intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích dòng tiền từ HĐKD, phân tích dòng tiền từ HĐTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  1. 12/26/2019 Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10.1 Phân tích dòng tiền từ HĐKD 10.2 Phân tích dòng tiền từ HĐĐT 1
  2. 12/26/2019 10.2 Phân tích dòng tiền từ HĐTC Chỉ tiêu Số tiền Hoạt động kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng Tiền thu bán hàng và cung cấp dịch vu 0 Doanh Thu 210.000 Tính các chỉ số tỷ trọng lưu Phải thu khách hàng (210.000) chuyển tiền tệ, dòng thu, Tiền chi mua hàng 145.000 dòng chi từ các hoạt động Giá vốn hàng bán 120.000 doanh nghiệp và nêu nhận Nguyên vật liệu (100.000) Chi phí sx dở dang (5.000) xét. Thành phẩm 30.000 Phải trả người bán 100.000 Chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền 110.00 Chi phí bán hàng 30.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 20.000 Chi phí hoạt động tài chính 10.000 Phải trả người lao động 50.000 Ngân lưu ròng từ HĐKD (255.000) Hoạt động đầu tư Đầu tư tài sản cố định (300.000) Ngân lưu ròng từ HĐĐT (300.000) Hoạt động tài chính Vay ngắn hạn (200.000) Góp vốn từ cổ đông 600.000 Tăng vốn từ lợi nhuận (200.000) Chia lãi (60.000) Ngân lưu ròng từ HĐTC 140.000 Ngân lưu ròng (415.000) Chỉ tiêu Số tiền Hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng và cung 0 cấp dịch vu Doanh Thu 210.000 Phải thu khách hàng (210.000) Tiền chi mua hàng 145.000 Giá vốn hàng bán 120.000 Nguyên vật liệu (100.000) Chi phí sx dở dang (5.000) Thành phẩm 30.000 Phải trả người bán 100.000 Chi phí phát sinh thanh 110.000 toán bằng tiền Chi phí bán hàng 30.000 Chi phí quản lý DN 20.000 2
  3. 12/26/2019 Chi phí hoạt động tài chính 10.000 Phải trả người lao động 50.000 Ngân lưu ròng từ HĐKD (255.000) Hoạt động đầu tư Đầu tư tài sản cố định (300.000) Ngân lưu ròng từ HĐĐT (300.000) Hoạt động tài chính Vay ngắn hạn (200.000) Góp vốn từ cổ đông 600.000 Tăng vốn từ lợi nhuận (200.000) Chia lãi (60.000) Ngân lưu ròng từ HĐTC 140.000 Ngân lưu ròng (415.000) 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2