intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khu đô thị và tòa nhà thương mại

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

6
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khu đô thị và tòa nhà thương mại nghiên cứu các mô hình cung cấp giá trị gia tăng cho dân cư từ truyền thống đến ứng dụng công nghệ chuỗi khối, phân tích những điểm mạnh của mô hình ứng dụng chuỗi khối và những điều kiện thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khu đô thị và tòa nhà thương mại

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIA TĂNG CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI Trần Văn Hòe Trường Đại học Thủy lợi, email: hoetv@tlu.edu.vn 1. GIỚI THIỆU mô hình này, các nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiến hành ký hợp đồng riêng lẻ, trực Mô hình cung cấp giải pháp giá trị gia tăng dựa trên nền tảng chuỗi khối (Blockchain tiếp với từng khách hàng. Các nhà cung cấp flatform) sẽ là ứng dụng để chuyển các khu đô độc lập nên yêu cầu người dùng đăng ký và sử thị, tòa nhà thương mại thành những “tài sản dụng từng dịch vụ riêng biệt. Đối với Ban quản thông minh” cho dân cư. Bài viết sẽ nghiên lý tòa nhà, để gia tăng giá trị của tòa nhà đã giới cứu các mô hình cung cấp giá trị gia tăng cho thiệu và cung cấp rất nhiều dịch vụ mạng. Điều dân cư từ truyền thống đến ứng dụng công này có nghĩa cư dân tòa nhà phải ký nhiều hợp nghệ chuỗi khối, phân tích những điểm mạnh đồng với nhiều nhiều nhà mạng và đến lượt họ, của mô hình ứng dụng chuỗi khối và những các Nhà mạng lại phải tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật điều kiện thực hiện. cho nhiều người dùng. Trong ngắn hạn, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi ngày càng tăng số 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU lượng các nhà mạng cung cấp dịch vụ. Trong dài hạn, sẽ luôn có những dịch vụ VAS mới được Sử dụng phương pháp khảo cứu thông qua cung cấp cho cư dân và điều này đòi hỏi phải có các dữ liệu thứ cấp, phân tích - đánh giá từng một hệ thống kết nối linh hoạt, thường xuyên và mô hình đã được ứng dụng để đề xuất mô liên tục trên cơ sở sử dụng hạ tầng cũ. Vấn đề là hình ứng dụng chuỗi khối và điều kiện thực khi có thêm VAS được cung cấp dịch thì cư hiện mô hình tại các tòa nhà ở khu đô thị và dân phải ký mới hợp đồng. Ngoài ra phương tòa nhà thương mại Việt Nam. thức cung cấp dịch vụ cũng khác nhau của cùng một nhà cung cấp hoặc cùng một loại dịch vụ 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG giữa các nhà cung cấp. Điều này đòi hỏi cư dân ĐỀ XUẤT phải tự mình tìm ra giải pháp kết nối nhiều dịch 3.1. Kết quả nghiên cứu vụ giữa nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đó là điều bất lợi, gây phiền hà cho cư dân trong tòa Nhiều doanh nghiệp, nhân viên, người dân nhà (Hình 1.a). (gọi chung là cư dân) trong các khu đô thị và tòa Gần đây, mô hình cung cấp dịch vụ Doanh nhà thương mại đang gặp khó khăn khi kết nối nghiệp - Doanh nghiệp - Người dùng (B2B2C) các thiết bị viễn thông với hệ thống truyền thông đã được đề xuất và triển khai tuy còn rất hạn tích hợp (In-building Mobile Communication chế (Hình 1). Hệ thống này sẽ tạo ra một nền System - IMCS). Cho đến nay, để giải quyết tảng cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách vấn đề này nhằm cung cấp dịch vụ giá trị gia hàng với nhiều nhà cung cấp thông qua một tăng số (Digital Value Added Service-VAS) doanh nghiệp, đó là Ban quản lý các tòa nhà nhiều nhà cung cấp dịch vụ nội dung số hay nhà đầu tư các khu đô thị. Doanh nghiệp (Service provider-SP) đã sử dụng mô hình trung gian sẽ “bó” các dịch vụ khác nhau mà Doanh nghiệp - Người dùng (B2C). Dựa tên các nhà cung cấp dịch vụ thành gói dịch vụ 442
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 mới (dịch vụ nội dung); đồng thời tạo môi đơn giản cho các nhà cung cấp dịch vụ. Các trường kết nối các dịch vụ gia tăng mới vào dịch vụ được gộp thành “bó sản phẩm” được “gói sản phẩm” mà không cần các thủ tục kết cung cấp đến các doanh nghiệp quản lý tòa nối mới. Mô hình này đã tiến đến chỗ cung nhà thương mại hay khu đô thị và cư dân chỉ cấp gói dịch vụ tổng hợp cho cư dân trong cần ký một hợp đồng sẽ được nhận một loạt tòa nhà hay khu đô thị và tạo ra hệ sinh thái các dịch vụ gia tăng (Hình 1). Hình 1 Nguồn: NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 10 No. 4 Từ mô hình B2C đến mô hình B2B2C là khả năng xác thực thông tin trong toàn hệ một bước tiến về ứng dụng CNTT trong quản thống. Với những đặc trưng này, công nghệ trị và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, cùng với chuỗi khối được ứng dụng cho nhiều lĩnh thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, những mô vực, trong đó có cung cấp dịch vụ gia tăng hình mới với nhiều lợi thế cho các bên có liên cho các khu đô thị hoặc tòa nhà thương mại. quan đã được nghiên cứu, trong đó có ứng Có nhiều mô hình nền tảng chuỗi khối ứng dụng nền tảng chuỗi khối. dụng cho cung cấp dịch vụ gia tăng đối với các khu đô thị và tòa nhà thương mại nhưng 3.2. Đề xuất ứng dụng nền tảng chuỗi qua khảo sát tạiViệt Nam, chúng tôi xin đề khối để cung cấp dịch vụ gia tăng cho khu xuất mô hình giản đơn và dễ mở rộng nhất đô thị và tòa nhà thương mại hiện nay (Hình 2). Nền tảng chuỗi khối là công nghệ lưu trữ Hình 2 cho thấy Ban quản trị các khu đô và truyền thông tin bằng các khối được liên thị hoặc tòa nhà thương mại có thể khởi tạo kết với nhau và mở rộng theo thời gian, được các chuỗi khối (Khối khởi tạo 1; 2; 3) để kết thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. nối với các khối khởi tạo riêng lẻ (các tòa nhà Thông tin trong chuỗi khối không thể thay hoặc các khu đô thị) thành một chuỗi khối. đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng Các chuỗi khối khởi tạo sẽ được kết nối với thuận của tất cả các nút (Người dùng) trong nhau. Toàn bộ các khối khởi tạo và các khối và ngoài khối. Ngay cả khi một phần của hệ khởi tạo riêng lẻ sẽ hình thành một mạng liên thống chuỗi khối bị phá vỡ, các nút khác sẽ kết phi tập trung, theo cơ chế đồng thuận, tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Chuỗi dựa trên nguyên tắc hợp đồng thông minh, tin khối có khả năng truyền dữ liệu mà không cậy và được kiểm soát bằng bằng chứng công cần trung gian xác nhận, các nút độc lập có việc (Proof of work). Chuỗi khối khởi tạo sẽ 443
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 là chuỗi kết nối chính của tất cả các SP trên kỳ một chuỗi khối (khởi tạo hay riêng lẻ) để một nền tảng chuỗi khối của một doanh thực hiện tất cả các giao dịch thường xuyên. nghiệp công nghệ. Từ chuỗi khối chính, các Thông tin sẽ được lưu trữ trên tất cả các thiết khối riêng lẻ cung cấp dịch vụ gia tăng sẽ bị của các thành viên chuỗi khối và người được kết nối (mở rộng) trên cơ sở chấp nhận dùng, việc thay đổi thông tin phải tuân thủ những điều kiện của chuỗi khối chính. Các theo điều kiện hoạt động của chuỗi khối. cư dân sẽ ký hợp đồng mua dịch vụ với bất Khối riêng lẻ 1 Khối riêng lẻ Khối riêng lẻ Khối khởi tạo 1 1.1. 1.2. Khối 1.1 Khối 1.2 Khối 1.3 Khối khởi tạo 2 Khối khởi tạo 3 Khối 2.3 Khối 2.2 Khối 1.1 Khối 1.2 Khối 2.1 Khối riêng lẻ 2 Nguồn: Tác giả đề xuất Khối riêng lẻ 2.1 Khối riêng lẻ 2.2 Hình 2. Nền tảng chuỗi khối cho các khu đô thị hoặc tòa nhà thương mại 4. KẾT LUẬN người dùng và nhà cung cấp dịch vụ, tạo lập niềm tin của các thành viên tham gia chuỗi Từ mô hình cung cấp riêng lẻ các dịch vụ khối dựa bào hợp đồng thông minh và bằng gia tăng của từng nhà cung cấp cho từng cư chứng công việc. dân của các khu đô thị hay tòa nhà thương mại (B2C) đến mô hình cung cấp tập trung 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO qua doanh nghiệp quản trị khu đô thị hay quản trị tòa nhà (B2B2C) là một bước tiến [1] AshleyLannquist (2018), Blockchain in Enterprise: How Companies are Using nhưng vẫn dựa trên nền tảng website và Blockchain Today, https://twitter.com/. internet. Đến mô hình cung cấp các dịch vụ [2] 17 blockchain platforms - a brief cho các cư dân dựa trên nền tảng chuỗi khối introduction, https://elementsproject.org và quản trị dữ liệu phi tập trung, có kiểm soát [3] ICTworks (2017), Eight Practical giữa nhà cung cấp và người dùng là một Blockchain Use Cases for International Development, By Guest Writer. thành tựu trên cơ sở của cuộc cách mạng [4] Judd Bagley, What is Blockchain công nghiệp 4.0. Ứng dụng này sẽ nâng vai Technology? A Step-by-Step Guide For trò của các khách hàng, giảm chi phí cho cả Beginners, Overstock.com; t0.com. 444
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2