Tiêu chuẩn qưy chuẩn

Xem 1-20 trên 10595 kết quả Tiêu chuẩn qưy chuẩn
 • Bài viết Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trình bày: Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế - kỹ thuật; thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường,...

  pdf9p baoyencute 25-04-2018 2 0   Download

 • Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  doc23p meomeo 10-05-2009 819 213   Download

 • Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng do NXB Giao thông vận tải trình bày về tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, tiêu chuẩn trắc địa xây dựng. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung một cách cụ thể hơn.

  pdf140p taydoc08 25-02-2012 321 125   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6017:2015 về Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích quy định phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ổn định của thể tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p thangnamvoiva5 01-12-2016 127 44   Download

 • Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình giao thông xây dựng trong các vùng có cấp động đất 7,8 và 9 (sau đây gọi là các vùng có động đât. Việc xác định loại công trình có tính chất đến tải trọng động đất sẽ do bộ Giao thông vận tải quyết định cụ thể. Các công trình khác của ngạn xây dựng giao thông không nói đến trong tiêu chuẩn này như: nhà ga, bến ô tô, nhà máy, nhà kho, trạm bưu điện, đài phát sóng...

  pdf40p augi19 11-04-2012 191 41   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Điều khiển tàu biển có cấu trúc như sau: Phần 1 - Giới thiệu chung, phần 2 - Mô tả nghề, phần 3 - Danh mục công việc, phần 4 - Tiêu chuẩn thực hiện công việc. Tiêu chuẩn này quy định các nhiệm vụ chính của nghề gồm: Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định, lắp đặt các thiết bị đo lường điện bao gồm các loại đồng hồ một chiều, xoay chiều lắp cho tủ điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p tangtuy15 11-06-2016 27 14   Download

 • Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về thiết kế cần phải áp dụng khi lập, thẩm định, xét duyệt các dự án thủy lợi. Trong tài liệu về tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf36p duong01219290888 17-02-2014 59 11   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6225-3:2011 - ISO 7393-3:1990. Tiêu chuẩn giới thiệu về chất lượng nước - xác định clo tự do và clo tổng số - phần 3: phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số. Phần tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ iot để xác định clo tổng số trong nước

  doc7p susuqb 17-12-2015 35 11   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8224:2009 giới thiệu đến các bạn nội dung về công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình. Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chủ yếu về lưới khống chế cơ sở mặt bằng địa hình từ lưới hạng 4, giải tích 1, giải tích 2, đường chuyền cấp 1, cấp 2, nối với lưới khống chế quốc gia (hạng 0, II, III ), phục vụ đo vẽ địa hình các công trình thủy lợi ở Việt Nam.

  doc57p thaoqb86 08-12-2015 38 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8135:2009. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về thịt và sản phẩm thịt - xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn để xác định độ ẩm của thịt và sản phẩm thịt.

  doc5p thaoqb86 08-12-2015 18 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 10004:2011 đưa ra hướng dẫn xác định và thực hiện các quá trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô hay sản phẩm cung cấp. Trọng tâm của tiêu chuẩn này là khách hàng bên ngoài tổ chức.

  doc26p thangnamvoiva13 17-08-2016 19 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9489:2012 - ASTM C1383-04. Tiêu chuẩn về Bê tông - xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập. Tiêu chuẩn này quy định quy trình xác định chiều dày của bản bê tông, mặt đường bê tông, bản mặt cầu, tường hoặc các kết cấu dạng bản khác bằng phương pháp phản xạ xung va đập.

  doc17p peheo273 25-11-2015 21 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-4:2011 trình bày nội dung về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 4: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà, sản xuất từ chủng vi rút Egg Drop Syndrome 76 (EDS), dạng đông khô.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 24 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7699-2-29:2007 giới thiệu nội dung về thử nghiệm môi trường – phần 2-29 : các thử nghiệm – thử nghiệm EB và hướng dẫn: va đập. Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình tiêu chuẩn để xác định khả năng của mẫu chịu các mức khắc nghiệt quy định về va đập.

  doc11p hoathomthao95 11-12-2015 20 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5973:1995 - ISO 9359:1989 giới thiệu về chất lượng không khí - phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá một số khía cạnh của chất lượng không khi xung quanh biểu diễn theo phân vị bách phân và giá trị trung bình bằng cách sử dụng nguyên tắc lấy mẫu phân tầng.

  doc15p mylove555 22-12-2015 26 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 347:1970 về Vòng đệm hãm có cánh - Kích thước quy định hình dạng và kích thước của vòng đệm phải theo hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen10 19-12-2016 10 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8301:2009 trình bày về công trình thủy lợi - máy đóng mở kiểu vít - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao các máy đóng mở kiểu vít dùng để nâng cửa van trong các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, cải tạo môi trường... Mời các bạn tham khảo.

  doc41p thaoqb86 08-12-2015 39 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17020:2001 quy định các chuẩn mực chung về năng lực cho một tổ chức không thiên vị tiến hành các hoạt động giám định. Tiêu chuẩn này cũng quy định các chuẩn mực độc lập. Mời các bạn tham khảo.

  doc11p thangnamvoiva18 05-09-2016 15 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10651:2014 quy định về nhận dạng các kiểu và kích thước lắp đặt được sử dụng trong lắp đặt các xy lanh thủy lực/khí nén. Tiêu chuẩn cũng quy định mã nhận dạng lắp đặt xy lanh, các kích thước bao, các kích thước của phụ tùng và đầu nối, các kiểu lắp đặt xy lanh và phụ tùng.

  doc59p thangnamvoiva17 08-09-2016 7 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 - ISO 11817:1994 về Cà phê rang xay – xác định độ ẩm – phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của cà phê rang xay bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer. Phương pháp này có độ chính xác cao, vì vậy thích hợp để làm phương pháp chuẩn.

  doc6p pechi1412 25-11-2015 49 3   Download

Đồng bộ tài khoản