intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn học nghệ thuật

Xem 1-20 trên 20202 kết quả Văn học nghệ thuật
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p britaikridanik 25-06-2022 28 1   Download

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án “Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn hoá” được triển khai trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, chương 2: Giới thuyết về lý thuyết liên văn hoá và tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 3: Các phạm trù liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 4: Tính chất liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ phương diện nghệ thuật.

  pdf160p thanhthanh191 21-06-2022 3 3   Download

 • Nghiên cứu biểu tượng là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành khá phổ biến trên thế giới với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Bài viết Biểu tượng tính nữ trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam tiêu biểu đầu thế kỉ XXI trình bày những nghiên cứu về biểu tượng tính nữ trong văn học Việt Nam (biểu tượng đất, đêm, nước).

  pdf11p viabigailjohnson 10-06-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu luận án "Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acaia mangium x Acacia curiculiformis) bằng phương pháp nhiệt cơ dùng để sản xuất ván sàn" là nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ suất nén, thời gian, nhiệt độ nén gỗ bằng phương pháp nhiệt cơ để tìm ra sự thay đối về cấu trúc, tính chất cơ học và vật lý của gỗ Keo lai để góp phần giải thích cơ chế biến tính bằng phương pháp nhiệt- cơ cho gỗ rừng trồng nói chung và gỗ Keo lai nói riêng.

  pdf139p hoamaudon2510 16-06-2022 15 3   Download

 • Bài viết Giải thuật điều khiển trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu hexapod trình bày phương pháp giải bài toán động học cho trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu hexapod trên cơ sở tham số công nghệ dữ liệu đường dụng cụ trong gia công 5 trục, qua đó tính toán các tham số điều khiển vị trí, vận tốc các chân theo quỹ đạo đường dụng cụ.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: rrình bày được các các thông số hình học của dao tiện rãnh, cắt đứt và các yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; mài được dao tiện rãnh, tiện cắt đứt đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;...

  pdf37p charaznable 06-06-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các phương pháp tiện có gá lắp phức tạp; gá lắp được phôi trên giá đỡ đi động, cố định, trên ke có cân bằng máy, trên xe dao đạt yêu cầu; vận hành được máy tiện đúng quy trình, quy phạm để tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ di động, tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ cố định, tiện chi tiết gá trên ke, tiện chi tiết gá xa dao đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4 ÷ 5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian và an toàn;...

  pdf44p charaznable 06-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các thông số cơ bản của mặt côn; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn; phân tích được các phương pháp tiện côn; vận hành được máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; mài được dao tiện ren tam giác ngoài và trong đạt độ nhám Ra1,25; lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Pha chế và phục vụ rượu nhẹ (Trình độ: Trung cấp) nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cùng kỹ năng pha chế và phục vụ các loại rượu vang, bia tại nhà hàng, quán bar, là cơ sở để học viên vận dụng trong làm việc thực tế cũng như phát triển nghề nghiệp sau này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p charaznable 06-06-2022 40 2   Download

 • Giáo trình Phay bánh răng côn răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được nguyên lý hình thành bánh răng côn răng thẳng; xác định được các thông số chủ yếu của bánh răng côn răng thẳng; trình bày được phương pháp phay bánh răng côn răng thẳng trên máy phay vạn năng và yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng côn răng thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Phay CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: lập được chương trình phay CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy phay vạn năng và máy phay CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi phay trên máy phay CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p charaznable 06-06-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Phay ly hợp vấu, then hoa (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được những đặc điểm cơ bản của then hoa, ly hợp vấu; xác định được yêu cầu kỹ thuật khi phay then hoa, ly hợp vấu; sử dụng được đầu chia độ vạn năng; vận hành được máy phay đúng quy trình quy phạm để gia công then hoa, ly hợp vấu đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo được an toàn lao động,vệ sinh công nghiệp;...

  pdf104p charaznable 06-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Hàn - Trung cấp) cung cấp cho học viên 17 bài học gồm các chủ đề về: sử dụng ê tô bàn; đánh búa; vạch dấu; vận hành máy mài 2 đá và mài phẳng mặt đá; mài đục; kỹ thuật đục cơ bản; cắt kim loại bằng cưa tay; kỹ thuật dũa cơ bản; dũa mặt phẳng có vị trí tương quan; vận hành máy khoan bàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p charaznable 06-06-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Mài mặt phẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của chi tiết mài; chọn, cân bằng, gá lắp, rà sửa, hiệu chỉnh đá mài đúng trình tự và chính xác; mài được các mặt phẳng đúng quy trình, nội quy và các yêu cầu kỹ thuật; sử dụng đúng các loại dụng cụ đo, kiểm như: pan me, mẫu so, đồng hồ so và kiểm tra chính xác các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết;...

  pdf80p charaznable 06-06-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Mài trụ ngoài, mài côn ngoài (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày đầy đủ cấu tạo, công dụng và hoạt động các bộ phận chính của máy mài tròn vạn năng, máy mài vô tâm; lập được quy trình gia công mài cho từng công việc cụ thể; chọn đá mài phù hợp với chi tiết mài, cân bằng, rà sửa và gá lắp đá mài đạt yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p charaznable 06-06-2022 3 1   Download

 • Từ giữa thập niên 50 của thế kỷ XX, chủ nghĩa hậu hiện đại xuất hiện song hành với sự hình thành khái niệm trò chơi trên nhiều diễn ngôn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trò chơi ngôn ngữ trở thành đặc trưng của văn học hậu hiện đại. Mối liên hệ mật thiết giữa ý niệm trò chơi và ý niệm cách tân thi ca là biểu hiện khẳng định có sự tồn tại của một cảm quan nghệ thuật mới trong thơ nữ Việt Nam đầu thế kỷ XXI.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Quy trình tạm thời kỹ thuật canh tác cây cà rốt baby ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" tập trung trình bày các nội dung sau: Đặc điểm thực vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà rốt baby, Sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, Thu hoạch và bảo quản. Để hiểu rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf10p thenthen19 13-06-2022 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn học nghệ thuật
p_strCode=vanhocnghethuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2