intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng OOAD năm 2013: Bài 3 - Phân tích

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

44
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng OOAD năm 2013: Bài 3 - Phân tích trình bày về phương pháp luận; lập mô hình quan niệm trong OOAD; phân tích use case trong OOAD; phân tích lớp trong OOAD năm 2013. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng OOAD năm 2013: Bài 3 - Phân tích

 1. BÀI GIẢNG OOAD NĂM 2013 BÀI 3: PHÂN TÍCH
 2. MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH • Cấu trúc mức quan niệm • Hành vi mức quan niệm 14/05/2013 GV:HVĐ 2
 3. VÍ DỤ MỞ ĐẦU 14/05/2013 GV:HVĐ 3
 4. MỤC TIÊU BUỔI HỌC • Phương pháp luận – Mô hình phân tích (cấu trúc và hành vi) • UML – Biểu đồ lớp – Các biểu đồ tương tác – Biểu đồ trạng thái • Kỹ năng – Tiếp cận quan niệm – Tiếp cận chuyển giao chức năng – Mô hình hoá bằng các biểu đồ tương tác – Mô hình hoá bằng biểuGV:HVĐ 14/05/2013 đồ trạng thái 4
 5. NỘI DUNG • Phương pháp luận • Lập mô hình quan niệm • Phân tích use case • Phân tích lớp 14/05/2013 GV:HVĐ 5
 6. PHƯƠNG PHÁP LUẬN • Phương pháp luận – Công việc – Tài liệu • Lập mô hình quan niệm • Phân tích use case • Phân tích lớp 14/05/2013 GV:HVĐ 6
 7. CÔNG VIỆC 14/05/2013 GV:HVĐ 7
 8. HOẠT ĐỘNG – TÀI LIỆU 14/05/2013 GV:HVĐ 8
 9. LẬP MÔ HÌNH QUAN NIỆM • Phương pháp luận • Lập mô hình quan niệm – Mục đích – Kỹ thuật – Tình huống • Phân tích một use case • Phân tích một lớp 14/05/2013 GV:HVĐ 9
 10. MỤC ĐÍCH • Mô hình phản ánh các yêu cầu hệ thống với các lớp được thấy hiển nhiên hoặc có thể nhìn thấu được • Mô hình được phác thảo từ – Thông tin thu thập được lúc bắt đầu dự án – Các đoạn trích phỏng vấn – Các tài liệu mẫu – Các qui định và sách hướng dẫn • Mô hình được cải tiến qua quá trình lặp (đánh giá lại và thu thập thêm thông tin) 14/05/2013 GV:HVĐ 10
 11. KỸ THUẬT • Tìm lớp, mối kết hợp • Tìm thuộc tính, thao tác và quyết định lớp chứa chúng • Xác định cấu trúc tổng quát hóa 14/05/2013 GV:HVĐ 11
 12. TÌNH HUỐNG 14/05/2013 GV:HVĐ 12
 13. TÌNH HUỐNG 14/05/2013 GV:HVĐ 13
 14. PHÂN TÍCH MỘT USE CASE • Phương pháp luận • Lập mô hình quan niệm • Phân tích use case – Tài liệu – Kỹ thuật chuyển giao chức năng – Cộng tác – Biểu đồ tương tác • Phân tích lớp 14/05/2013 GV:HVĐ 14
 15. TÀI LIỆU 14/05/2013 GV:HVĐ 15
 16. K.THUẬT CHUYỂN GIAO C.NĂNG • Nguyên lý: trách nhiệm về quyền sở hữu và xử lý dữ liệu nên ủy thác cho lớp thích hợp nhất • Thực hiện: bằng cách đóng vai • Phương tiện: thẻ CRC (Class Responsibility Collaboration) 14/05/2013 GV:HVĐ 16
 17. THẺ CRC: FRONT 14/05/2013 GV:HVĐ 17
 18. THẺ CRC: BACK 14/05/2013 GV:HVĐ 18
 19. THẢO LUẬN 14/05/2013 GV:HVĐ 19
 20. TÌNH HUỐNG 14/05/2013 GV:HVĐ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=44

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2