intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình: Basic Logics - Võ Quang Hoàng Khang

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Nhập môn lập trình: Basic Logics cụ thể là Làm thế nào để viết 1 chương trình C, cấu trúc logic, khi viết chương trình C, những điều nên làm là gì, programming styles, làm thế để có thể hiểu một chương trình, Walkthroughs.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Basic Logics - Võ Quang Hoàng Khang

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Basic Logics<br /> Logic Constructs<br /> Programming Style<br /> <br /> Walkthroughs<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Ôn tập<br /> • Biến là một tên tham chiếu đến một vị trị trong bộ<br /> nhớ.<br /> • Một kiểu dữ liệu xác định: dữ liệu lưu trữ như thế<br /> nào và các toán tử thao tác tương ứng.<br /> • 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong C: int, char, float,<br /> double<br /> • Dữ liệu lưu trữ dưới dạng nhị phân.<br /> • Khai báo biến trong C: type var [=initialValue];<br /> • Tên biến phải bắt đầu bằng ký tự hoặc ‘_’,<br /> • Tên định danh không trùng từ khóa trong C.<br /> Basic Logics<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Làm thế nào để viết 1 chương trình C cấu<br /> trúc logic<br /> • Khi viết chương trình C, những điều nên làm<br /> <br /> là gì?  Programming styles<br /> • Làm thế để có thể hiểu một chương trình? <br /> Walkthroughs<br /> Basic Logics<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Nội dung<br /> 1- Các cấu trúc logic<br /> 2- Programming Styles<br /> 3- Walkthroughs<br /> 4- Bonus – Redirect a Program ( a technique is<br /> used in the ACM Contest)<br /> <br /> Basic Logics<br /> <br /> 4<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> 1- Logic Constructs<br /> – Lập trình có cấu trúc<br /> – Các cấu trúc logic<br /> • Cấu trúc tuần tự - Sequence constructs<br /> • Cấu trúc chọn - Selection constructs (1/2, 1/n)<br /> • Cấu trúc lặp - Iteration constructs<br /> <br /> Basic Logics<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2