intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học

Xem 1-20 trên 1104 kết quả Bài giảng Triết học
 • Triết học Mác – Lênin là môn học cho chúng ta một kiến thức rất rộng về đời sống con người trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, là nền tảng của con người trước khi đi vào nghiên cứu những thứ cụ thể như các bạn sinh viên vẫn đang học các môn chuyên ngành và hằng ngày các bạn vẫn phải vận dụng nó vào thực tiễn. Trong bài viết này, nhóm tác giả chia sẻ về việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và sơ đồ tư duy được vận dụng trong giảng dạy môn Triết học Mác –Lênin hiện nay.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 7 1   Download

 • Trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, tác giả mong muốn chia sẻ một số biện pháp, thông qua đó giảng viên tăng cường tính tự chủ của người học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng viết luận Tiếng Anh tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.

  pdf20p vithales 20-04-2022 36 0   Download

 • Bài giảng Các chiến lược triệt đốt rung nhĩ bền bỉ: Từ giả thiết đến thực hành do Ths. BSNT. Viên Hoàng Long biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tỷ lệ các loại rung nhĩ; Phân loại rung nhĩ; Cơ chế hình thành rung nhĩ ACC14; Cơ chế điện học hình thành rung nhĩ; Các chiến lược triệt đốt bên ngoài tĩnh mạch phổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf32p viplato 05-04-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Một số vấn đề cập nhật điều trị rung nhĩ do ThS. BS. Lê Võ Kiên biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Hậu quả của rung nhĩ; Phân loại rung nhĩ theo ESC 2016; Chiến lược điều trị rung nhĩ; Vai trò của triệt đốt qua catheter;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viplato 05-04-2022 9 0   Download

 • Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), các cơ sở giáo dục đại học sẽ không còn chỉ là thầy, trò, giảng đường, thư viện, các phòng thí nghiệm… mà sẽ là môi trường sinh thái với 3 đặc trưng cốt lõi xuyên suốt và tác động lên mọi hoạt động của nhà trường đó là số hóa, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bài viết trình bày vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Giải pháp nâng cao ứng dụng của khoa học công nghệ trong giáo dục đại học.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 16 4   Download

 • Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

  doc92p caphesuadathemtieu 06-01-2022 19 1   Download

 • Bài báo này không chỉ nêu rõ vai trò của công nghệ tin học trong dạy học phương pháp luận nói chung và dạy học triết học nói riêng mà còn thảo luận những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế đề cương triết học (sơ đồ). Các quy tắc này được áp dụng để thiết kế mô hình triết học cụ thể đã được các giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng sử dụng có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p thienlangso 15-12-2021 10 0   Download

 • Bài báo tập trung vào các kiến thức cơ bản của triết học suy vật biện chứng như: đối tượng nhận thức, phép biện chứng và vấn đề chân lí trên cơ sở làm rõ các khía cạnh liên quan trong mối quan hệ giữa triết học với nhận thức toán học. Về kết cấu, nội dung bài báo bao gồm: (i) đối tượng của nhận thức toán học, (ii) biện chứng và toán học, (iii) vấn đề chân lí trong toán học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p thienlangso 15-12-2021 4 0   Download

 • Tập bài giảng Triết học Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc160p hieptran2bl 15-12-2021 41 3   Download

 • Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật. Tại các trường Đại học tổ chức công đoàn được thiết lập với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được quán triệt đến các cấp công đoàn là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Bài báo này nghiên cứu về thực trạng vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Hà Nội.

  pdf5p huyetthienthan 23-11-2021 18 1   Download

 • Mục tiêu chính của bài viết này là xác định xu hướng hiện tại và tương lai trong việc học trực tuyến và các tài nguyên giáo dục mở (OER) đang có hoặc có thể có tác động đến khả năng cung cấp dịch vụ cho giảng viên và sinh viên của các thư viện. Bài viết tập trung nghiên cứu vào các vấn đề sau: thế nào là triết lý học liệu mở (OER); nguồn tài nguyên giáo dục mở; xu hướng dịch vụ thư viện trong việc hỗ trợ học tập từ xa và trực tuyến.

  pdf9p huyetthienthan 23-11-2021 5 0   Download

 • Đề cương Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin với mục đích giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản của triết học Mác - Lênin, vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu sự vận động, phát triển của xã hội ứng với từng giai đoạn lịch sử.

  pdf44p caphesuadathemmatong 18-11-2021 23 7   Download

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 Giới thiệu chung và lịch sử phát triển của các hệ thống đo và điều khiển công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của truyền thông công nghiệp; Cấu trúc tổng quan của hệ đo và điều khiển công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p caphesuadathemtac 09-11-2021 22 1   Download

 • Để nâng cao chất lượng giảng dạy, kỹ năng trong từng học phần, chúng ta phải quan tâm đến nhiều yếu tố, điều kiện và luôn bám sát mục tiêu, nội dung từng học phần. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy-học của học phần Mạch điện tại lớp 56 DDT trong Học kỳ I năm học 2015-2016.

  pdf10p vibigates 04-11-2021 6 0   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 1 Khái luận về Triết học cung cấp cho người học các kiến thức: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác-Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  pdf36p tomjerry003 03-11-2021 33 5   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay.

  pdf17p tomjerry003 03-11-2021 28 3   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận trong triết học Mác Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

  pdf26p tomjerry003 03-11-2021 28 2   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biện chứng và khái quát phép biện chứng; Những nội dung cơ bản về PBC trong triết học Mác Lênin; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của PBCDV và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

  pdf29p tomjerry003 03-11-2021 18 2   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf20p tomjerry003 03-11-2021 29 2   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 5 Học thuyết hình thái kinh tế xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội; Những nội dung cơ bản về học thuyết hình thái kinh tế xã hội; Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế xã hội và sự nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

  pdf31p tomjerry003 03-11-2021 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Triết học
p_strCode=baigiangtriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2