intTypePromotion=3

Tiết 24: LUYỆN TẬP (tiếp)

Chia sẻ: Lotus_5 Lotus_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Tiết 24: LUYỆN TẬP (tiếp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp tục giải các bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau (Trường hợp c.c.c). Học sinh hiểu và biết vẽ một góc bằng một góc cho trước dùng thước và com pa. - Kĩ năng: Vẽ hình chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trừng hợp ccc - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cho HS B. Trọng tâm: Trường hợp c-c-c C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, com pa, đọc tài liệu HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 24: LUYỆN TẬP (tiếp)

  1. Tiết 24: LUYỆN TẬP (tiếp) A: Mục tiêu - Kiến thức: Tiếp tục giải các bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau (Trường hợp c.c.c). Học sinh hiểu và biết vẽ một góc bằng một góc cho trước dùng thước và com pa. - Kĩ năng: Vẽ hình chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trừng hợp ccc - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cho HS B. Trọng tâm: Trường hợp c-c-c C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, com pa, đọc tài liệu HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(7’) Vẽ  ABC có AB = 2 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm · - Vẽ tia phân giác của xOy bằng thước thẳng và com pa +Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau ? +Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) ? +Khi nào có thể kết luận được ABC = A’B’C’ theo trường hợp c.c.c ? 2: Giới thiệu bài(1’)
  2. Làm thế nào vẽ góc bằng góc cho trước? 3: Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Nội dung Tg 10’ HĐ1: Bài 22 Vẽ góc bằng góc cho HS lên bảng thực hiện y trước vẽ theo hướng dẫn và B Gọi 2 HS lên bảng vẽ trình bày bằng miệng O C x hình theo hướng dẫn cách vẽ. -Trả lời: Phải chứng SGK. n E -Theo cách vẽ trên ta minh góc DAE = góc A D m được góc DAE = góc xOy xoy. Hãy chứng minh -Cần xét tam giác COB điều đó. và tam giác EAD. -Muốn chứng minh góc -1 HS chứng minh. DAE = gócxOy ta phải Xét OBC và AED có: chứng minh gì? Cần OB = AE (=r) xét tam giác nào? OC = AD (=r) Bài 32( SBT) BC = ED (theo cách vẽ) 19’
  3. A  OBC = AED  góc BOC = góc EAD HĐ2: hay gócEAD = gócxOy B C M Chứng minh hai tam giác bằng nhau Chứng minh AM  BC -1 HS đọc to đề bài, Xét ABM và ACM  phân tích đề. có: ¶ ¶ M 1  M 2  900 -1 HS vẽ hình ghi GT và AB = AC ( gt) KL. BM = MC (gt)  -HS cả lớp tập vẽ hình Cạnh AM chung ABM = ACM theo GV vào vở.  ABM = ACM ABC (c.c.c) GT AB = AC ¶¶  M 1  M 2 ( Hai góc M là trung điểm tương ứng) BC mà M 1  M 2 = 180o ¶¶ (tính chất hai goác kề AM  BC KL bù) 180 0 = 90o hay ¶  M1 = 2 -Đại diện HS chứng
  4. minh AM  BC 4: Củng cố, luyện tập(6’) - Nhắc lại trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ccc - Để chứng minh các góc bằng nhau, các doạn thẳng bằng nhau cần gắn vào chứng minh các tam giác bằng nhau Bài 1: Cho ABC = DEF. Biết góc A = 50o; góc E = 75o . Tính các góc còn lại của mỗi tam giác. Bài 2: Vẽ tam giác ABC biết AB = 4cm; BC = 3cm; AC = 5cm. Vẽ tia phân giác góc A bằng thước và compa. 5: Hướng dẫn về nhà(2’) - Đọc trước bài : Trường hợp bằng nhau thứ hai của giác cgc - Tự vẽ tia phân giác của một góc, vẽ góc bằng góc cho trước - Xem trước bài: Trường hợp bằng nhau c-g-c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản