intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 11

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
15
download

Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường thuộc Bài giảng Kinh tế Môi trường trình bày tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường và các bước thực hiện một phương pháp đánh giá. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 11

  1. Kinh tế Môi trường Bài giảng 11 Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường
  2. Đề cương đề nghị: A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường B. Các bước thực hiện một phương pháp đánh giá
  3. Mục tiêu: Mục tiêu của các phương pháp đánh giá kinh tế là để xác định tổng giá trị kinh tế hay thay đổi trong tổng giá trị kinh tế
  4. A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá Phương pháp Dùng đường cầu Không dùng đường cầu Phát biểu sự ưa thích Bộc lộ sự ưa thích (Stated Preference) (Revealed Preference)  Chi phí thay thế  Chi tiêu bảo vệ  Chi phí cơ hội Đánh giá ngẫu nhiên  Liều lượng Chi phí Đánh giá (Contingent Valuation) đáp ứng du hành Hưởng thụ (Travel (Hedonic Cost Price Method) Method) Phân loại của Tuener, Pearce & Bateman (1994)
  5. A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường  Có hai cách ước tính giá trị kinh tế hàng hóa môi trường:  Bộc lộ sự ưa thích (revealed preferences)  Phát biểu sự ưa thích (stated preferences)
  6. A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường  Các phương pháp bộc lộ sự ưa thích tập trung xem xét hàng hóa môi trường ảnh hưởng đến các thị trường của một hàng hóa nào đó như thế nào: Giá trị kinh tế được thể hiện qua thị trường đại diện, ví dụ như tiếng ồn -> giá nhà
  7. A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường  Các phương pháp phát biểu sự ưa thích dựa trên thị trường giả định: Giá trị kinh tế được thể hiện qua thị trường giả định dựa vào các bảng câu hỏi.  Ngoài ra, một cách khác là dựa vào case study: chuyển giao lợi ích (benefit transfer)
  8. A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường Phương pháp Phát biểu Bộc lộ Chuyển đổi Phương pháp ý thích ý thích giá trị thị trường (Stated (Revealed (Benefit (Market-based Preference) Preference) transfer) techniques) Đánh giá Mô hình Chi phí Đánh giá du hành Hưởng thụ ngẫu nhiên chọn lựa (Travel (Hedonic (Contingent (Choice Cost Price Valuation) Modeling) Method) Method)
  9. B. Các bước thực hiện một phương pháp đánh giá giá trị môi trường Xác định vấn đề Chọn phương pháp đánh giá Xác định đám đông và mẫu Thiết kế bảng phỏng vấn Phỏng vấn thử Phỏng vấn Phân tích kinh Kiểm tra tính Tổng hợp và thật tế lượng chính xác báo cáo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản