intTypePromotion=1

Bài giảng cán cân thanh tóan quốc tế

Chia sẻ: Love V10 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

1
393
lượt xem
116
download

Bài giảng cán cân thanh tóan quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng cán cân thanh tóan quốc tế', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng cán cân thanh tóan quốc tế

 1. LOGO
 2. 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC THUẬT NGỮ 2. KẾT CẤU VÀ CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP 3. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN BOP 4. THẶNG DƯ VÀ THÂM HỤT BOP 5. HIỆU ỨNG TUYẾN J 2
 3. Khái niệm Cán cân thanh toán quốc tế là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lại giá trị tất cả giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời gian dài, thường là 1 năm. 3
 4. a. Kỳ lập BOP Kỳ lập BOP có thể là 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm. Tuy nhiên bản báo cáo BOP 1 năm thường là bản báo cáo chính thức. 4
 5. 5
 6. Câu hỏi 1. Khái niệm Quốc tịch và Người cư trú có nhất thiết phải trùng nhau? Câu hỏi 2. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB là Người cư trú đối với quốc gia nào? Biết ADB có trụ sở tại Manila, Philipines. 6
 7. 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC THUẬT NGỮ 2. KẾT CẤU VÀ CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP 3. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN BOP 4. THẶNG DƯ VÀ THÂM HỤT BOP 5. HIỆU ỨNG TUYẾN J 7
 8. 2.1. KẾT CẤU CỦA BP 2.2. CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BP 8
 9. 9
 10. 10
 11. Cac nhân tố lam tăng câu ́ ̀ ̀ Cac nhân tố lam tăng cung ́ ̀ ngoai tệ ̣ môt ngoai tệ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́   Nhâp khâu hang hoa Xuât khâu hang hoa. Nhâp khâu dich vụ ̣ ̣̉ ́ ̣̉ ̣   Xuât khâu dich vu. ̣ ̣   Chi thu nhâp Thu thu nhâp ̉ ̣ ̀ ̉ ̣   Chi chuyên giao môt chiêu Thu chuyên giao môt ̀ chiêu ̀ ́ ̉  Luông vôn chay ra ̀ ́ ̉ ̀  Luông vôn chay vao Tăng dự trữ ngoai hôi ̣́   Giam dự trữ ngoai hôi ̉ ̣́ 11
 12. 12
 13. 2.2.1. CÁN CÂN VÃNG LAI (CA) 2.2.2. CÁN CÂN VỐN (K) 2.2.3. CÁN CÂN CƠ BẢN 2.2.4. CÁN CÂN TỔNG THỂ 2.2.5. CÁN CÂN BÙ ĐẮP CHÍNH THỨC (OFB) 2.2.6. NHẦM LẪN VÀ SAI SÓT (OM) 2.2.7. MỐI QUAN HỆ ĐẲNG THỨC GIỮA CÁC HẠNG MỤC BOP 13
 14. Phan anh cac giao dich kinh tế liên quan tới chuyên giao ̉́ ́ ̣ ̉ QSH về tai san giữa Người cư trú và Người không cư ̀̉ trú 14
 15. Can cân thương mai hay con goi là can cân hữu hinh. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Xuât khâu lam phat sinh cung ngoai tệ ta ghi (+); Nhâp ́ ̉̀ ́ ̣ ̣ khâu hang hoa lam phat sinh câu ngoai tệ ghi (-). ̉ ̀ ̀̀ ́ ̀ ̣ 15
 16. 1. Nhân tố tỷ giá 2. Nhân tố lam phat ̣ ́ 3. Gia thế giới cua hang hoa xuât khâu tăng ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ 4. Thu nhâp cua Người không cư trú ̣ ̉ 5. Thuế quan và han nghach ở nước ngoai ̣ ̣ ̀ ́ ̣ 6. Năng suât lao đông 16
 17. 1. Nhân tố tỷ giá 2. Nhân tố lam phat ̣ ́ 3. Gia thế giới cua hang hoa xuât khâu tăng ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ 4. Thu nhâp cua Người không cư trú ̣ ̉ 5. Thuế quan và han nghach ở nước ngoai ̣ ̣ ̀ ́ ̣ 6. Năng suât lao đông 17
 18. Can cân thương mai như cac hoat đông dich vụ vân tai, du ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣̉ lich, bao hiêm, bưu chinh, viên thông, ngân hang, thông ̣ ̉ ̉ ́ ̃ ̀ tin, xây dưng giữa Người cư trú và người không cư tru. ̣ ́ Xuât khâu dich vụ lam phat sinh cung ngoai tệ ta ghi (+); ́ ̣̉ ̀ ́ ̣ Nhâp khâu dich vụ lam phat sinh câu ngoai tệ ghi (-). ̣ ̣̉ ̀ ́ ̀ ̣ 18
 19. ̣ Thu nhâp Thu nhâp về ̣ cua người ̉ đâu tư ̀ ̣ lao đông Lơi nhuân từ ̣ ̣ Tiên lương, ̀ đâu tư trực ̀ ̀ tiên ́ tiêp, GTCG.. thưởng… 19
 20. Bao gôm cac khoan viên trợ không hoan lai (như cac QG ̀ ́ ̉ ̣ ̣̀ ́ ung hộ đông bao lũ lut Viêt Nam…), quà tăng (như ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ Người dân Phap tăng Tượng Nữ thân tự do cho Người ̣́ ̀ dân My…) và cac khoan chuyên giao khac băng tiên măt, ̃ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ hiên vât cho muc đich tiêu dung cua Người không cư trú ̣ ̣ ̣́ ̀ ̉ và người không cư trú (Như kiêu hôi…) ̀ ́ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2