intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển kinh tế Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phát triển kinh tế Việt Nam
 • Đề tài "Truyện tranh - Manga Nhật Bản và những bài học rút ra cho Việt Nam" tìm hiểu nguồn gốc lịch sử, tính văn học, thẩm mỹ và các giá trị văn hóa của truyện tranh - manga Nhật Bản, để cùng bạn độc Việt Nam hiểu rõ hơn về manga và vai trò của nó trong đời sống sinh hoạt, cũng như trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

  pdf94p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Kinh tế học pháp luật (law and economics) là ngành khoa học còn tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành khoa học có nhiều sáng tạo và thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết Trường phái kinh tế học pháp luật nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của kinh tế học pháp luật nhằm góp phần du nhập ngành khoa học này vào Việt Nam.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Tập 34 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1875-1880. Đây là những năm phát triển tương đối hòa bình của chủ nghĩa tư bản, cũng là những năm mở đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền. Sau thất bại của Công xã Pa-ri, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống, tập hợp lực lượng, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới cuộc cách mạng xã hội.

  pdf617p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 40 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của Mác viết chủ yếu trong thời gian 1835-1843. Đây là tập mở đầu xê-ri gồm 11 tập bổ sung cho 39 tập chính đã được cho ra mắt bạn đọc.Tập 40 đưa ta trở về điểm xuất phát trong sự phát triển tinh thần của Mác, khi ông phát biểu những tư tưởng sâu sắc và cao thượng về ý nghĩa của hoạt động của con người trong bài văn tốt nghiệp trung học lúc ông 17 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf624p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam được nghiên cứu nhằm cung cấp một bức tranh khái quát về đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam, tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa các thực hành đổi mới sáng tạo và hiệu suất của các công ty.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Mô hình phát triển kinh tế số cho Việt Nam trình bày việc xác định trọng tâm phát triển kinh tế số cho Việt Nam; Đề xuất các giải pháp hướng chính sách tổng thể để Việt Nam tiếp tục khai thác tốt mô hình hiện tại và chuyển dịch dần sang mô hình lựa chọn trong tương lai.

  pdf12p vipriyankagandhi 27-07-2022 2 2   Download

 • Dân tộc Côống - một dân tộc ít người, sống tập trung ở lưu vực thượng nguồn sông Đà thuộc huyện Mường Tẻ tỉnh Lai Châu. Tài liệu "Nghiên cứu văn hóa dân tộc Côống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên và xã hội; Hiện trạng và nguồn gốc; Hình thái kinh tế và sinh hoạt vật chất của dân tộc Côống; Trang phục dân tộc Côống; Gia đình hôn nhân - dòng họ dân tộc Côống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu – Tây Ninh được nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí vai trò của căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực trạng việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa này vào công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 11" trình bày các nội dung: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc Pháp, Mỹ và tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp chiếm đóng (1951-1952); tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952); Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf271p bakerboys08 15-07-2022 3 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 12" trình bày các nội dung: Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (1954 - 1960); miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên tổng khởi nghĩa (1954-1960). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf264p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ (1965 -1968); đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam (1965 - 1968); khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys08 15-07-2022 3 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam (1973 - 1975); hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền năm (1973-1975). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf314p bakerboys08 15-07-2022 4 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 14" trình bày các nội dung: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước (1975 - 1976); thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo vệ lãnh thổ ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, nhận diện khủng hoảng kinh tế - xã hội (1976 - 1980). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf358p bakerboys08 15-07-2022 4 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 15" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2000). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf215p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

 • Luận án "Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay" nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam về HĐTCQSDĐ, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy các giao dịch bảo đảm về QSDĐ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam phát triển.

  pdf161p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Luận văn "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất hộ gia đình sau giao đất giao rừng huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La" đã khái quát quá trình hình thành và thực hiện chính sách GĐGR trên toàn quốc và trên địa bàn nghiên cứu, làm sáng tỏ một số tác dộng, ảnh hưởng của GĐGR đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn nghiên cứu, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách GĐGR trên địa bàn xã vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

  pdf130p bakerboys08 15-07-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng ràng buộc môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể ở Việt Nam" là tổng hợp các vấn đề liên quan tới nội dung QHNLTT, đánh giá mối quan hệ vĩ mô giữa phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường ở Việt nam 1990-2005; xây dựng được mô hình QHNLTT cho Việt Nam từ 2000-2025 khi không xét đến và có xét đến rạng buộc môi trường; đánh giá một số tác động đến QHNLTT khi có ràng buộc môi trường.

  pdf273p bakerboys08 15-07-2022 18 1   Download

 • Phần 2 giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh trình bày các nội dung: Kết hợp phát triển kinh tế - Xã hội với tăng tường củng cố quốc phòng, an ninh; biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPD, B40, B41, cối 60mm, giới thiệu ba môn quân sự phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Trong quan hệ với Trung Quốc về giải quyết vấn đề trên Biển Đông, Việt Nam vẫn mong Trung Quốc sẽ xử lý và giải quyết vấn đề trên biển không phải bằng những tuyên bố mang tính áp đặt hoặc bằng các hành vi mang tính đe dọa, mà là giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc;...

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển kinh tế Việt Nam
p_strCode=phattrienkinhtevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2