intTypePromotion=3

Tiết 40 BÀI TẬP.

Chia sẻ: Lotus_5 Lotus_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Tiết 40 BÀI TẬP.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp học sinh củng cố, ôn luyện các kiến thức về phươngtrình tổng quát của mặt phẳng trung không gian Thông qua bài giảng rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết phương trình tổng quát, phương trình đoạn chắn của mặt phẳng , kĩ năng tính toán, khả năng tư duy lô gíc, tư duy toán học dựa trên cơ sở các kiến thức về phương trình mặt phẳng trong không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 40 BÀI TẬP.

  1. Tiết 40 BÀI TẬP. A. Chuẩn bị: I. Yêu cầu bài: 1. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, tư duy: Nhằm giúp học sinh củng cố, ôn luyện các kiến thức về phươngtrình tổng quát của mặt phẳng trung không gian Thông qua bài giảng rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết phương trình tổng quát, phương trình đoạn chắn của mặt phẳng , kĩ năng tính toán, khả năng tư duy lô gíc, tư duy toán học dựa trên cơ sở các kiến thức về phương trình mặt phẳng trong không gian. 2. Yêu cầu giáo dục tư tưởng, tình cảm: Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. II. Chuẩn bị: Thầy: giáo án, sgk, thước. Trò: vở, nháp, sgk và đọc trước bài. B. Thể hiện trên lớp: Kiểm tra bài cũ: (4') I. + Nêu cách viết phương trình tổng quát, phương trình đoạn chắn CH
  2. của mp ĐA + mp(  ) đ i qua M(x0; y0; z0), có véc tơ pháp tuyến là 2 r n  (A;B;C) thì có phương trình là: 2 A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 + Nếu A,B,C,D  0: mp(  ) có phương trình là: 2 xyz    1 là phương trình đoạn chắn của mặt phẳng. abc Mặt phẳng này cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A(a;0;0), 2 B(0;b;0),C(0; 0; c) 2 II. Dạy bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG tg GV: Gọi học sinh đọc đề 9' BÀI 3: (SGK-82) Giải bài a. mp đi qua M0(1;3;-2) và vuông góc với Oy r ? Theo bài ra ta xác đ ịnh nhận véc tơ j  (0;1;0) làm véc tơ pháp tuyến được yếu tố nào để viết nên có phương trình là: y-3=0 phương trình  Xác đ ịnh b. mp đi qua M0(1;3;-2) và vuông góc với uuuuuu r phương trình mp M1M2 nên nhận M1M 2  (1; 6;4) làm véc tơ pháp tuyến nên có phương trình là: 1(x-1)- ? Hãy xác định véc tơ pháp 6(y-3)+4(z+2)=0 tuyến của mp
  3.  x-6y+4z+25=0 c. mp đi qua M0(1;3;-2) và song óng với mp viết ? Hãy nêu cách có phương trình : 2x-y+3z+4=0 nên nhận véc r phương trình trong trường tơ pháp tuyến là n   2; 1;3  mp có hợp này phương trình là: 2(x-1)-1(y-3)+3(z+2)=0  2x-y+3z+7=0 8' BÀI 5: (SGK-83) GV: Gọi học sinh đọc đề Giải bài uuu r uuu r Ta có: AB  (3; 6;0),AC  (5;3;3) uuu uuu rr   AB,AC   ( 18; 9;39)   ? Hãy tính toạ độ các véc mp(ABC) đi qua A và nhận véc tơ tơ r 1 uuu uuu rr  tích có hướng n   AB,AC  =(-6;-3;13) làm véc tơ pháp 3  tuyến nên vcó phương trình là: ? Xác định VTPT của mp -6(x+1) -3(y-2)+13(z-3)=0  -6x-3y+13z-39=0 BÀI 6: (SGK-83) 7' ? V iết phương trình c ủa mp Giải uuu r Ta có: PQ  (1; 2;5)
  4. GV: Gọi học sinh đọc đề mp (  ) : 2x-y+3z-1=0 có véc tơ pháp tuyến ur u bài là: n1  (2; 1;3) mp đi qua hai điểm P, Q và vuông góc với (  ? Hãy xác định toạ độ các uuu r ur u ) nhận PQ  (1; 2;5) và n1  (2; 1;3) làm véc tơ chỉ phương của mp cặp véc tơ chỉ phương cần tìm r uuu ur ru  n   PQ,n1    1;13;5 là véc tơ pháp   tuyến của mặt phẳng  phương trình mặt phẳng là: -1(x-3)+13(y-1)+5(z+1) = 0  -x+13y+5z-5 = 0 ? Xác định VTPT của mp 6' BÀI 7: (SGK-83) ? Xác định phương trình Giải của mp Hình chiếu của A(2;3;4) trên 3 trục toạ độ Ox, Oy, Oz lần lượt là: A1(2;0;0), A2(0;3;0), GV: Gọi học sinh đọc đề A3(0;0;4)  p hương trình mặt phẳng đi qua bài A1, A2, A3 là: xyz   1 234 ? Xác định hình chiếu của BÀI 8: (SGK-83) A trên các trục toạ độ  7'
  5. phương trình mp đi qua 3 Giải r điểm Ta có j  (0;1;0) mặt phẳng (  ) có véc tơ pháp tuyến là r n   2; 1;3  véc tơ pháp tuyến của mp cần tìm là GV: Gọi học sinh đọc đề r r uru n   j,n1  =(3;0;2)   bài  phương trình mp cần tìm là: 3x+2z-10=0 ? E m hãy xác đinh VTPT của mp cần tìmư ? Xác định phương trình mp Củng cố: Nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập về phương trình tổng quát của mp trong không gian.
  6. III. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập ở nhà:(1’) - Nắm vững các dạng bài toán liên quan và cách giải các dạng bài toán đó - Đọc trước bài: "V ị trí tương đối của hai mặt phẳng. Chùm mặt phẳng"

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản