intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Suất chiết khấu

Xem 1-20 trên 256 kết quả Suất chiết khấu
 • Cuốn Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance (Tái bản) được viết bởi tác giả Ross Westerfield Jaffe gồm có 31.

  pdf493p longtimenosee05 13-03-2024 8 4   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức như: Lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p gaupanda020 21-03-2024 6 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính: Bài 2 - Chiết khấu ngân lưu nguyên tắc ra quyết định đầu tư" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm phân loại dự án, các loại chi phí; Giá trị hiện tại và các tiêu chí ra quyết định đầu tư; phân tích và đánh giá dự án; lãi suất đơn, lãi suất kép và các công thức tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p kimphuong1144 04-12-2023 7 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Toán tài chính" gồm những nội dung chính sau: Chương 1 - Lãi đơn; Chương 2 - Lãi kép; Chương 3 - Chiết khấu thương phiếu; Chương 4 - Tài khoản vãng lai; Chương 5 - Chuỗi tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p vankhinh0210 15-10-2023 6 6   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Toán tài chính ứng dụng: Hướng dẫn thực hành chi tiết bằng Excel" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - lãi đơn; chương 2 - lãi kép; chương 3 - chiết khấu giấy tờ có giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf260p thamnhuocgiai 22-09-2023 15 13   Download

 • Cuốn "Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu" nhằm giúp các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên tăng cường kiến thức, nắm vững các luật và thông lệ quốc tế, rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và giải quyết các tình huống, khả năng tham gia và xử lý các tranh chấp theo luật thương mại và thông lệ quốc tế. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách gồm các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết - vận dụng, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p lytamnguyet 04-08-2023 20 18   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Hệ thống phân phối thuốc lá Hà Nội" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần hệ thống phân phối thuốc lá Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p lyhany 04-07-2023 43 32   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh; phương pháp lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p tukhongthienlac 22-06-2023 6 2   Download

 • Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãi suất (interest rate); tài khoản vãng lai (current account); chiết khấu thương phiếu (commercail paper discounting); chuỗi tiền tệ (annuities). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p trangvang0906 25-11-2022 28 10   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Tiến trình đầu tư chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quá trình định giá; quá trình định giá 3 bước; lý thuyết định giá; định giá các khoản đầu tư khác nhau; kỹ thuật định giá chiết khấu dòng tiền; phương pháp định giá tương đối; ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi và tỷ lệ tăng trưởng.

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 17 5   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu; thời hạn tín dụng; lãi suất và phí suất tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 28 5   Download

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 với mục tiêu chính là giúp người học biết được các phương pháp tính lãi suất; Giúp người học tính toán được bảng thu, chi và bảng lỗ, lãi; Tính được điểm hòa vốn, và ý nghĩa của các điểm hòa vốn, tính được sản lượng hòa vốn, giá bán hòa vốn theo hàm Goalseek trong Excel; Giá tri tương lai của dòng tiền, Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa.

  pdf10p tomjerry009 11-12-2021 45 5   Download

 • Trên cơ sở khái quát hoá các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp khác nhau hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa những biến thể của mô hình DCF, và xem xét khả năng vận dụng chúng để thẩm định giá doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam.

  pdf159p closefriend06 01-11-2021 13 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của việc điều hành chính sách lãi suất đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Với bộ dữ liệu thu thập từ 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2017, nghiên cứu cho thấy tác động của lãi suất ngắn hạn (thể hiện qua lãi suất tái chiết khấu) và lãi suất dài hạn (thể hiện qua lãi suất trên trái phiếu chính phủ với kỳ hạn 10 năm) đến khả năng sinh lời của các NHTM đều có ý nghĩa thống kê.

  pdf9p vivacation2711 23-10-2021 29 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu áp dụng giá trị hiện tại ròng (NPV) trong công tác tối ưu thiết kế nứt vỉa thủy lực cho giếng nứt vỉa thủy lực đối tượng Oligocene trên, mỏ Bạch Hổ; Phân tích độ nhạy của hệ số hư hại dẫn xuất khe nứt (0%, 50%), áp suất đáy giếng tỷ suất chiết khấu (10%, 25%, 50% và 75%) tới NPV. Mô hình thiết kế tối ưu gồm sự kết hợp tính chất vỉa, chỉ số khai thác, tính chất đất đá, sự lan truyền khe nứt, tính chất lưu biến của dung dịch, vận chuyển hạt chèn và các thông số xử lý nứt vỉa thủy lực.

  pdf11p vijoy2711 17-09-2021 35 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài thứ nhất là xây dựng khung phân tích để chứng minh việc lập dự án không tính đến yếu tố trượt giá, lạm phát; chưa tính đến suất sinh lợi của nhà đầu tư làm cho dự án không đảm bảo tính khả thi. Kế đến, thông qua việc áp dụng khung phân tích nêu trên chứng minh phương pháp đánh giá đang được công ty tư vấn áp dụng cần được cải thiện. Mời các bạn tham khảo!

  pdf59p ageofultron 19-08-2021 17 2   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giá trị tương lai và lãi suất kép; Giá trị hiện tại; Dòng ngân lưu; Dòng ngân lưu đề; Dòng ngân lưu vĩnh viễn; Lạm phát và giá trị thời gian; Lãi suất hiệu dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p conbongungoc09 05-08-2021 23 3   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm của trái phiếu; Lãi suất trái phiếu và định giá trái phiếu; Giá trái phiếu với các kỳ trả lãi khác nhau (năm, nửa năm); Suất sinh lời hiện tại và suất sinh lời khi trái phiếu đến hạn (YTM); Tính toán YTM; Tính lãi suất thị trường; Hướng dẫn Excel; Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu; Giá trị sổ sách, Giá trị thanh lý và Giá trị thị trường; Định giá cổ phiếu; Mô hình chiết khấu cổ tức; Tăng trưởng và thu nhập cổ phiếu.

  pdf19p conbongungoc09 05-08-2021 43 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định xem có tồn tại mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa lợi nhuận chứng khoán và một vài biến của CSTT bao gồm: Lãi suất tiền gởi, lãi suất trái phiếu và lãi suất tái chiết khấu; ước tính khoảng thời gian cần để lợi nhuận chứng khoán điều chỉnh về trạng thái cân bằng sau một cú sốc của CSTT.

  pdf68p thiennhaikhach06 25-07-2021 22 2   Download

 • "Bài giảng Phân tích tài chính – Bài 2 & 3: Chiết khấu ngân lưu giá trị hiện tại" trình bày khái niệm giá trị hiện tại, giá trị hiện tại ròng, chi phí cơ hội của vốn, lãi suất đơn, lãi suất kép; các công thức tính ngân lưu đều, ngân lưu đều vô hạn, ngân lưu tăng đều, ngân lưu tăng đều vô hạn...

  pdf13p trinhthamhodang1220 21-07-2021 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2