intTypePromotion=3

Nhân lực du lịch

Xem 1-20 trên 609 kết quả Nhân lực du lịch
 • Tài liệu tham khảo về nhân lực du lịch Việt Nam. Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thiếu cả về số lượng và chất lượng:trình độ văn hoá, chuyên môn, ngoại ngữ. Lao động được đào tạo và có chuyên môn chiếm tỉ trọng nhỏ trong toàn bộ lao động ngành du lịch - 43%. Đội ngũ quản lý du lịch nhiều nơi còn yếu kém 50% lao động không có trình độ ngoại ngữ. Tạo rào cản thúc đẩy du lịch Việt Nam hội nhập và mất nguồn lợi nhuận lớn từ KQT....

  ppt14p vuonghichi 26-04-2010 399 211   Download

 • Bài viết Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn hiện nay ở nước ta giới thiệu tới các bạn về thực trạng đội ngũ lao động và công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch hiện nay; quan điểm phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 65 19   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định; phân tích thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 59 18   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Vai trò và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chương 2: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay.

  pdf14p truongtien_06 31-03-2018 40 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf223p sohucninh321 09-07-2019 20 10   Download

 • Bài viết Đồng bằng Sông Cửu Long nâng cao chất lượng nhân lực du lịch đánh giá về thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực du lịch tại đồng bằng Sông Cửu Long; giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực du lịch tại đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf2p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 26 3   Download

 • Nghiên cứu “Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng Bắc Trung Bộ” đã tập trung đánh giá các tiêu chí: Số lượng, chất lượng, hiệu quả lao động và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và so sánh các tiêu chí với cả nước cũng như các vùng du lịch khác. Trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

  pdf9p violympus 11-03-2019 43 4   Download

 • Trong bối cảnh thực hiện MRA-TP1 và hội nhập, tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia cho một số nghề trong du lịch được ban hành tháng 8 năm 2017 đặt ra khung năng lực cần có của lao động du lịch, gồm các nhóm: năng lực cơ bản, năng lực chung và năng lực chuyên môn. Khung năng lực này phù hợp với tiêu chuẩn nghề du lịch chung trong ASEAN và là định hướng rất cần thiết cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch có năng lực tại Việt Nam.

  pdf8p tieuthi3006 16-03-2018 28 3   Download

 • Hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo dẫn đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở vùng này rất lớn, nhưng thực trạng năng lực và kết quả đào tạo trên địa bàn còn thấp xa so với nhu cầu của các địa phương và doanh nghiệp thuộc Vùng.

  pdf4p cumeo2425 02-07-2018 25 2   Download

 • Bài viết tập trung trình bày nhận định khái quát về nhu cầu hội nhập và công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường đại học, cao đẳng; đặc biệt là quá trình đào tạo nhân lực du lịch hướng đến chất lượng cao của Trường Đại học Văn Hiến (ĐHVH). Nhìn nhận những tồn tại và lợi thế của những hoạt động đã và đang thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng nhân lực du lịch.

  pdf10p trieuhkt 16-07-2018 24 1   Download

 • Chất lượng nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế và đặc biệt là trong phát triển ngành dịch vụ như ngành du lịch, nguồn nhân lực du lịch cần được nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

  pdf7p hanh_tv23 26-03-2019 9 1   Download

 • Bài viết tập trung vào làm rõ thực trạng nguồn nhân lực Tây Bắc (mặt tích cực cũng như những hạn chế tồn tại). Trên cơ sở đưa ra những dự báo về nguồn nhân lực ngành du lịch vùng Tây Bắc trong thời gian tới góp phần đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch các tỉnh Tây Bắc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

  pdf10p viboruto2711 21-05-2019 9 1   Download

 • Du lịch là một ngành kinh tế mang tính xã hội sâu sắc, nó chịu sự tác động rất lớn của nhiều mặt trong đời sống xã hội, đồng thời cũng có mối quan hệ mật thiết và tác động trở lại đời sống xã hội. Du lịch càng phát triển càng có những ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Do đó việc xuất hiện một khoa học mới - khoa học du lịch (du lịch học), nghiên cứu chuyên sâu về du lịch là một tất yếu. Du lịch học hiện đại không chỉ nghiên cứu...

  pdf21p bluesky_12 26-12-2012 223 103   Download

 • Mục tiêu đề tài: hệ thống hóa cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc phân tích đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, chỉ ra thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam,...

  doc28p invitinh 28-11-2014 377 81   Download

 • Có nhiều cách hiểu khác nhau về nguồn nhân lực, một nguồn lực với yếu tố vật chất, tinh thần tạo nên năng lực, sức mạnh phục vụ cho sự phát triển chung của một tổ chức. Đây là nguồn lực con người của các tổ chức có quy mô, loại hình, chức năng khác nhau, có khả năng và tiềm năng tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức đó cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, khu vực và thế giới. Vì vậy có thể hiểu một cách giản đơn...

  pdf28p ctrl_12 09-07-2013 77 29   Download

 • Nội dung của Hội thảo quốc gia: Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận nhằm nêu cao vai trò của đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Bình Thuận, làm rõ hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực du lịch nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, đề cập đến du lịch sinh thái biển và đào tào nguồn nhân lực du lịch cộng đồng.

  pdf21p hoa_hong91 23-04-2014 123 29   Download

 • Với những thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, vốn và nhân lực, du lịch TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bài viết phân tích các nguồn lực tạo nên sự phát triển, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch TPHCM.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 127 30   Download

 • Nội dung bài giảng Tổng quan du lịch gồm có 3 chương. Chương 1: Mở đầu về du lịch, Chương 2: Các yếu tố cơ bản của du lịch, Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf63p trieuhkt 13-07-2018 87 23   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố: nguồn nhân lực du lịch, giá cả các loại dịch vụ, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển tham quan, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và an ninh trật tự và an toàn ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch chợ nổi ở địa bàn nghiên cứu.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 92 11   Download

 • Mục tiêu của bài viết Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch vùng đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch vùng đồng bằng Sông Cửu Long dựa trên kết quả khảo sát 369 du khách trong và ngoài nước.

  pdf9p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 79 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nhân lực du lịch
p_strCode=nhanlucdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản