intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 3 - Đại học Công nghệ TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Hoài Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 3: IPO ngân hàng đầu tư và tái tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động IPO, quá trình phát hành ra công chúng, hoạt động NH đầu tư, chuyển công ty đại chúng thành phi đại chúng, quản trị kỳ hạn nợ, hoạt động tái tài trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 3 - Đại học Công nghệ TP. HCM

 1. Chương 3 IPO NGÂN HÀNG ĐẦU  TƯ VÀ TÁI TÀI TRỢ
 2. Chương 3: NỘI DUNG Hoạt động IPO Quá trình phát hành ra công chúng Hoạt động NH đầu tư Chuyển công ty đại chúng thành phi  đại chúng Quản trị kỳ hạn nợ Hoạt động tái tài trợ 2
 3. 3.1 Hoạt động IPO * Phát hành lần đầu ra công chứng (IPO: ):  là việc phát  hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được  bán rộng rãi cho công chúng đầu tư. Một công ty cổ  phần sẽ trở thành công ty đại chúng 3
 4. 3.1 Hoạt động IPO • Nếu  cổ  phần  được  bán  lần  đầu  cho  công  chúng nhằm tăng vốn thì đó là IPO sơ cấp, còn  khi cổ phần được bán lần đầu từ số cổ phần  hiện hữu thì đó là IPO thứ cấp. 4
 5. 3.1 Hoạt động IPO Điệu kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công  chúng Ở các quốc gia đang trong giai đoạn xây dựng  và phát triển thị trường chứng khoán như Việt  Nam, việc đưa ra các tiêu chuẩn cao còn xuất  phát  từ  lý  do  tạo  dựng  niềm  tin  của  các  nhà  đầu tư đối với thị trường chứng khoán  Do thị trường chứng khoán là một khái niệm  khá mới mẻ  5
 6. 3.1 Hoạt động IPO Điệu kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công  chúng Do thị trường chứng khoán là một khái niệm  khá mới mẻ. Việc đưa ra các loại hàng hoá có  chất  lượng  cao  sẽ  bước  đầu  tạo  dựng  được  niềm tin cho công chúng vào thị trường chứng  khoán  và  đây  cũng  được  coi  là  một  trong  những biện pháp kích cầu chứng khoán trong  giai đoạn đầu thành lập thị trường. 6
 7. 3.1 Hoạt động IPO Điệu kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công  chúng Tiêu  chuẩn  mà  các  công  ty  phải  đáp  ứng  trước  khi  được  phép  phát  hành  chứng  khoán  ra công chúng được chia ra làm hai nhóm các  tiêu chuẩn bao gồm nhóm các tiêu chuẩn định  lượng và nhóm các tiêu chuẩn định tính.  7
 8. 3.1 Hoạt động IPO Điệu kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công  chúng Các tiêu chuẩn định lượng;  + Công ty phải có quy mô nhất định; +  Công  ty  phải  hoạt  động  có  hiệu  quả  trong  một  số  năm liên tục trước khi xin phép phát hành ra công chúng; + Tổng giá trị của đợt phát hành phải đạt quy mô nhất  định  + Một tỷ lệ nhất định của đợt phát hành phải được bán  cho một số lượng quy định công chúng đầu tư +  Các  thành  viên  sáng  lập  của  công  ty  phải  cam  kết  nắm một tỷ lệ nhất định vốn cổ phần của công ty trong  một khoảng thời gian quy định.  8
 9. 3.1 Hoạt động IPO Điệu kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công  Các tiêu chuẩn định tính: chúng + Các nhà quản lý công ty bao gồm thành viên ban giám  đốc điều hành và hội đồng quản trị phải có trình độ và  kinh nghiệm quản lý công ty + Cơ cấu tổ chức của công ty phải hợp lý và phải vì lợi  ích của các nhà đầu tư.  +  Các  báo  cáo  tài  chính,  bản  cáo  bạch  và  các  tài  liệu  cung  cấp  thông  tin  của  công  ty  phải  có  độ  tin  cậy  cao  nhất.  + Công ty phải có phương án khả thi về việc sử dụng  vốn thu được từ đợt phát hành; + Công ty phải được một hoặc một số các tổ chức bảo  lãnh  phát  hành  đứng  ra  cam  kết  bảo  lãnh  cho  đợt  phát  hành. 9
 10. 3.1 Hoạt động IPO Chương II: CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG  CHÚNG • Điều 10. Mệnh giá chứng khoán  • 1.  Chứng  khoán  chào  bán  ra  công  chúng  trên  lãnh  thổ  nước  Cộng  hoà  xã  hội  chủ  nghĩa  Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam. • 2. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán  lần  đầu  ra  công  chúng  là  mười  nghìn  đồng  Việt  Nam.  Mệnh  giá  của  trái  phiếu  chào  bán  ra  công  chúng  là  một  trăm  nghìn  đồng  Việt  Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt  Nam. 10
 11. 3.1 Hoạt động IPO Điều  12.  Điều  kiện  chào  bán  chứng  khoán  ra  công  chúng 1.  Điều  kiện  chào  bán  cổ  phiếu  ra  công  chúng  bao  gồm: a)  Doanh  nghiệp  có  mức  vốn  điều  lệ  đã  góp  tại  thời  điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam  trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng  ký  chào  bán  phải  có  lãi,  đồng  thời  không  có  lỗ  luỹ  kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn  thu  được  từ  đợt  chào  bán  được  Đại  hội  đồng  cổ 11
 12. 3.1 Hoạt động IPO Tối  thiểu  20%  vốn  cổ  phần  của  tổ  chức  phát  hành  phải được bán cho trên 100 nhà đầu tư ngoài tổ chức  phát  hành, trường  hợp  vốn  cổ  phần  của  tổ chức  phát  hành  từ  100  tỷ  đồng  trở  lên  thì  tỷ  lệ  tối  thiểu  này  là  15% vốn cổ phần của tổ chức phát hành + Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ  phần của tổ chức phát hành và phải nắm giữ mức này  tối thiểu ba năm kể từ ngày kết thúc việc phát hành + Trường hợp cổ phiếu phát hành có tổng giá trị theo  mệnh giá vượt 10 tỷ đồng thì phải có tổ chức bảo lãnh  phát hành.  Ths Phan Hong Mai, FBF 12
 13. 3.1 Hoạt động IPO Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường có  một số các ưu điểm nhất định • Tạo hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng công ty • Làm tăng giá trị tài sản • Thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên giỏi • Xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp • Tăng chất lượng và độ chính xác của báo cáo  tài chính 13
 14. 3.1 Hoạt động IPO • Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm • Phân tán quyền sở hữu • Chi phí phát hành cao • Có thể bị rò rỉ thông tin mật • Xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp • Đội ngũ cán bộ cán bộ công ty chịu trách  nhiệm nhiều hơn 14
 15. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng Thủ  tục  phát  hành  lần  đầu Thông  thường,  trước  khi  tiến  hành  việc  chào  bán  chứng khoán ra công chúng lần đầu, công ty phát hành  phải  chọn  cho  mình  một  hoặc  một  số  tổ  chức  bảo  lãnh phát hành.  Các  tổ  chức  bảo  lãnh  này  sẽ  tham  gia  vào  mọi  công  đoạn  của  quá  trình  phát  hành  chứng  khoán  ra  công  chúng và có trách nhiệm liên đới đối với các bên tham  gia vào đợt phát hành bao gồm cả công ty phát hành.  Thành  công  của  đợt  phát  hành  ra  công  chúng  phụ  thuộc  khá  nhiều  vào  kỹ  năng  nghề  nghiệp  và  uy  tín  của các tổ chức bảo lãnh. 15
 16. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành •Sau khi chấp nhận làm bảo lãnh phát hành, tổ chức  bảo lãnh sẽ liên hệ với công ty tư vấn và các tổ chức  đại  lý  phân  phối  để  thiết  lập  tổ  hợp  bảo  lãnh  (nếu  cần). •Tổ  chức  bảo  lãnh  phải  ký  cam  kết  bảo  lãnh  phát  hành  với  tổ  chức  phát  hành.  Cam  kết  bảo  lãnh  phát  hành là một trong những tài liệu của hồ sơ xin phép  phát hành.  •Trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp thì cam  kết  bảo  lãnh  phát  hành  phải  được  ký  giữa  tổ  chức  bảo lãnh chính và tổ chức phát hành hoặc giữa các tổ  chức bảo lãnh với tổ chức phát hành 16
 17. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng • Tổ chức bảo lãnh cùng  với tổ chức phát  hành tiến  hành chuẩn bị bộ hồ sơ xin phép phát hành.  Ở Việt  Nam, hồ sơ xin phép phát hành bao gồm các tài liệu  sau: – Đơn xin phát hành (theo mẫu UBCK) – Bản sao có công chứng giấy phép thành lập hoặc  quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành  công ty cổ phần  – Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh;  – Điều lệ hoạt động của tổ chức phát hành;  17
 18. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng – Nghị quyết của đại hội cổ đông chấp thuận việc  phát hành cổ phiếu;  – Bản cáo bạch;  – Danh  sách  và  sơ  yếu  lý  lịch  thành  viên  hội  đồng  quản trị và ban giám đốc;  – Các báo cáo tài chính liên tục trong 2 năm liên tục  gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ;  – Cam  kết  bảo  lãnh  phát  hành  được  ký  kết  giữa  giữa tổ chức bảo lãnh chính và tổ chức phát hành.  18
 19. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng • Sau  khi  hoàn  thành  việc  chuẩn  bị  hồ  sơ,  tổ  chức  bảo  lãnh  chuyển  hồ  sơ  xin  phép  phát  hành  cho  công  ty  tư  vấn  luật  để  xem  xét  các  khía cạnh pháp lý liên quan tới  đợt phát hành  đó.  • Công  ty  tư  vấn  chịu  trách  nhiệm  xem  xét  và  đảm  bảo  hồ  sơ  đầy  đủ  và  hợp  lệ  theo  đúng  quy định của Uỷ ban Chứng khoán.  19
 20. 3.2 Quá trình phát hành ra công chúng Tiến hành soát xét và xác định trách nhiệm  giữa tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh và  các công ty tư vấn. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2