intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn - Phạm Tú Anh

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
64
lượt xem
3
download

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn - Phạm Tú Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn" trình bày các khái niệm và nguyên tắc, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn khác, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn - Phạm Tú Anh

Chương 4<br /> Kế toán<br /> các khoản<br /> đầu tư<br /> ngắn hạn<br /> GV: PHẠM TÚ ANH<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC<br /> 1. KHÁI NIỆM<br /> Thay đổi:<br /> QUY MÔ +<br /> KẾT CẤU<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu +<br /> Vốn vay<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG<br /> TÀI CHÍNH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu +<br /> Vốn vay<br /> <br /> Thay đổi:<br /> QUY MÔ +<br /> KẾT CẤU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC<br /> 2. PHÂN LOẠI<br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> NGẮN HẠN<br /> <br /> DÀI HẠN<br /> <br /> 3. NỘI DUNG<br /> ĐẦU TƯ CK<br /> <br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> DỰ PHÒNG GIẢM<br /> <br /> NGẮN HẠN<br /> <br /> NHẠN KHÁC<br /> <br /> GIÁ ĐTƯNH 3<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC<br /> 4. NGUYÊN TẮC<br /> a. Chứng khoán đtư ngắn hạn<br /> Giá ghi sổ<br /> <br /> Mở sổ chi tiết<br /> CP<br /> <br /> Giá gốc<br /> Giá mua<br /> <br /> Dự phòng<br /> Cuối NĐKT<br /> <br /> Cp #<br /> <br /> TP<br /> <br /> CK #<br /> Giá TT<br /> <br /> < Giá gốc<br /> <br /> -CP môi giới, giao dịch<br /> -Thuế, lệ phí<br /> -Phí NH,…<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC<br /> 4. NGUYÊN TẮC<br /> b. Góp vốn liên doanh, liên kết ngắn hạn<br /> Giá trị góp vốn<br /> Tiền<br /> <br /> Hiện vật<br /> <br /> Mở sổ chi tiết<br /> Hợp đồng<br /> <br /> KH<br /> <br /> Khác<br /> <br /> Giá thỏa thuận<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2