XML Namespaces in .NET

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
5
download

XML Namespaces in .NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XML Namespaces trong NET. NET. XML sử dụng cho nhiều mục đích đằng sau hậu trường. Như vậy,. NET có một số không gian tên mà không chỉ có thể bạn sử dụng, nhưng điều đó. NET sử dụng cũng tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XML Namespaces in .NET

  1. XML Namespaces in .NET .NET utilizes XML for a number of purposes behind the scenes. As such, .NET has a number of namespaces that not only can you use, but that .NET uses as well. Those namespaces are as follows: • System.XML. Provides standards-based support for processing XML. • System.XML.Xpath. Contains the XPath parser and evaluation engine. • System.XML.XSL. Provides support for Extensible Stylesheet Transformations (XSLT). • System.XML.Schema. Contains the XML classes that provide standards-based support for XML Schemas Definition (XSD) language schemas. You will see some classes within these namespaces utilized in this chapter. You can enhance the classes to handle almost any task you might have that utilizes XML.  
Đồng bộ tài khoản