Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thanh toán quốc tế

Xem 1-20 trên 527 kết quả Giáo trình thanh toán quốc tế
 • Giáo trình Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tiền tệ và thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế; Tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế; Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimaybach 16-11-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tín dụng quốc tế và tín dụng thương mại quốc tế; Lý thuyết cân bằng lãi suất và vận dụng tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế; Các chứng từ và các phương tiện thanh toán thương mại quốc tế; Các phương thức thanh toán thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf319p vimaybach 16-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 1 của bộ sách trình bày về điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hóa vùng đất Nam Bộ, phần 1 này với nội dung tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển các yếu tố tự nhiên của vùng Nam Bộ.

  pdf138p duonghoanglacnhi 07-11-2022 9 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 3 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, phần 1 này trình bày về Nam Bộ thế kỷ VII-XVI - thành tựu nghiên cứu và những vấn đề đặt ra; Nam Bộ thời kỳ Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp.

  pdf290p duonghoanglacnhi 07-11-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế- chi nhánh Mỹ Đình” có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận chung về chất lượng dịch vụ thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại các NHTM; thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại VIB chi nhánh SGD; giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại VIB chi nhánh SGD.

  pdf108p bigdargon01 02-11-2022 12 1   Download

 • Bài viết Vận dụng triết lý dĩ bất biến ứng vạn biến trong giáo dục sinh viên trình bày “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là một triết lý được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng rất thành công trong quá trình lãnh đạo, góp phần quyết định đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển mạnh mẽ, bền vững như hiện nay.

  pdf5p viporsche 03-11-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ bão lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf185p vimaybach 12-10-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Quản lý rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf230p vilandrover 04-10-2022 9 5   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán trong nền kinh tế thị trường; Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; Thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf43p vilandrover 03-10-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Tài chính quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; thị trường tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p namkimcham25 03-10-2022 11 2   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cán cân cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên hết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf155p unforgottennight06 19-09-2022 19 6   Download

 • Mỗi bài trong cuốn "Tiếng Anh nhà hàng quốc tế" trình bày một khía cạnh khác nhau của các hoạt động trong khách sạn như đặt bàn, gọi món ăn, chuẩn bị món ăn, bày dọn bàn, thanh toán hóa đơn,... và tập trung vào phần ngôn ngữ chức năng có liên quan với các hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf97p unforgottennight06 19-09-2022 8 3   Download

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn hoạt động thanh toán và tín dụng trong tương lai ở phạm vi quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu các vấn đề liên quan đến cả thanh toán và tín dụng quốc tế như: tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế; giới thiệu những vấn đề liên quan đến tín dụng quốc tế như khái niệm, vai trò, phân loại và đặc biệt là thẩm định và bảo lãnh tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p runordie6 06-08-2022 60 1   Download

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 ngoài nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của thanh toán quốc tế, còn đi sâu trình bày các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán được sử dụng hiện nay; giới thiệu về sự ra đời, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của 4 tổ chức tài chính quốc tế với Việt Nam, đó là IMF, WB, ADB, BIS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p runordie6 06-08-2022 22 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế và sự di chuyển quốc tế về các nguồn lực; án cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p viastonmartin 15-08-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ với mục tiêu giúp các bạn hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng trong nền kinh tế thị trường để làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p viastonmartin 15-08-2022 21 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf318p viarrinera 16-08-2022 21 1   Download

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các phương thức mua bán giao dịch quốc tế; Liệt kê các điều kiện thương mại quốc tế; Trình bày được các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Trình bày nội dung các chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p canhdongco25 02-08-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình thanh toán quốc tế
p_strCode=giaotrinhthanhtoanquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2