intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng cơ khí

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng cơ khí
 • Bài giảng Tin học 10 sách Cánh diều - Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin. Sau khi học xong bài này, học sinh có thể nắm được nguồn thông tin và dữ liệu; quan hệ giữa thông tin và dữ liệu; bài toán xử lí thông tin; phân biệt dữ liệu với thông tin; xử lí thông tin, tin học và công nghệ thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p conrua232007@gmail.com 11-08-2022 2 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 5: Khí electron tự do trong kim loại. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lý thuyết cổ điển về khí điện tử; mô hình Drude-Lorentz (1900-1905); sự dẫn điện của kim loại; sự dẫn nhiệt của khí electron; lý thuyết về khí electron tự do của Sommerfeld;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p vuhuyennhi 05-08-2022 2 2   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 1: Sử dụng dụng cụ - thiết bị, an toàn lao động. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sử dụng dụng cụ - thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo kiểm tra, thiết bị phục vụ tháo lắp, thiết bị phục vụ kiểm tra, thiết bị bổ trợ; an toàn khi sử dụng dụng cụ - thiết bị; an toàn khi sử dụng các thiết bị điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 2: Xác định các thông số cơ bản. Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: trình bày được phương pháp xác định các thông số cơ bản động cơ đốt trong; xác định được các thông số cơ bản động cơ: chiều quay động cơ, xác định điểm chết trên, thứ tự nổ...; thực hiện tốt an toàn lao động khi sửa chữa động cơ cho người và thiết bị, máy móc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 3: Bảo dưỡng sửa chữa nắp máy - cạt te dầu. Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: trình bày được kết cấu nắp máy, cạt te dầu; trình bày được qui trình bảo dưỡng – sửa chữa nắp máy, cạt-te dầu; bảo dưỡng - sửa chữa được chữa nắp máy, cạt-te dầu; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 4: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền (tiếp theo). Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được kết cấu trục khuỷu - bánh đà; trình bày được qui trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - bánh đà; bảo dưỡng - sửa chữa được cơ cấu trục khuỷu - bánh đà; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 4: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền. Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; bảo dưỡng - sửa chữa được cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 5: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu phân phối khí. Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được qui trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí; thực hiện được các kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng "Cấu tạo ô tô" cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguyên lý động cơ đốt trong; nguyên lý làm việc động cơ 4 kỳ không tăng áp; nguyên lý làm việc động cơ 2 kỳ không tăng áp; nguyên lý làm việc động cơ nhiều xy lanh; kết cấu nắp máy động cơ xăng; cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; hệ thống phân phối khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt195p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Đề cương bài giảng Bạ mát tít và sơn vôi với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được trình tự pha máu, quét, lăn, phun, sơn và vôi; Mô tả được tính năng, tác dụng của từng loại sơn; Nêu được các yêu cầu kỹ thuật khi quét, lăn, phun, sơn vôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Đề cương bài giảng Bê tông cốt thép với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thiết kế, các qui định chung khi thiết kế kết cấu công trình. Đánh giá, xác định được khả năng chịu lực của cấu kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp dạy chữ quốc ngữ mới theo cách ghép vần Quốc ngữ" gói gọn trong 40 bài. Vần Quốc ngữ có giá trị lịch sử đặc biệt. Có lẽ đây là tập sách duy nhất trước tháng 8 năm 1945 dùng để truyền bá chữ Quốc ngữ.Sách có chủ trương rất đúng là đọc theo âm “đọc b là bờ, c là cờ, kh là khờ, vì khi xưa đọc ca là xê a ca là vô lý” (tựa). Để dễ nhớ, người soạn Vần Quốc ngữ chú ý tới các phương tiện tai, mắt, tay khi học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf19p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống nhiên liệu động cơ phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tháo lắp, nhận dạng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí); sửa chữa bơm xăng (cơ khí); sửa chữa bộ chế hòa khí; tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p dongcoxanh25 12-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phanh ô tô; hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh thuỷ lực; hệ thống phanh dẫn động khí nén; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh dẫn động khí nén;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p dongcoxanh25 12-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Thiết kế phương án kiểm tra đánh giá học phần khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên trên cơ sở lý luận của các nhà nghiên cứu trước, kết hợp với kết quả khảo sát ý kiến của 14 giảng viên và 110 sinh viên tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa tiếng Trung Quốc - Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, tiến hành phân tích năm nội dung kiểm tra kết thúc học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp (kỹ năng nói), bao gồm hình thức, nội dung, dạng câu hỏi, tiêu chuẩn chấm điểm, chuẩn bị trước khi vào kiểm tra.

  pdf7p vichristinelagarde 11-07-2022 11 0   Download

 • Bài viết Vai trò của việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên làm rõ vai trò của việc sử dụng thảo luận nhóm trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên để thấy rằng, vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà các trường đại học đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong tư duy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

  pdf8p vichristinelagarde 11-07-2022 1 0   Download

 • Bài viết Thiết kế và mô phỏng ống khí động vòng kín cỡ nhỏ, làm việc ở tốc độ thấp được nghiên cứu với mục đích hướng đến việc chế tạo một ống khí động phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, nhóm tác giả đã thiết kế một ống khí động vòng kín cỡ nhỏ, làm việc với tốc độ thấp, khoảng 20 m/s tại buồng thử.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Bồi dưỡng, huấn luyện và sử dụng sinh viên trợ giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở những lớp có sĩ số lớn đề cập kết quả bước đầu khi áp dụng mô hình trợ giảng đối với lớp học của SV thuộc học kỳ 2 năm thứ I, môn học được tổ chức theo lớp sĩ số lớn, báo cáo cũng tập trung phân tích các vấn đề cần quan tâm trong việc bồi dưỡng, huấn luyện và sử dụng SVTG nhằm nâng cao chất lượng dạy-học.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 7 0   Download

 • Trong quá trình học tập, học sinh thường xuyên phải đọc hiểu các văn bản có sử dụng kênh chữ và kênh hình. Đặc biệt, trong các bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, học sinh còn được tiếp xúc và đọc hiểu các văn bản có sự kết hợp của kênh chữ, kênh hình và kênh âm thanh (video trong thí nghiệm vật lí, hóa học; phim tư liệu lịch sử, video được sử dụng khi giảng dạy môn địa lí...). Bài viết "Văn bản đa phương thức trong dạy học ngữ văn ở trường trung học cơ sở" nêu tầm quan trọng của văn bản đa phương thức trong dạy học nói chung và dạy học đọc hiểu trong môn Ngữ văn nói riêng.

  pdf4p runordie3 27-06-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng cơ khí
p_strCode=baigiangcokhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2