intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:35

0
72
lượt xem
11
download

Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 2: Thực hiện trên máy tính" cung cấp cho người người học các kiến thức: Groundwater Vistas, hệ thống đơn vị, tạo một mô hình mới, lưới mô hình, nhập số liệu về hệ số truyền dẫn thủy lực , nhập số liệu giếng trong Layer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

 1. MÔ HÌNH NƯỚC NGẦM Phần 2: Thực hiện trên máy tính Nguyễn Mai Đăng Bộ môn Thủy văn & Tài nguyên nước dang@wru.vn
 2. Groundwater Vistas • Môi trường mô hình nước ngầm – Giao diện đồ họa (Graphic User Interface - GUI) cho mô hình MODFLOW và các mô hình khác – Cho phép nhập nhiều loại dữ liệu • Bộ số liệu MODFLOW • Các file định dạng (shapefiles) của ArcView • Các file bản đồ số (AutoCAD DXF, Shapefiles, and SURFER) • GroundwaterVistas không phải là
 3. Cài đặt (1) Installation (1) • Download file: gv5.zip from – www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ce374l/Overheads/gv5.zip • Unzip gv5.zip to get – gv5.exe (a “setup” file) • Run gv5.exe to install – Groundwater Vistas version 5 – Answer “yes” or “OK” to everything
 4. Cài đặt (2) – cập nhật (Installation (2) – Update) • Download file: gv5update.zip from – www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ce374l/Overheads/gv5update516b10. • Unzip gv5update516b10.zip to get – gv5update516b10.exe (a “setup” file) • Run gv5update516b10.exe to install – Groundwater Vistas version 5 update – Answer “yes” or “OK” to everything • Groundwater Vistas manuals installed in
 5. Hệ thống đơn vị • Sử dụng một tập hợp thống nhất các đơn vị cho tất cả số liệu • Lựa chọn một đơn vị chiều dài và thời gian – Hệ số truyền dẫn thủy lực (K) bằng m/s hoặc ft/s – Lưu lượng bơm (Q) bằng m3/s hoặc ft3/s – Đơn vị chiều dài bằng m hoặc ft – Đơn vị cao trình bằng m hoặc ft
 6. Hệ thống tọa độ • Các tọa độ mô hình – Là tọa độ tương đối với góc trên bên trái của lưới • Gốc (0,0) nằm ở góc trên bên trái của hệ thống lưới tính toán • Đánh số hàng và cột đối xứng nhau • Lưới gốc = row #1, column #1 • Các tọa độ bản đồ – Bản đồ nền được xác định – Vị trí các giếng đã sử dụng, etc.
 7. Ví dụ Pumping Well • Boundaries 10 m Layer 1 13 Layer 2 – North & South: No-flow -3 m 5 -8 m – East & West: Constant-head • Layer 1 – unconfined (13 m) No-flow Boundary North – Kh = 5x10-3 m/s; Kv = 5x10-4 m/s N Constant Head Boundary (h = 9 m) Constant Head Boundary (h = 8 m) – Porosity = 0.25 • Layer 2 – confined (5 m) Pumping Well 600 m – Kh = 1x10-3 m/s; Kv = 1x10-4 m/s East West – Porosity = 0.25 South No-flow Boundary 600 m
 8. Tạo một mô hình mới • Start the GV program • Select File  New • Enter basic information – 30 rows & 30 columns – Row spacing = 20 m – Column spacing = 20 m ss Pre – Top of Layer 1 = 10 m – Bottom of Layer 1 = -3 m – Bottom of Layer 2 = -8 m
 9. Lưới mô hình Elevation = +10 m Elevation = -3 m Elevation = -8
 10. Nhập các điều kiện biên cột nước không đổi – Layer 1 • Select: Layer (Add 1 Constant Head Boundary Conditions) • Select: BCs  Constant Head Boundary • Select: BCs  Insert  Window • Hold left Mouse button and Drag cursor through cells in Column 1 Press OK Constant Head • Set value to 9 m Boundary Cells (h = 9 m) Top Layer - 1
 11. Nhập biên cột nước không đổi ở cột 30 – Layer 1 (Repeat for Boundary in Column 30) • Select: Layer 1 • Select: BCs  Constant Head Boundary • Select: BCs  Insert  Window • Hold left Mouse button and Drag Constant Head cursor through cells in Column 30 Boundary Cells (h = 8 m) • Set value to 8 m Top Layer - 1
 12. Thao tác tương tự cho Layer 2 Select: Layer 2 Select: BCs(Repeat  Constant Head for Layer 2) • • Boundary Constant Head • Select: BCs  Insert  Window Boundary Cells • Hold left Mouse button and Drag (h = 8 m) cursor through cells in Columns 1 and 30 Bottom Layer - 2 • Set values to 9 and 8 m
 13. Nhập số liệu về hệ số truyền dẫn thủy lực (Add Hydraulic Conductivity) • Select: Props  Hydraulic Conductivity • Select: Property Values  Database • Set up 2 zones: – Layer 1 • Kx= Ky = 5x10-3 m/s • Kz = 5x10-4 m/s – Layer 2 • Kx= Ky = 1x10-3 m/s • Kz = 1x10-4 m/s • Click OK
 14. Gán giá trị K cho Layer 1 • (Assign K to Layer 1) Select: Layer 1 • Select: Props  Hydraulic Conductivity • Select: Props  Set Value or Zone  Window • Start in upper right-hand corner and drag to select all cells in grid • Select: OK • Select: Zone Number 1 • Select: OK
 15. Gán giá trị K cho Layer 2 (Assign K to Layer 2) • Select: Layer 2 • Select: Props  Hydraulic Conductivity • Select: Props  Set Value or Zone  Window • Start in upper right-hand corner and drag to select all cells in grid • Select: OK • Select: Zone Number 2 • Select: OK
 16. Nhập số liệu giếng xuyên qua nhiều địa tầng (Add Multi-Layer Well) • Well penetrates full thickness of cells • Well penetrates more than one layer • Total pumping rate for multilayer well is sum of pumping fromb layers K Qk Qtotal k k b1K1 b2 K 2 • Pumping for each layer (Qk) is proportional to layer transmissivity
 17. Nhập số liệu giếng trong Layer 1 (Add Well in Layer 1) • Select: Layer 1 • Select: BCs  Well • Select: BCs  Insert  Single Cell Row 15, Column 25 • Use cursor to click on cell at Row 15, Col. 25 • Enter “Flow Rate in Well” = - 0.0185 m3/s • Select: OK Note Top Layer - 1
 18. Nhập số liệu giếng trong • Select: Layer 2 Layer 2 Select: BCs  Well (Add Well in Layer 2) • • Select: BCs  Insert  Single Cell Row 15, Column 25 • Use cursor to click on cell at Row 15, Col. 25 • Enter “Flow Rate in Well” = - 0.0015 m3/s • Select: OK Note Top Layer - 1
 19. Tạo bộ số liệu MODFLOW (1) (Create MODFLOW Dataset (1)) • Select: Model  MODFLOW  Packages • Change: Root File = Ex1 • Select: OK
 20. Tạo bộ số liệu MODFLOW (2) (Create MODFLOW Dataset (2)) • Select: Model  MODFLOW  Package Options • Select: Time Units = seconds • Select: Length Units = meters • Select: OK
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2