intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Android

Xem 1-20 trên 45 kết quả Bài giảng Lập trình Android
 • Bài giảng Lập trình Android bài 1 giới thiệu tổng quan về lập trình Android và môi trường phát triển. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan Android, kiến trúc Android, môi trường phát triển ứng dụng Android,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 223 56   Download

 • Bài 1 Hello Android Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan (hệ điều hành Android, Android và hệ sinh thái), kiến trúc Android, môi trường phát triển ứng dụng Android.

  pdf22p galaxyhehe 08-08-2014 354 70   Download

 • Bài 2 Các thành phần ứng dụng Android thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: các thành phần ứng dụng (Activity, view, service, broadcast receiver, intent, content provider, notification), ứng dụng Android và cơ chế hoạt động, activity và vòng đời ứng dụng.

  pdf22p galaxyhehe 08-08-2014 206 52   Download

 • Bài 4 Tài nguyên ứng dụng cơ bản thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm (tài nguyên và tính tương thích, định nghĩa tài nguyên, truy xuất tài nguyên, tài nguyên Alias), các tài nguyên cơ bản.

  pdf37p galaxyhehe 08-08-2014 188 52   Download

 • Bài 5 Intent thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về Intent (cơ chế hoạt động, các dạng Intent, xây dựng Intent, truy xuất Intent, gửi và phải hồi Intent trong Activity), Intent Filter.

  pdf23p galaxyhehe 08-08-2014 164 47   Download

 • Bài 3 View & các điều khiển cơ bản thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm View (View & View group, thể hiện & thao tác, thuộc tính), các điều khiển cơ bản.

  pdf24p galaxyhehe 08-08-2014 144 45   Download

 • Bài 6 Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: tài nguyên hình ảnh (thư mục lưu trữ-định dạng-định xuất, các dạng tài nguyên hình ảnh), tài nguyên giao diện.

  pdf34p galaxyhehe 08-08-2014 172 45   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các thành phần ứng dụng, ứng dụng Android và cơ chế hoạt động, Activity và vòng đời ứng dụng, đóng gói và thực thi ứng dụng, tính tương thích thiết bị, xây dựng Activity, quản lý trạng thái Activity và độ ưu tiên trong ứng dụng.

  pdf23p kloikloi 07-10-2017 177 26   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về cách tạo một Layout mới, kết nối layout vào Activity, HierarchyViewer, các thuộc tính của layout và các loại layout cơ bản, các phương thức sử dụng layout, các kiểu Layout cơ bản và các điều khiển cơ bản.

  pdf44p kloikloi 07-10-2017 160 25   Download

 • Chương 3 Mảng và chuỗi ký tự thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi.

  pdf85p conchimnhai 28-06-2014 107 20   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm về Intent, cơ chế hoạt động của Intent, các dạng Intent, xây dựng Intent, truy xuất Intent, gửi và Phản hồi Intent trong Activity, mô tả Intent Filter, qui tắc thiết lập Intent Filter, xây dựng Intent Filter.

  pdf28p kloikloi 07-10-2017 139 20   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Thread và Handler, các phương thức quan trọng trong Thread, HandleMessage, xây dựng tương tác cho Thread và Handler, khái niệm về Async Task, thuộc tính của Async Task và khởi tạo AsyncTask.

  pdf34p kloikloi 07-10-2017 133 22   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Content Provider, Content URI, ContentResolver, xây dựng ContentProvider, các khái niệm cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu với SQLite, truy vấn và sắp xếp dữ liệu, khái niệm về đối tượng dữ liệu được trả về khi thực hiện truy vấn dữ liệu, thể hiện dữ liệu, dữ liệu Cursor từ SQLite, các hàm chức năng CSDL và các phương thức điều khiển.

  pdf39p kloikloi 07-10-2017 151 23   Download

 • Bài giảng Lập trình di động - Android cung cấp cho người học các kiến thức về: XML layout –XML container; types of event programming, toast & alert dialog, coast & alert dialog, advanced controls, custom layout, webkit, intent & Intent filters, touch & Multi touch, multi language in android.

  pdf222p thangnamvoiva20 17-09-2016 86 18   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các dạng Widget cơ bản chứa các chức năng phụ hoặc các tùy chỉnh dành riêng cho từng ứng dụng, tạo Custom Layout, cách sử dụng Image View, các bước tạo và sử dụng Custom Layout, lớp Custom ArrayAdapter.

  pdf27p kloikloi 07-10-2017 146 21   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về SharedPreference, lưu trữ dữ liệu, khái niệm lưu trữ, các giá trị lưu trữ, khai báo và sử dụng, khai báo truy xuất, lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho các kiểu dữ liệu cơ bản, bộ nhớ thiết bị, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, đọc từ thẻ nhớ và ghi vào thẻ nhớ.

  pdf26p kloikloi 07-10-2017 134 18   Download

 • Bài 3 trình bày các nội dung liên quan đến ListView và cách tạo Custom Layout cho ListView. Thông qua bài giảng này người học có thể biết được ListView là gì? Các bước thực hiện để sử dụng một ListView, các xử lý trên ListView,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt13p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 86 14   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu về intent, sử dụng intent để trao đổi dữ liệu, intent filter, intent tường minh vs ngầm định, các thành phần của intent.

  pdf25p convitdola 07-12-2017 64 9   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 10 Dịch vụ đa phương tiện trên android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giao diện lập trình đa phương tiện (media API), cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MediaStore), làm việc với audio, tổng hợp tiếng nói (text-to-speech), làm việc với video,...

  pdf56p convitdola 07-12-2017 65 9   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 12 Networking với android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu chung về networking, giao thức kiểu TCP, giao thức kiểu UDP, HttpClient và web services,...

  pdf26p convitdola 07-12-2017 80 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Lập trình Android
p_strCode=baigianglaptrinhandroid

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2