intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Android - Bài 4: Layout và các điều khiển cơ bản

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
160
lượt xem
25
download

Bài giảng Lập trình Android - Bài 4: Layout và các điều khiển cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về cách tạo một Layout mới, kết nối layout vào Activity, HierarchyViewer, các thuộc tính của layout và các loại layout cơ bản, các phương thức sử dụng layout, các kiểu Layout cơ bản và các điều khiển cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Android - Bài 4: Layout và các điều khiển cơ bản

Bài 4:<br /> Layout và các điều khiển cơ bản<br /> <br /> 2016<br /> <br /> Nội dung<br /> I. Layout<br /> 1. Cách tạo một Layout mới.<br /> 2. Kết nối layout vào Activity<br /> 3. HierarchyViewer.<br /> 4. Các kiểu Layout cơ bản.<br /> <br /> II.<br /> <br /> Các điều khiển cơ bản<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Cách tạo một Layout mới<br /> Chọn File  New  Android XML File Linear Layout (layout bạn<br /> muốn tạo – bạn có thể chọn Relative Layout, Table Layout, …).<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Kết nối layout vào Activity<br /> Code kết nối Layout vào Activity<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. HierarchyViewer<br />  Một Layout phải được kết<br /> <br /> nối vào Activity nào đó<br /> thông<br /> qua<br /> hàm<br /> setContentView, Android<br /> sẽ có cơ chế dịch XML<br /> thành Java code.<br />  HierarchyViewer dùng để<br /> <br /> hiển thị cấu trúc UI của<br /> màn hình hiện tại trên<br /> emulator hoặc thiết bị<br /> thật.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2