intTypePromotion=1

TRIỆU CHỨNG HỌC XQ NGỰC

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

0
175
lượt xem
58
download

TRIỆU CHỨNG HỌC XQ NGỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRIỆU CHỨNG HỌC XQ NGỰC ĐỊNH HƢỚNG 2013 .CÁC HỘI CHỨNG XQ NGỰC   HC THÀNH NGỰC HC MÀNG PHỔI   HC NHU MÔ PHỔI HC TRUNG THẤT .HỘI CHỨNG NHU MÔ PHẾ QUẢN: PQ GỐC PQ THÙY + PHÂN THÙY TIỂU PQ TẬN MẠCH MÁU: ĐM, TM, BẠCH MẠCH CHÙM PHẾ NANG (400 phế nang, 5-6mm) MÔ KẼ: MLK trục, ngoại biên, nhu mô TIỂU THÙY PHỔI THỨ CẤP (3-5 chùm phế nang, 1-2,5cm) .HỘI CHỨNG THÀNH NGỰC  ĐN: tổn thƣơng xƣơng, mô mềm  NGUYÊN NHÂN: C (congenital disease) I (infection) T (trauma) T (tumor) O (others) .BẤT THƢỜNG ĐẬM ĐỘ TĂNG ĐĐ (MỜ): viêm, u, túi ngực… GIẢM ĐĐ (SÁNG): bất sản cơ ngực, đoạn nhũ, tràn khí dƣới da… VÔI:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRIỆU CHỨNG HỌC XQ NGỰC

 1. TRIỆU CHỨNG HỌC XQ NGỰC ĐỊNH HƢỚNG 2013
 2. CÁC HỘI CHỨNG XQ NGỰC  HC THÀNH NGỰC  HC MÀNG PHỔI  HC NHU MÔ PHỔI  HC TRUNG THẤT
 3. HỘI CHỨNG NHU MÔ PHẾ QUẢN: PQ GỐC PQ THÙY + PHÂN THÙY TIỂU PQ TẬN MẠCH MÁU: ĐM, MÔ KẼ: MLK trục, CHÙM PHẾ NANG TM, BẠCH MẠCH (400 phế nang, 5-6mm) ngoại biên, nhu mô TIỂU THÙY PHỔI THỨ CẤP (3-5 chùm phế nang, 1-2,5cm)
 4. HỘI CHỨNG THÀNH NGỰC  ĐN: tổn thƣơng xƣơng, mô mềm  NGUYÊN NHÂN: C (congenital disease) I (infection) T (trauma) T (tumor) O (others)
 5. BẤT THƢỜNG ĐẬM ĐỘ TĂNG ĐĐ (MỜ): viêm, u, túi ngực… GIẢM ĐĐ (SÁNG): bất sản cơ ngực, đoạn nhũ, tràn khí dƣới da… VÔI: đóng vôi hạch, nhiễm ký sinh trùng, tụ máu cũ… KIM LOẠI: dị vật kim loại, dụng cụ điều trị bằng kim loại…
 6. ĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THÀNH NGỰC TRÊN PHIM THẲNG:  KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÖC MẠCH MÁU  CÓ TỔN THƢƠNG XƢƠNG
 7. ĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THUỘC THÀNH NGỰC
 8. ĐẶC ĐIỂM KHỐI MỜ THÀNH NGỰC TRÊN PHIM CHỤP TIẾP TUYẾN HOẶC PHIM THẲNG ĐỐI VỚI TT Ở NGOẠI BIÊN:  NỀN RỘNG NẰM PHÍA NGOẠI BIÊN  TẠO GÓC BERNOU NHỌN  DẤU “ĐƢỜNG VIỀN” QUANH TỔN THƢƠNG (hiếm gặp nhƣng đặc hiệu cho tổn thƣơng thành ngực)
 9. GÓC BERNOU (α) GÓC α NHỌN: TỔN THƢƠNG NGOÀI GÓC α TÙ: TỔN THƢƠNG TRONG PHỔI PHỔI (THÀNH NGỰC, MÀNG PHỔI)
 10. DẤU “ĐƢỜNG VIỀN” 1: NHU MÔ PHỔI (SÁNG) A: TRONG PHỔI 2: MÀNG PHỔI (ĐƢỜNG MỜ) B,C: NGOÀI PHỔI 3: TỔN THƢƠNG 4: MỠ NGOÀI MÀNG PHỔI (SÁNG)
 11. MỘT SỐ BẤT THƢỜNG XƢƠNG THÀNH NGỰC
 12. XÖÔNG SÖÔØN COÅ
 13. XÖÔNG SÖÔØN COÅ
 14. XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH (Forked rib)
 15. XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH
 16. BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN
 17. KHÔÙP GIAÛ XÖÔNG SÖÔØN 1 (P)
 18. DI CAÊN ÑAËC XÖÔNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2