Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Xem 1-20 trên 881 kết quả Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán tài chính 4: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  pdf82p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Mục đích của báo cáo tài chính; Hệ thống báo cáo tài chính; Trách nhiệm lập, trình bày báo cáo tài chính; Yêu cầu lập và trình bày; Các nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 9, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và yêu cầu hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Vận dụng được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm thực hiện và đánh giá công tác kế toán tiền mặt của Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sử dụng vốn hiệu quả.

  pdf109p dongcoxanh2510 25-10-2022 4 3   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Việt Phúc Hưng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình của kế toán tiền gửi ngân hàng, cũng như trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán tại công ty TNHH Việt Phúc Hưng.

  pdf169p dongcoxanh2510 25-10-2022 2 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của báo cáo "Kế toán phải thu khách hàng tại Chi nhánh Công ty TNHH Phượng Hoàng " nhằm phân tích báo cáo tài chính của công ty trong ba năm 2017, 2018 và 2019 từ đó đưa ra các nhận xét và giải pháp về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đưa ra những nhận xét về thực tế công tác kế toán phải thu khách hàng tại công ty và kiến nghị, góp ý của cá nhân về các khoản phải thu khách hàng tại công ty để hoàn thiện hơn về công ty.

  pdf158p dongcoxanh2510 25-10-2022 3 2   Download

 • Phần 2 của bài giảng "Nguyên lý hạch toán kế toán 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: báo cáo tài chính; những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán (B01-DN); bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN); báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DN);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p duonghanthienbang 05-10-2022 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lập báo cáo tài chính; tổ chức dữ liệu; tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; bảng dữ liệu - Table; truy vấn - query;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p duonghanthienbang 05-10-2022 2 0   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Lý thuyết kế toán bao gồm 6 chương, như sau: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất.; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf94p dongcoxanh25 12-07-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích báo cáo tình hình tài chính; phân tích báo cáo kết quả hoạt động; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tăng trưởng khu vực công; phân tích rủi ro tài chính của khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p dongcoxanh25 22-06-2022 43 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p tomjerry010 14-06-2022 32 4   Download

 • Bài giảng Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức về: thực hành lập kế hoạch kiểm toán; thực hành kiểm toán tài sản; thực hành kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; thực hành kiểm toán doanh thu và chi phí; thực hành kiểm toán lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 41 5   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 13 1   Download

 • Biểu mẫu Kế toán thuế được chia sẻ dưới đây sẽ bao gồm các danh mục tài khoản, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, nhật ký chung, bảng trích hao tài sản cố định, bảng phân bố chi phí trả trước ngắn hạn,... nhằm giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác kế toán thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls198p luuxuan179 05-05-2022 542 9   Download

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 1 giới thiệu về mục tiêu cuốn sách, phương pháp học, tổng quan về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo tiền mặt. Mời các bạn tham khảo!

  pdf82p redrose24 19-04-2022 43 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích thực trạng tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam; Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam.

  pdf287p vialexanderfleming 09-02-2022 25 13   Download

 • Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ.

  pdf159p cucngoainhan4 26-11-2021 22 4   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 trình bày về báo cáo tài chính thuế và dòng tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p cucngoainhan3 10-11-2021 14 3   Download

 • Trên cơ sở khái quát lý luận về VAS22 và các chuẩn mực có liên quan đến báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự, đề tài tìm hiểu thực trạng vận dụng các chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính tại các Ngân hàng Việt Nam và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện VAS22 và các chuẩn mực có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự ở Việt Nam.

  pdf109p closefriend06 01-11-2021 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
p_strCode=baocaoluuchuyentiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2