intTypePromotion=1

Bài giảng AutoCAD nâng cao - Chương 3: Làm việc với dữ liệu

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Bài giảng AutoCAD nâng cao - Chương 3: Làm việc với dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Làm việc với Raster Image; Pasting, Linking, and Embedding Objects; tham khảo ngoài;...và những nội dung chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng AutoCAD nâng cao - Chương 3: Làm việc với dữ liệu

  1. AutoCAD Nâng cao Chương 2 : Dữ Liệu Ngoài I.  Làm việc với Raster Image 1. Chèn ảnh (inserting images)  – Chọn insert Raster image  chọn file và đường dẫn  tới ảnh cần chèn 2. Quản lý hình ảnh (Managing images) AutoCAD NÂNG CAO – Chọn Insert Image Manager để mở hộp thoại Image  Manager • Attach  • Detach  • Reload  • Unload  • Details     
  2. Raster Image 3. Cắt xén ảnh (Clipping images) – Mục đích – Phương pháp : Modify Clip Image  4. Điều khiển sự hiển thị (Controlling image display)  4.1. Điều khiển hiển thị • Chọn ModifyObjectImage (hoặc lệnh  AutoCAD NÂNG CAO IMAGEADJUST) 4.2. Chất lượng ảnh (Image quality) • Chọn ModifyObjectImageQuality (hoặc lệnh  IMAGEQUALITY)  4.3. Image transparency  3. Modify Object Image Transparency.    4.4. Bật tắt đườ   ng bao của ảnh (Image frame)
  3. Pasting, Linking, và Embedding Objects II. Pasting, Linking, and Embedding Objects 1. Khái niệm cơ bản • Embed  • Paste  • Link  1. Embedding objects into AutoCAD AutoCAD NÂNG CAO • Cách 1 • Cách 2 • Cách 3 • OLE objects có một số nhược điểm sau : II. Linking data • Cách làm : • Lưu ý :    –   Pasting data into AutoCAD
  4. External References II. Tham khảo ngoài 1. Giới thiệu chung 2. Chè n môt xref va ̣ ̀ o ban  ̉ vẽ  • Lênh Xattach ̣   AutoCAD NÂNG CAO    
  5. External References II. Tham khảo ngoài 1. Chè n môt xref va ̣ ̀ o ban  ̉ vẽ  • Lênh Xref ̣   AutoCAD NÂNG CAO    
  6. External References 3. Mở môt xref t ̣ ừ  ban ve ̉ ̃  chí nh  • Lệnh Xopen 3. Hiêu chinh xref t ̣ ̉ ừ  ban ve ̉ ̃  chí nh  4.1. Lệnh Refedit (Reference  Edit)  AutoCAD NÂNG CAO 4.2. Thêm, bo b ̉ ớ t cá c đố i  tượng khoi working set ̉  (Lênh  ̣ refset)  4.3. Lênh refclose ̣   4.4. Một số biến hệ thống  liên quan đến xref. 3. Biế n RefEditName  4. Biế n BindType    5. Biế n Xfadectl    
  7. External References 5. Điều khiển sự hiển thị của một xref  5.1. Xref và  cá c thà nh phầ n hiên phu thuôc ̉ ̣ ̣   5.2. Xref và  lớ p  Biến Visretain  5.3. Lênh Xbin ̣   5.4. Tham chiêu vo ̉ ̀ ng  5.5. Xé n cá c xref. AutoCAD NÂNG CAO Lệnh Xclip  Biến Xclipframe  5.6. Tăng tố c đô hiên thi cua ca ̣ ̉ ̣ ̉ ́ c xref lớ n Các tính năng : ­ Demand loading  ­ chỉ mục không gian (spatial index ) Chỉ mục lớp (layer index)  Tính năng có hiệu lực khi :      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản