intTypePromotion=3

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1)

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
14
lượt xem
0
download

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1) tìm hiểu vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1)

 1. GV: Đặng Thị Duy Hằ ng 1
 2. Link 1. VAI  TRÒ  CỦA  PHÁP  LUẬT  ĐỐI  VỚI  SỰ  PHÁT  TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC  * Trong lĩnh vực kinh tế * Trong lĩnh vực văn hóa * Trong lĩnh vực xã hội 2
 3. 1. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC Thế nào là sự phát triển bền vững ? Phát triển bền vững là sự  tăng  trưởng  và  phát  triển  liên  tục,  vững chắc trong các lĩnh vực kinh tế,  văn  hóa,  xã  hội,  bảo  vệ  môi  trường,  quốc phòng – an ninh. 3
 4. 1. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC Vì sao kinh tế được coi là yếu tố cơ bản  nhất? ­ Vì tăng trưởng kinh tế   đảm  bảo  nguồn  tài  chính  cần  thiết  để bảo vệ môi trường.          ­  Tăng  trưởng  kinh  tế  chi  phí  tiến  bộ  kĩ  thuật,  là  cái  cần  thiết  để  thay  thế  các  nguồn  tài  nguyên  thiên  nhiên  bằng  tiền  và  các  công  nghệ khác. 4
 5. * TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Tạo ra khung pháp lí cần thiết của hoạt động kinh doanh VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG  Ghi nhận và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân  LĨNH VỰC KINH TẾ để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội Thông qua các qui định về thuế, pháp luật khuyến khích các  hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự  phát triển kinh tế xã hội của đất nước 5
 6. PHÁP LUẬT TẠO RA KHUNG PHÁP LÍ CẦN THIẾT  CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tự do kinh doanh của công dân Quyền Bình đẳng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế KHUNG PHÁP LÍ  Kinh doanh đúng ngành, nghề CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH Nộp thuế DOANH Bảo vệ môi trường Nghĩa vụ Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 6 xã hội, …
 7. PHÁP LUẬT TẠO RA KHUNG PHÁP LÍ CẦN THIẾT  CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quyền Nghĩa vụ Đóng thuế Bảo vệ môi trường     Tự do kinh doanh 7
 8.  PHÁP LUẬT GHI NHẬN VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ  DO KINH DOANH CỦA CÔNG DÂN Thế nào là tự do kinh doanh ?        Công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật  quy định đều có quyền tiến hành hoạt động  kinh doanh sau khi  được cơ quan nhà nước  có  thẩm  quyền  chấp  nhận  đăng  kí  kinh  TỰ DO doanh KINH DOANH             Công  dân  có  quyền  tự  mình  lựa  chọn  và  quyết  định  kinh  doanh  mặt  hàng  nào,  quy  mô  kinh  doanh  lớn  hay  nhỏ,  tổ  chức  theo  hình thức nào. 8
 9. PHÁP LUẬT GHI NHẬN VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ  DO KINH DOANH CỦA CÔNG DÂN Ví dụ Kinh tế cá thể Công ty tư nhân 9 Hợp tác xã Cửa hàng bán đ ồ điện tử
 10. PHÁP LUẬT GHI NHẬN VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ  DO KINH DOANH CỦA CÔNG DÂN             Theo điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005, những cá  nhân Việt Nam nào không có quyền thành lập và quản lí  doanh nghiệp tại Việt Nam?  Cán bộ, công chức theo quy định của  pháp luật về cán bộ công chức         Sĩ  quan,  hạ  sĩ  quan,  quân  nhân  chuyên  nghiệp,  công  nhân  quốc  phòng  trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội  nhân dân và Công an nhân dân Người chưa thành niên     Người chưa thành niên     Người thành niên bị hạn chế hoặc bị  mất năng lực hành vi dân sự     Người  đang  chấp  hành  phạt  tù  hoặc  bị                                                            Tòa  án cấm hành nghề kinh doanh. 10 Người đang chấp hành hình phát tù
 11.  PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Tác động đến hoạt động sản xuất,  kinh doanh thuế Pháp luật Động lực thúc đẩy sản xuất,  kinh doanh 11
 12.   PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH        Những quy định ưu đãi về thuế  thu  hút  đầu  tư  vào  những  ngành  nghề có lợi cho quốc kế dân sinh,  vào  những  địa  bàn  khó  khăn  nhằm cân đối cơ cấu kinh tế giữa  các vùng miền trong cả nước. 12
 13. * TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ               Trong quá trình tăng trưởng kinh tế  đất nước, pháp luật giữ vai trò quan trọng, tác  động  đến  toàn  bộ  nền  kinh  tế  để  mọi  công  dân, mọi thành phần kinh tế và doanh nghiệp  được tự do kinh doanh theo quy định của pháp  luật,  nhằm  khơi  dậy  mọi  tiềm  năng  của  các  nhà  sản  xuất,  kinh  doanh  vào  công  cuộc  phát  triển nền kinh tế đất nước. 13
 14. *  TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA Trang phục đám cưới hiện  Trang phục đám cưới truyền thống đại 14 Món ăn Nhật Bản Món ăn truyền thống
 15. *  TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA Kiến trúc nước ngoài Nhã nhạc cung đình Huế 15 Thức uống nước ngoài Biểu diễn đàn 
 16. * TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA Phát huy  giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa  nhân loại VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG  LĨNH VỰC Đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân VĂN HÓA Xây dựng đạo đức và lối sống đẹp của người Việt Nam 16
 17. PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ  TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI   ­ Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa  của dân tộc ta như: lễ hội, phong tục tập  quán, trang phục, ẩm thực… ­ Tiếp thu những nét văn hóa tiến bộ của  nhân loại phù hợp với đạo đức của Việt  nam như: trang phục, ẩm thực, tác phẩm  văn học. 17
 18. ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỜI SỐNG TINH THẦN   ­ Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày: ăn,  mặc , ở, đi lại… ­ Vui chơi giải trí: có nhiều loại hình nghệ  thuật như ca nhạc, phim ảnh,mạng  internet… 18
 19. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC VÀ LỐI SỐNG TỐT  ĐẸP   ­ Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức của  xã hội. ­ Có lối sống tích cực, cách cư xử nhã  nhặn, quan tâm, học hỏi ở người khác để  góp phần hoàn thiện bản thân. 19
 20.                     Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời  bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của  họ có ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài  học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc  trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn   sẽ không biết được những con người này từ đâu đến  (có thể là người bạn cùng lớp, người hàng xóm, một  vị giáo sư, người bạn đã mất liên lạc từ lâu hay thậm  chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ  ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ  ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của bạn.                                                         (Trích Nghệ thuật  sống) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản