intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý đại cương

Xem 1-20 trên 2647 kết quả Quản lý đại cương
 • Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương có có bố cục gồm 3 phần, trình bày các nội dung chính: Tổng quan về Khoa học quản lý, Nguyên tắc và phương pháp quản lý, Các chức năng của quy trình quản lý. Mỗi phần lại chia thành từng chương nhỏ nhằm hệ thống các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf192p trongminh123 17-10-2012 1049 270   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý, chúng tôi biên soạn Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức cơ bản, có tính lý luận chung về quản lý. Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học quản lý sẽ giúp cho sinh viên có những cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các môn học trong khối kiến thức cơ sở cũng...

  pdf192p songbiectrentghaongu 20-03-2011 1150 203   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 576 193   Download

 • Tài liệu tham khảo về khoa học quản lý đại cương...

  pdf2p truong531 23-06-2011 983 183   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn học: khoa học quản lý đại cương...

  pdf1p truong531 23-06-2011 902 174   Download

 • Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học sẽ giúp cho các bạn có cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn về khoa học quản lý. Để có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này thì tập bài giảng Khoa học Quản lý đại cương là một tài liệu hữu ích.

  pdf187p nguyenvandien1992 26-11-2012 630 150   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 1: Quản lý và môi trường quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản lý, môi trường quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p tieu_vu09 30-04-2018 96 19   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phương pháp quản lý, những phương pháp quản lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tieu_vu09 30-04-2018 67 16   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho người học các khái niệm kế hoạch và lập kế hoạch, vai trò của lập kế hoạch, đặc điểm và phân loại kế hoạch, quá trình lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tieu_vu09 30-04-2018 75 16   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 2: Quản lý với tư cách là một khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, hệ thống phương pháp luận, mục đích ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tieu_vu09 30-04-2018 71 16   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 3: Nguyên tắc quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nguyên tắc quản lý, đặc trưng của nguyên tắc quản lý, vai trò của nguyên tắc quản lý, các nguyên tắc quản lý cơ bản.

  pdf18p tieu_vu09 30-04-2018 80 17   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 7: Chức năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng của chức năng lãnh đạo, vai trò của chức năng lãnh đạo, nội dung của chức năng lãnh đạo, phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo.

  pdf30p tieu_vu09 30-04-2018 61 15   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 8: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra, yêu cầu kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tieu_vu09 30-04-2018 63 15   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức về quyết định quản lý bao gồm: Khái niệm quyết định quản lý, đặc điểm của quyết định quản lý, vai trò của quyết định quản lý, phân loại quyết định quản lý, quy trình ra quyết định quản lý.

  pdf28p tieu_vu09 30-04-2018 72 14   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 6: Chức năng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức, thiết kế mô hình cơ cấu tổ chức, phân công công việc, quyền hạn và giao quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p tieu_vu09 30-04-2018 61 13   Download

 • Chương 6 Chức năng kiểm tra trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại, mục đích và vai trò, quy trình kiểm tra (phương pháp), tính hiệu quả trong chức năng kiểm soát, mô hình kiểm soát hiệu chỉnh.

  pdf18p tichtutite 23-06-2014 85 8   Download

 • Chương 1 Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương thuộc bài giảng quản trị đại cương, trong chương này sẽ cung cấp cho người học các kiến thức khái quát và các khái niệm cần thiết về quản lý đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tichtutite 23-06-2014 78 9   Download

 • Chương 3 Các chức năng trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, trong chương này sẽ trình bày nội dung kiến thức về các chức năng sau: lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững kiến thức để học tốt môn học này.

  pdf35p tichtutite 23-06-2014 89 7   Download

 • Chương 4 Chức năng tổ chức trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về công tác tổ chức, nội dung của công tác tổ chức, những vấn đề về xây dựng tổ chức.

  pdf44p tichtutite 23-06-2014 62 7   Download

 • Chương 5 Chức năng lãnh đạo trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lãnh đạo), mục đích của chức năng điều khiển, nội dung của chức năng lãnh đạo.

  pdf26p tichtutite 23-06-2014 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý đại cương
p_strCode=quanlydaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2