intTypePromotion=1
ADSENSE

Suất chiết khấu

Xem 1-20 trên 246 kết quả Suất chiết khấu
 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu; thời hạn tín dụng; lãi suất và phí suất tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 15 4   Download

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 với mục tiêu chính là giúp người học biết được các phương pháp tính lãi suất; Giúp người học tính toán được bảng thu, chi và bảng lỗ, lãi; Tính được điểm hòa vốn, và ý nghĩa của các điểm hòa vốn, tính được sản lượng hòa vốn, giá bán hòa vốn theo hàm Goalseek trong Excel; Giá tri tương lai của dòng tiền, Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa.

  pdf10p tomjerry009 11-12-2021 27 1   Download

 • Trên cơ sở khái quát hoá các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp khác nhau hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa những biến thể của mô hình DCF, và xem xét khả năng vận dụng chúng để thẩm định giá doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam.

  pdf159p closefriend06 01-11-2021 7 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của việc điều hành chính sách lãi suất đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Với bộ dữ liệu thu thập từ 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2017, nghiên cứu cho thấy tác động của lãi suất ngắn hạn (thể hiện qua lãi suất tái chiết khấu) và lãi suất dài hạn (thể hiện qua lãi suất trên trái phiếu chính phủ với kỳ hạn 10 năm) đến khả năng sinh lời của các NHTM đều có ý nghĩa thống kê.

  pdf9p vivacation2711 23-10-2021 18 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu áp dụng giá trị hiện tại ròng (NPV) trong công tác tối ưu thiết kế nứt vỉa thủy lực cho giếng nứt vỉa thủy lực đối tượng Oligocene trên, mỏ Bạch Hổ; Phân tích độ nhạy của hệ số hư hại dẫn xuất khe nứt (0%, 50%), áp suất đáy giếng tỷ suất chiết khấu (10%, 25%, 50% và 75%) tới NPV. Mô hình thiết kế tối ưu gồm sự kết hợp tính chất vỉa, chỉ số khai thác, tính chất đất đá, sự lan truyền khe nứt, tính chất lưu biến của dung dịch, vận chuyển hạt chèn và các thông số xử lý nứt vỉa thủy lực.

  pdf11p vijoy2711 17-09-2021 24 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài thứ nhất là xây dựng khung phân tích để chứng minh việc lập dự án không tính đến yếu tố trượt giá, lạm phát; chưa tính đến suất sinh lợi của nhà đầu tư làm cho dự án không đảm bảo tính khả thi. Kế đến, thông qua việc áp dụng khung phân tích nêu trên chứng minh phương pháp đánh giá đang được công ty tư vấn áp dụng cần được cải thiện. Mời các bạn tham khảo!

  pdf59p ageofultron 19-08-2021 6 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giá trị tương lai và lãi suất kép; Giá trị hiện tại; Dòng ngân lưu; Dòng ngân lưu đề; Dòng ngân lưu vĩnh viễn; Lạm phát và giá trị thời gian; Lãi suất hiệu dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p conbongungoc09 05-08-2021 15 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm của trái phiếu; Lãi suất trái phiếu và định giá trái phiếu; Giá trái phiếu với các kỳ trả lãi khác nhau (năm, nửa năm); Suất sinh lời hiện tại và suất sinh lời khi trái phiếu đến hạn (YTM); Tính toán YTM; Tính lãi suất thị trường; Hướng dẫn Excel; Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu; Giá trị sổ sách, Giá trị thanh lý và Giá trị thị trường; Định giá cổ phiếu; Mô hình chiết khấu cổ tức; Tăng trưởng và thu nhập cổ phiếu.

  pdf19p conbongungoc09 05-08-2021 23 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định xem có tồn tại mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa lợi nhuận chứng khoán và một vài biến của CSTT bao gồm: Lãi suất tiền gởi, lãi suất trái phiếu và lãi suất tái chiết khấu; ước tính khoảng thời gian cần để lợi nhuận chứng khoán điều chỉnh về trạng thái cân bằng sau một cú sốc của CSTT.

  pdf68p thiennhaikhach06 25-07-2021 14 0   Download

 • "Bài giảng Phân tích tài chính – Bài 2 & 3: Chiết khấu ngân lưu giá trị hiện tại" trình bày khái niệm giá trị hiện tại, giá trị hiện tại ròng, chi phí cơ hội của vốn, lãi suất đơn, lãi suất kép; các công thức tính ngân lưu đều, ngân lưu đều vô hạn, ngân lưu tăng đều, ngân lưu tăng đều vô hạn...

  pdf13p trinhthamhodang1220 21-07-2021 22 0   Download

 • "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2&3: Chiết khấu ngân lưu giá trị hiện tại" thông qua bài học này các bạn nắm được khái niệm chiết khấu ngân lưu giá trị hiện tại; giá trị hiện tại ròng; chi phí cơ hội của vốn; đầu tư với tiêu dùng; lãi suất đơn, lãi suất kép; các công thức tính ngân lưu đều, ngân lưu đều vô hạn, ngân lưu tăng đều, ngân lưu tăng đều vô hạn.

  pdf34p trinhthamhodang1220 21-07-2021 20 0   Download

 • Tác giả đã sử dụng phương pháp VECM để thực hiện bài nghiên cứu này, vì dữ liệu hàng tháng có nhược điểm là biến GDP, tỷ giá hiệu dụng thực chưa được tính toán chính thức từ các tổ chức có uy tín nên chúng tôi tiếp cận theo hai bước, với mô hình ban đầu dựa trên các tài liệu nghiên cứu trước chúng tôi xem xét mối quan hệ giữa giá tài sản và chính sách tiền tệ thông qua sáu biến gồm chỉ số giá hàng hóa, chỉ số giá chứng khoán, lãi suất tái chiết khấu, GDP thực, tỷ giá hối đoái hiệu dụng thực và cung tiền M2.

  pdf85p thiennhaikhach05 22-07-2021 14 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền. Các nội dung chính trong chương này gồm: Lãi suất, lãi đơn và lãi kép; dòng tiền (chuỗi tiền tệ); giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền; mô hình dòng tiền chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p lovebychance07 12-07-2021 37 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm khắc phục tình trạng chưa có phương thức khai thác hiệu quả cũng như góp phần sản xuất ra rutin phục vụ cho nhu cầu làm thuốc chữa bệnh trong nước và xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p fishbell 05-07-2021 7 3   Download

 • Bài nghiên cứu này tiến hành kiểm định hiệu ứng truyền dẫn từ lãi suất chính sách đến lãi suất bán lẻ tại Việt Nam, xem xét có hay không sự bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất và phân tích mức độ truyền dẫn lãi suất để từ đó cung cấp những đánh giá về quy luật và hiệu quả của chính sách tiền tệ mà Ngân hàng Trung Ương đang điều hành nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf81p sonhalenh01 17-06-2021 12 0   Download

 • Chương 2: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư (Capital budgeting). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hiểu và phân loại dự án đầu tư; xác định mục tiêu của hoạch định vốn đầu tư; lập dòng tiền hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư; tính toán, thẩm định dòng tiền của dự án theo các tiêu chuẩn NPV, IRR, MIRR, PBP, DPBP, PI.

  pdf25p lovebychance02 04-05-2021 44 7   Download

 • Nội dung bài 2 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về lãi suất & các phép đo lãi suất. Kết cấu nội dung 2 gồm: Lãi suất (r) & giá trị hiện tại (Pv), phép đo lãi suất chính xác – lãi suất hoàn vốn (i), phép đo lãi suất xấp xỉ - lãi suất hoàn vốn hiện hành (ic ) & lãi suất hoàn vốn trên cơ sở chiết khấu (idb), lợi tức (RET).

  pdf39p tradaviahe17 17-03-2021 19 1   Download

 • Bài 6 - Dòng tiền tệ và chiết khấu các giá trị dòng tiền. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Dòng ngân lưu (tiền tệ), giá trị chiết khấu về hiện tại, xác định tỷ suất chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf4p tradaviahe17 17-03-2021 15 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 2 - Các thước đo cơ bản về lãi suất. Những nội dung chính được trình bày trong bài 2 gồm có: Khái niệm lãi suất, lãi suất hoàn vốn, lợi tức; các thước đo cơ bản về lãi suất; phân biệt lãi suất và lợi tức, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf38p tradaviahe17 17-03-2021 20 1   Download

 • "Bài giảng Phân tích tài chính – Bài 4 và 5: Chiết khấu ngân lưu giá trị hiện tại" trình bày khái niệm giá trị hiện tại, giá trị hiện tại ròng, chi phí cơ hội của vốn, lãi suất đơn và lãi suất kép; các công thức tính ngân lưu đều, ngân lưu đều vô hạn; ngân lưu tăng đều; ngân lưu tăng đều vô hạn.

  pdf30p cothumenhmong10 19-03-2021 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Suất chiết khấu
p_strCode=suatchietkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2