intTypePromotion=3

Bài giảng môn Quản trị học - Chương 6: Chức năng tổ chức

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:32

0
294
lượt xem
33
download

Bài giảng môn Quản trị học - Chương 6: Chức năng tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu để quá trình học tập giảng dạy được thuận lợi. Dưới đây là bài giảng Quản trị học chương 6: Chức năng tổ chức trình bày về các khái niệm cơ bản, nội dung và vai trò của chức năng tổ chức, các vấn đề khoa học trong tổ chức, thiết kế cơ cấu tổ chức và tái cấu trúc, các kiểu cơ cấu tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị học - Chương 6: Chức năng tổ chức

 1. CHƯƠNG 6: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN II. NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA CN TỔ CHỨC III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CT TỔ CHỨC IV. THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ
 2. VẤN ĐỀ THUẬT NGỮ Danh từ v Tổ chức hiểu như là một cấu trúc v Tổ chức hiểu như là một thực thể Động từ v Tổ chức hiểu như là một quá trình 2
 3. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Chức năng tổ chức “Chỉ những quyết định của các nhà quản trị về vấn đề như : chuyên môn hóa công việc; trao quyền hạn; cơ sở hình thành nên các đơn vị, bộ phận; hình thành hệ thống thông tin trong tổ chức…” 2. Cơ cấu tổ chức “là sự sắp xếp các đơn vị, bộ phận nhỏ trong công ty, doanh nghiệp thì một thể thống nhất với các nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, dưới sự lãnh đạo của NQT cấp cao nhất” 3. Thiết kế tổ chức “là việc xây dựng hoặc thay đổi cơ cấu của TC”
 4. II. NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CN TỔ CHỨC của chức năng tổ chức 1. Nội dung v Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức v Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui trình làm việc v Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền. 2. Vai trò của chức năng tổ chức v Bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch sẽ được triển khai vào thực tế. v Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho các cá nhân và cho cả tập thể. v Tác động tích cực đến việc sử dụng các nguồn
 5. II. NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CN TỔ CHỨC 3. Các nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức v Nguyên tắc gắn với mục tiêu v Nguyên tắc thống nhất chỉ huy v Nguyên tắc hiệu quả kinh tế v Nguyên tắc cân đối v Nguyên tắc linh hoạt v An toàn trong hoạt động
 6. III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC
 7. III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1. Chuyên môn hóa
 8. III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 2. Tầm hạn quản trị (THQT) ü THQT là số lượng cấp dưới mà nhà QT cấp trên có thể QT trực tiếp và hiệu quả ü Tầm hạn QT rộng ü Tầm hạn QT hẹp ü Tầng nấc QT càng nhiều, tầm hạn QT càng hẹp và thông thường thì tốn kém CP
 9. III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 3. Quyền hành trong tổ chức ü Nguồn gốc ü Các loại quyền hạn ü Tập quyền\Phân quyền ü Uûy quyền
 10. Các loại quyền hạn
 11. Tập quyền\Phân quyền
 12. Uûy quyền “Ủy quyền là giao cho ai đó trách nhiệm và quyền hạn để thay mặt bạn thực hiện những công việc nhất định. Nói cách khác, khi ủy thác công việc bạn sẽ yêu cầu một ngừơi nào đó thực hiện công việc mà bạn vẫn thường làm.”
 13. III. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 4. Cơ sở thành lập các đơn vị\bộ phận Tiêu chí thành lập các đơn vị\bộ phận
 14. Thành lập theo chức năng
 15. Thành lập theo sản phẩm
 16. Thành lập theo khách hàng
 17. Thành lập theo địa lý
 18. Thành lập theo quy trình sản xuất Cty chế biến hải sản Bộ phân thu Bộ phận làm Bộ phận chế Bộ phận đông mua sạch biến lạnh và đóng gói
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản