intTypePromotion=3

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1)

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
8
lượt xem
0
download

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1) tìm hiểu quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; ai có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử như thế nào; công dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1)

 1.    
 2. Chương 3  PHÁP LUẬT VÀ TỰ DO DÂN CHỦ   Bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ (3tiết) Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện một số quyền dân chủ của công dân. Hiểu được mối quan hệ trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân Về kỷ năng : Quan sát, phân tích, nhận xét về việc thực hiện các quyền dân chủ của CD ngay tại địa bàn sinh sống hoặc ngay trong môi trường học tập. Tự mình thực hiện một cách đúng đắn, tự giác các quyền dân chủ phù hợp với lứa tuổi HS. Về thái độ : Hình thành ý thức, niềm tự hào và thái độ tích cực của CD – HS, những người chủ trẻ tuổi của đất nước với việc thực hiện quyền dân chủ    
 3. NỘI DUNG BÀI HỌC I.- Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND 1.- Ai có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND 2.- CD thực hiện quyền bầu cử và ứng cử như thế nào? 3.- CD thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào? II.- Quyền tham gia quản lí NN và XH, quyền thảo luận và kiến nghị với NN về các vấn đề chung của XH III.- Quyền khiếu nại tố cáo của công dân. 1.- Ai có quyền khiếu nại, tố cáo? 2.- Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo? 3.- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì? IV.- trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân     1.- Từ công dân 2.- Từ Nhà nước
 4.               Em hiểu như thế nào về việc NN đề ra chủ trương “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ND thực hiện vấn đề này bằng cách nào?     Mọi đường lối chính sách của Đảng, NN nhân dân đều phải biết, đều được đóng góp bàn bạc thảo luận, và nhân dân chính là người thực hiện những đường lối chính sách đó và kiểm tra việc thực hiện. Nhân dân thực hiện đúng chủ trương này là thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. Có 2 hình thức chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình là : Dân chủ trực tiếp : ND tự mình thực hiện các quyền làm chủ của mình Dân chủ gián tiếp : ND thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các đại biểu mà mình đã bấu ra.
 5. I.- Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND          1.- Ai có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân          Hiến pháp quy định, mọi CD Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo quy định của pháp luật 6/1/1946 20/5/2007
 6. Sinh viên đi bầu Người cao tuổi đi bầu Người tu hành đi bầu Người dân tộc đi bầu
 7. 2.- CD thực hiện quyền bầu cử, ứng cử như thế nào?       a.- Quyền bầu cử theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín Kiểm tra  thùng phiếu Mỗi người một lá phiếu tự mình bỏ phiếu Lựa chọn người tài
 8.       b.- Quyền ứng cử bằng 2 con đường tự ứng cử, và được giới thiệu ứng cử. Công dân từ 21 tuổi trở lên, có tài, có đức và được nhândân tín nhiệm đều được tự ứng cử hoặc được các đoàn thể cơ quan giới thiệu ứng cử.
 9. c.- Quyền bãi nhiệm là một nội dung quan trọng không thể tách rời của quyền bầu cử và ứng cử của CD để đảm bảo cho các đại biểu phải luôn hành động xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, nếu không sẽ có thể mất đi danh dự cao quý đó. Việc bãi nhiệm có thể thực hiện theo cách : Trực tiếp khi có quá nữa Gián tiếp khi có ít nhất 2/3 tổng số tổng số đại biểu cử tri đơn vị bầu cử Quốc hội hoặc HĐND bỏ phiếu bãi nhiệm bỏ phiếu bãi nhiệm
 10.          3.- CD thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào?          Hiến pháp quy định mối quan hệ hai chiều giữa nhân dân và những người đị diện cho họ trong các cơ quan quyền lực Nhà nước như sau : Thứ nhất : Tiếp xúc cử tri thu thập ý kiến và  các đại biểu ND nguyện vọng nhân dân phải liên hệ chặc chẽ với cử Xem xét, đôn đốc theo dõi việc giải  tri mà trước hết quyết khiếu nại tố cáo của ND là với nhân dân ở đơn vị bầu cử đã trực tiếp Thực hiện quyền chất vấn đối với các bầu ra họ chức danh cao nhất của Nhà nước
 11. Thực hiện quyền chất vấn
 12. Thường xuyên báo cáo với cử tri về các họat động của mình và của Quốc Hội và HĐND Thứ hai : các đại biểu nhân dân phải chịu Trả lời các yêu cầu kiến nghị trách nhiệm của cử tri trước nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri Cử tri có quyền bãi nhiệm đối với các đại biểu không còn xứng đáng, không còn tín nhiệm
 13.                    Sau khi học xong bài học các bạn trong lớp có ý kiến rất khác nhau về quyền tham gia quản lí NN của học sinh. Có 3 ý kiến khác nhau như sau: 1) Học sinh không có quyền tham gia quản lí NN. 2) Học sinh, sinh viên cũng không có quyền tham gia quản lí NN vì không phải cán bộ công chứcNN. 3) Đã là CD mọi người đều có quyền tham gia quản lí NN. Vậy theo em ý kiến nào đúng?           Trong 3 ý kiến trên thì ý kiến thứ 3 là đúng vì đã là CD một nước ai cũng có quyền tham gia quản lí NN. Nhưng tùy theo lứa tuổi của mình mà có những công việc phù hợp, gắn với cuộc sống, học tập ở trường và nơi công cộng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản