intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

27
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền; Kiểm toán Hàng tồn kho; Kiểm toán Giá vốn hàng bán; Kiểm toán Doanh thu & Nợ phải thu; Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN HỌC PHẦN KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP Bộ môn Kiểm toán 1
  2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền, Kiểm toán Hàng tồn kho, Kiểm toán Giá vốn hàng bán, Kiểm toán Doanh thu &Nợ phải thu, Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bộ môn Kiểm toán 2
  3. NỘI DUNG MÔN HỌC  Kiểm toán tiền và các khoản tương đương đương tiền  Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng  Kiểm toán hàng tôn kho và giá vốn hàng bán  Kiểm toán TSCĐ và CPKH  Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Bộ môn Kiểm toán 3
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình chính:  Bộ môn kiểm toán – Đại học kinh tế TP.HCM, Kiểm toán (tập 2), NXB Kinh tế Tp. HCM, 2014;  Bộ môn kiểm toán – Đại học kinh tế TP.HCM, Bài tập Kiểm toán, NXB Thống kê, 2015. Bộ môn Kiểm toán 4
  5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Các loại học liệu khác:  Chương trình kiểm toán mẫu của VACPA;  Hệ thống CM Kiểm toán Việt Nam;  Hệ thống CM Kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn;  TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế tóan doanh nghiệp;  Quyết định 48 QĐ/BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp vừa và nhỏ;  Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 14/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ môn Kiểm toán 5
  6. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Các website tham khảo thêm:  www.vacpa.org.vn;  www.Kiemtoan.com.vn;  Webketoan.com;  Các bài viết học thuật liên quan kiểm toán trên các tạp chí trong nước như Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tạp chí Kế toán và kiểm toán...;  Các bài viết học thuật liên quan kiểm toán trên các tạp chí nước ngoài như Managerial Auditing Journal, Auditing: A Journal of Practice & Theory... Bộ môn Kiểm toán 6
  7. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo thêm:  Karla M. Johnstone, Audrey A. Gramling, Larry Rittenberg (2014), Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting a Quality Audit, 9th, Edn.  Messier, Glover, and Prawitt, Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach. 8th ed. 2012. Bộ môn Kiểm toán 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2