Thủ tục vay

Xem 1-20 trên 1253 kết quả Thủ tục vay
 • Nếu bạn dự định mua một căn nhà hoặc định làm thủ tục vay tiền nhà, bao giờ cũng nên hỏi giá nhiều nơi để có được chương trình vay phù hợp nhất cho trường hợp của bạn. Những người mua nhà lần đầu tiên nên hỏi các công ty cho vay về các chương trình trợ giúp về số tiền được vay và số tiền đặt cọc cho những người mua nhà lần đầu tiên.

  pdf24p thanhnga 10-06-2009 254 62   Download

 • Đề tài Các sản phẩm, điều kiện, thủ tục cho vay tiêu dùng trình bày về sản phẩm, điều kiện vay, thủ tục vay, thực trạng hiện nay. Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay cưới hỏi và các nhu cầu khác trong cuộc sống.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 50 18   Download

 • Hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận hồ sơ Thẩm định hồ sơ vay và lập tờ trình: Quyết định cho vay và thông báo kết quả cho khách hàng: Hoàn tất thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo nợ vay

  pdf41p doremon_12 24-12-2013 62 10   Download

 • Trong xu thế phát triển kinh tế của đất nước, chọn loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện, ý định của mình trong kinh doanh là điều rất khó. Nhưng do tính ưu điểm của công ty TNHH đã có nhiều người chọn loại hình này để khởi sự kinh doanh. Vậy thì thủ tục để thành lập Công ty TNHH gồm những bước nào? Thủ tục thành lập Công ty TNHH gồm 9 bước.

  pdf12p cugiai1311 01-11-2012 230 84   Download

 • Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 179 70   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.

  doc2p toanphuc 12-01-2010 104 37   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân

  doc2p toanphuc 12-01-2010 130 36   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục bộ dân tộc, Thủ tục Thực hiện chính sách vay vốn không lãi để phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS ĐBKK theo Quyết định 32

  doc1p toanphuc 12-01-2010 253 36   Download

 • Thủ tục Giải ngân vốn vayHình thức giải ngân thanh toán, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 182 30   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp

  doc2p toanphuc 12-01-2010 85 29   Download

 • Thủ tục Cho vay hỗ trơ đôi vơi cac doanh nghiêp găp khó khăn do ́ ́ ̣ ̣ suy giam kinh tê, có căt giam lao đông trong năm 2009: Thâm tra ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ hồ sơ vay vôn và quyêt đinh cho vay, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 118 26   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần

  doc3p toanphuc 12-01-2010 104 26   Download

 • Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 99 25   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcBán nợgiá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốcTrường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 125 25   Download

 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 120 24   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng,Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay

  doc2p toanphuc 12-01-2010 95 22   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 92 21   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 119 20   Download

 • Thủ tục hành chính ban dân tộc,Thủ tục Thực hiện chính sách vay vốn không lãi để phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS ĐBKK theo Quyết định 32

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 69 18   Download

 • Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc4p duyphuong1204 05-01-2010 66 18   Download

Đồng bộ tài khoản