Bài giảng - Chương VI: Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
1.011
lượt xem
156
download

Bài giảng - Chương VI: Ngân sách Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tếxã hội detail c. Các vai trò khác detail

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Chương VI: Ngân sách Nhà nước

  1. Chương VI: Ngân sách Nhà nước 12/24/2009 1
  2. Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước Thu ngân sách Nhà nước Thuế Chi ngân sách Nhà nước 12/24/2009 2
  3. I. Khái niệm và vai trò của NSNN 1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail c. Các vai trò khác detail 12/24/2009 3
  4. II. Thu ngân sách Nhà nước 1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước Thuế định nghĩa Phí định nghĩa Lệ phí định nghĩa Các nguồn thu khác detail 2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước Theo tính chất thuế tỷ suất thuế Theo tính chất vay nợ bội chi Theo tính chất thường xuyên của khoản thu 12/24/2009 4
  5. III. Thuế 1. Nội dung cơ bản của một luật thuế detail 2. Phân loại thuế Theo đối tượng thu thuế detail Theo tính chất trực tiếp của việc thu thuế detail 3. Nguyên tắc thu thuế Nguyên tắc công bằng Nguyên tắc trung lập Nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, ổn định 12/24/2009 5
  6. IV. Chi ngân sách Nhà nước Nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước 1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước Theo thời hạn tác động của khoản chi Theo phạm vi tác động của khoản chi Theo cơ quan lập và thực hiện dự toán, quyết toán 2. Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước Nguyên tắc chi trên cơ sở của thu Nguyên tắc chi tiêu có hiệu quả Nguyên tắc chi tiêu có trọng tâm, trọng điểm 12/24/2009 6
  7. Hết chương II 12/24/2009 7
  8. Thuật ngữ cần lưu ý Ngân sách Nhà nước Thuế Phân cấp NSNN Tỷ suất thuế Năm ngân sách Đối tượng chịu thuế Thu ngân sách Người nộp thuế & chịu thuế Phí & Lệ phí Căn cứ tính thuế Bội chi Ưu đãi thuế Chi ngân sách Trực thu Nguyên tắc cân đối NSNN Gián thu 12/24/2009 8
  9. Định nghĩa ngân sách Nhà nước “Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” 12/24/2009 9
  10. Định nghĩa ngân sách Nhà nước “Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ ngân sách Nhà nước” 12/24/2009 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản