những tình huống các khoản đầu tư có tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng khác nhau.
 14. LOGO Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Value at risk >> Duy trình bày File thuyet trinh PP_QTRR Duy.ppt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2