intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
108
lượt xem
39
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về chủ nghĩa duy vật biện chứng như khái niệm chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm về vật chất; quan điểm về nguồn gốc, bản chất của ý thức; quan điểm về vai trò của ý thức; nguyên tắc phương pháp luận rút ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

 1. Ch ươ ng  1:  CHU NGHIA DUY VÂT BIÊN  ̉ ̃ ̣ ̣ CHƯNG ́ 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì? 2. Quan điểm về vật chất? 3. Quan điểm về nguồn gốc, bản chất của ý thứ c? 4. Quan điểm về vai trò của ý thứ c? 5. Nguyên tắc phương pháp luận rút ra?
 2. Tại sao triết học lại bàn nhữ ng vấn đề trên? thế giớ i có tồn quan tại điểm của THẾ không? các P GIỚ Thế giớ i trườ ng tồn tại phái triết I như thế học nào? KHÁI Hiểu biết kết luận QUÁT này có phương NHẤT ích lợ i pháp gì? luận
 3. Chu nghi ̉ ̃a duy vât biên ch ̣ ̣ ứng là gì? 1. Là quan điểm triết học Mác – Lênin khi giải quyết vấn đề cơ bản của triết học 2. Là hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật
 4. Vật chất là gì? 1. Tại sao lại quan tâm 1. Vì liên quan tới vấn tới vấn đề vật chất? đề cơ bản của triết học 2. Triết hoc nào quan tâm tới vấn đề vật 2. Chủ nghĩa duy vật chất? 3. Quan tâm thế nào? 3. Cụ thể…
 5. I. Chu ng ̉ hia duy tâm: ̃ 1. Thế giới (vật chất) không có thực, là ảo ảnh. 2. Ý thức không có quan hệ với thế giới bên ngoài 3. Trong cuộc sống, tinh thần đóng vai trò quyết định CNDT có khía cạnh tích cự c song cơ bản có ảnh hưở ng tiêu cự c lên hoạt động của con ngườ i
 6.  Chu ng ̉ hia duy vât: ̃ ̣ Thế giới có thực, mang tính vật chất (Cái gì tạo nên thế giới? Vật chất là gì? (*) Ý thức có quan hệ thế nào với vật chất? (**) ) I. Chủ nghĩa duy vật cũ: 1) Chủ nghĩa duy vật cổ đại: chú trọng (*): Thế giới sinh ra từ vật chất 2) Chủ nghĩa duy vật cận đại: chú trọng (**): Ý thức sinh ra từ bộ não người
 7. ̣ hê    Mặt tích cực và han c ́ trong quan niê m ̣   của CNDV trước Mác về VẬT CHẤT Nước TÍCH CỰC: HẠN CHẾ: Lấy thế giới Đồng nhất vật Lửa để giải chất với các sự thích thế vật cụ thể giới Nguyên tử Khối lượng
 8. II. Chu ng ̉ hia duy vât biê ̃ ̣ ̣n c h ưng ́ Thế giới tồn tại khách quan. Tính tồn tại khách quan là thuộc tính phổ biến nhất, quan trọng nhất của thế giới vật chất. Thuộc tính vật chất Quan niệm về vật chất Vật chất không phải là những vật cụ thể mà là tính tồn Vật chất =tồn tại khách quan
 9. Tóm lại: vật chất = thực tại kq (bên ngoài ý thức) và là nguồn gốc của ý thức
 10. Quan niệm khác nhau giữ a CNDV cũ và CNDV biện chứ ng về vật chất CHU NGHIA DUY VÂT BIÊN  ̉ ̃ ̣ ̣ CHU NGHIA DUY VÂT CU ̉ ̃ ̣ ̃ CHƯNǴ  Vật chất là vật cụ  Vật chất chỉ là thuộc thể nào đó tính (tồn tại khách  Vật chất có thể quan) của mọi sự nhận thứ c bằng giác vật quan  Vật chất không thể nhận thứ c bằng giác quan mà bằng lý trí
 11. Ý thứ c là hiện tượ ng gì? Nó xuất hiện như thế nào?  Ý thứ c là hiện tượ ng tinh th sự phản ánh cái vật chất vào bộ óc ngườ i trên cơ sơ lao động thự c tiễn của con ngườ i và tồn tại nh ngôn ngữ .  Về bản chất, ý thứ c là sự ph tính năng động, sáng tạo và tính xã hội
 12. Ý thứ c có vai trò như thế nào? (vô hạn hay hữ u hạn?)  CNDT: Ý thức có vai trò vô hạn Tuyệt đối hóa ý thức, bất chấp thực tế khách quan  CNDV cũ: ý thức không có vai trò Phủ nhận vai trò ý thức, dẫn tới thụ động  CNDVBC: Ý thức có vai trò song không vô hạn mà hữu hạn. Nó bị giới hạn bởi vật chất mà nó phản ánh. (Để làm rõ vai trò ý thức, cần đặt trong quan hệ giữa nó với vật chất)
 13. Ng uyê n tăć  ph ươ ng  phap luân c ́ ̣ ua c ̉ hu ng ̉ hia  ̃ duy vât biê ̣ ̣n c h ưng ́ ? Phải tôn trọng thự c tế khách Nguyên tắc1 quan, làm theo Tôn trọng khách quan quy luật khách quan. Phải xuất phát từ thự c tế Nguyên tắc 2: khách quan để Phát huy tính tícCầ h cự c chủ n phá t quan đề ra chủ huy tài trí trương, chính Việt Nam để sách ! nhanh chóng đưa đất nướ c thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu
 14. Tóm tắt – Ghi nhớ 1) Chủ nghĩa duy vật biện chứ ng là lý luận triết học Mác – Lênin – trình độ cao nhất của chủ nghĩa duy vật 2) Chủ nghĩa duy vật biện chứ ng coi mọi vật thể không phải là vật chất mà chỉ là nhữ ng dạng cụ thể (biểu hiện cụ thể) của vật chất 3) Chủ nghĩa duy vật biện chứ ng yêu cầu con ngườ i phải tôn trọng khách quan và phát huy tính tích cự c chủ quan
 15. KẾ T THÚC CHƯƠNG I CÓ AI HOI GI ̉ ̀  KHÔNG? THẦY KÝ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản