Nghiên cứu Xã hội

Xem 1-20 trên 14355 kết quả Nghiên cứu Xã hội
 • Ebook "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" gồm các nội dung sau: những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, phân tích kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

  pdf62p physicalfunny 27-12-2014 190 71   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học trình bày những những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phỏng vấn và một số phương pháp khác.

  pdf93p hoa_lan91 17-06-2014 187 59   Download

 • VNSW xin trân trọng giới thiệu bài viết “Phân tích chức năng trong nghiên cứu xã hội” của tác giả Bùi Thế Cường. Bài viết này đưa ra một trình bày tóm tắt về lịch sử của phương pháp phân tích chức năng trong xã hội học, đề cập theo trình tự thời gian một số khuynh hướng và tác giả chính. Đây là một chuyên đề trong Đề tài KX.02.10 “Các vấn đề xã hội và môi trường của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (2001-2005)....

  doc10p ngoctaixhh 17-10-2011 130 29   Download

 • Từ nhiều năm nay, vấn đề lối sống của thanh niên chiếm vị trí nổi bật trong các công trình nó nghiên cứu xã hội học. Hiện tượng thanh niên với những khía cạnh mới mẻ và tính khác biệt so với những năm 60 về trước, sự “bùng nổ” vấn đề thanh niên trong nhiều quốc gia đã thúc đẩy các nhà xã hội học hướng nhiều vào việc tìm hiểu lớp người trẻ.

  pdf11p banhukute 24-06-2013 90 24   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử" sau đây. Nội dung cuốn sách trình bày nhận thức về nghiên cứu khoa học; khái niệm - từ ý tưởng đến đo lường; lý thuyết trong nghiên cứu; phương pháp lịch sử; làm việc với dữ liệu và báo cáo.

  pdf94p lalala04 27-11-2015 49 10   Download

 • Lập chương trình là khâu thứ nhất trong bước chuẩn bị nghiên cứu một công trình xã hội học thực nghiệm. Trong khâu này, chúng ta phải trả lời câu hỏi: “Nghiên cứu cái gì?”. Lập chương trình nghiên cứu bắt đầu từ việc xác định mục tiêu nhiệm vụ, yêu cầu của cuộc nghiên cứu, đòi hỏi phải thu thập thông tin bằng nghiên cứu xã hội học thực nghiệm mà không phải qua con đường khác như thống kê... ...

  pdf6p banhukute 24-06-2013 78 9   Download

 • Bài viết Khảo sát xã hội và nghiên cứu xã hội thực nghiệm sau đây cố gắng tập hợp các tiêu chí cơ bản nhằm làm rõ sự tương đồng và khác biệt giữa nghiên cứu xã hội học (cụ thể là nghiên cứu xã hội học thực nghiệm) và khảo sát xã hội.

  pdf5p cocacola_01 21-09-2015 16 8   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu xã hội học y tế" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn những kiến thức về hệ thống và cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận hệ thống trong xã hội học y tế, tiếp cận hệ thống trong các nghiên cứu xã hội học sức khỏe,...

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 24 8   Download

 • Những điều kiện sống của gia đình, cơ cấu của gia đình, chức năng của gia đình, lối sống của gia đình, kiểu tư tưởng của gia đình, các giai đoạn sống trong chu trình sống của gia đình,... là những nội dung chính trong bài viết "Hệ thống các phạm trù nghiên cứu xã hội học gia đình". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thuythuy1702 09-04-2016 41 8   Download

 • Nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và các ấn phấm ở các nước tư bản phát triển nhằm trình bày về xã hội học thực nghiệm trong xã hội tư bản, sự xuất hiện và các giai đoạn phát triển chính của xã hội học thực nghiệm tư bản.

  pdf65p small_12 12-06-2014 66 7   Download

 • Nghiên cứu Xã hội học của Bùi Ngọc Hoàn nêu lên sơ lược về xã hội học; nền tảng của nghiên cứu xã hội học; các hệ quy chiếu trong nghiên cứu xã hội; đạo đức trong nghiên cứu xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học; cách thực hiện một nghiên cứu xã hội và một số nội dung khác.

  pdf25p vuthingabay 25-06-2016 31 7   Download

 • Các thể chế xã hội và nền kinh tế, những người bán rong và lao động lưu động ở Hà Nội, một biểu đồ về lao động thị trường và hình thức tham dự vào thị trường Hà Nội là những nội dung chính trong bài viết "Kinh tế nông thôn - Một số ghi nhận về những mối quan hệ xã hội và nghiên cứu xã hội học về những người lao động và buôn bán rong tại Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 18 5   Download

 • Bài viết "Những nghiên cứu xã hội học về nông thôn" giới thiệu đến các bạn kết quả nghiên cứu về vấn đề chợ làng trong quá trình chuyển đổi kinh tế, xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng được nghiên cứu trường hợp Chợ Hữu Bằng, Thạch thất, Hà Tây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 27 5   Download

 • Sự quan tâm của Đảng Cộng sản Bungari trong việc phát triển xã hội học Mac - Lêllin ở Bungari. ỘT số hình thức biểu hiện cơ bản: - Quyết định của Trung ương Đảng về các cơ quan phụ trách nghiên cứu xã hội học ở Bungari; - Vai trò của Đảng trong việc đào tạo cán bộ nghiên cứu xã hội học. Chỉ thị của Đảng về phương hướng nghiên cứu xã hội học cơ bản; - Việc sử dụng các thành tựu nghiên cứu xã hội học trong công tác lãnh đạo và quản lý tạo ra sự...

  pdf2p banhukute 24-06-2013 55 4   Download

 • Bài viết "Vai trò nghiên cứu xã hội học trong sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Bungari" trình bày sự quan tâm của đảng cộng sản Bungari trong việc phát triển xã hội học Mac-Lellin ở Bungari, kinh nghiệm của đảng cộng sản Bungari trong việc áp dụng thành quả nghiên cứu xã hội học lãnh đạo và quản lý đất nước,....

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 16 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Suy nghĩ về phương pháp luận nghiên cứu xã hội học Tôn giáo" dưới đây để nắm bắt được những biến đổi về tình hình tôn giáo trong thế kỷ tới và một số giới ý về các vấn đề nghiên cứu xã hội học Tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 24 4   Download

 • Môi trường lao động ở một số cơ sở vật chất và dịch vụ ở Hà Nội, ảnh hưởng của môi trường lao động hiện nay tới sức khỏe của phụ nữ công nhân, một số kết luận và kiến nghị về vấn đề môi trường lao động và sức khỏe của nữ công nhân qua nghiên cứu xã hội học ở một số cơ sở hiện nay là những nội dung chính trong bài viết "Vấn đề môi trường lao động và sức khỏe của nữ công nhân qua nghiên cứu xã hội học ở một số cơ sở hiện nay".

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 40 4   Download

 • Tiếp cận chức năng là một trong những mô hình nghiên cứu xã hội học mang tính lý thuyết, phương pháp luận hơn là những phương pháp cụ thể để tìm kiếm thông tin xã hội học. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về cách tiếp cận này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tiếp cận chức năng trong nghiên cứu xã hội học" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 18 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Suy nghĩ về khái niệm cơ cấu xã hội trong nghiên cứu xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những yếu tố tổ chức mối quan hệ của cá nhân hành động như: Vai trò, vị trí, uy lực và địa vị của xã hội học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 36 3   Download

 • Hiện nay, việc nghiên cứu xã hội học nông thông đóng vai trò vô cùng quan trọng và đang được nhiều nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Phương hướng cơ bản của việc nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Nhật Bản sau chiến tranh" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản