intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị nhà nước - Bài 5: Các chức năng của Nhà nước

Chia sẻ: Mmm Mmm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
45
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị nhà nước - Bài 5: Các chức năng của Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nhà nước - Bài 5: Các chức năng của Nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chức năng và hiệu quả nhà nước, khái niệm nhà nước và tính hiệu lực của nhà nước, tính chính đáng của nhà nước, những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước, các thách thức trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhà nước - Bài 5: Các chức năng của Nhà nước

Quản trị Nhà nước<br /> <br /> Chia 07 nhóm thực hiện Mô phỏng<br /> <br /> 14<br /> 15<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> Vũ Ngọc<br /> Khiếu Văn<br /> Đặng Văn<br /> Trần Lâm<br /> Trần Thị Vành<br /> Trịnh Bảo<br /> Vũ Thị<br /> Trần Thị Mai<br /> Trần Thị<br /> Nguyễn Minh<br /> Nguyễn Trọng<br /> Phan Hoàng<br /> Lữ Thanh<br /> <br /> Bảo<br /> Công<br /> Duy<br /> Hoàng<br /> Khuyên<br /> Minh<br /> Phương<br /> Phương<br /> Trung<br /> Nhựt<br /> Quyền<br /> Thái<br /> Tùng<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> <br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> <br /> Phan Mỹ<br /> Trần Ngọc<br /> Trịnh Hoàng<br /> Lâm Trọng<br /> Nguyễn Thị<br /> Trần Thị Thu<br /> Nguyễn Đỗ<br /> Nguyễn Thùy<br /> Nguyễn Trang<br /> Trần Ngọc<br /> Châu Thúy<br /> Đinh Văn<br /> Trương Lê Nhật<br /> Nguyễn Thị Tố<br /> Nguyễn Hoàng Minh<br /> Lê Văn Thạnh<br /> <br /> Dung<br /> Dương<br /> Hiếu<br /> Nghĩa<br /> Hà<br /> Hà<br /> Thuyên<br /> Trang<br /> Nhung<br /> Phương<br /> Phương<br /> Hưng<br /> Vũ<br /> Nga<br /> Tân<br /> Vinh<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> <br /> © Phạm Duy Nghĩa, 2018<br /> <br /> Quản trị Nhà nước<br /> <br /> Hạn nộp các bài tập cá nhân & nhóm<br /> Loại bài tập<br /> Cá nhân<br /> Cá nhân<br /> Cá nhân<br /> Nhóm<br /> Cá nhân<br /> Cá nhân<br /> Cá nhân<br /> Cá nhân<br /> <br /> Ngày nộp<br /> T4: 04/07<br /> T2: 09/07<br /> T2: 16/07<br /> T4: 18/07<br /> 30/07<br /> 08/08<br /> 13/08<br /> 20/08<br /> <br /> Nội dung<br /> Đăng ký đề tài tự luận<br /> Bài viết chính sách ngắn 1<br /> Bài viết chính sách ngắn 2<br /> Phác thảo chính sách (1 trang)<br /> Phác thảo sơ bộ tự luận (500 chữ)<br /> Bài viết chính sách ngắn 3<br /> Bài viết chính sách ngắn 4<br /> <br /> Ghi chú<br /> Chỉ đăng ký trên link<br /> Nộp theo quy định trường<br /> Nộp theo quy định trường<br /> Nộp theo quy định trường<br /> Thi giữa kỳ<br /> Nộp theo quy định trường<br /> Nộp theo quy định trường<br /> Nộp theo quy định trường<br /> <br /> Nhóm<br /> <br /> 20/08<br /> <br /> Cụ thể hóa các lựa chọn c/s (2 trang)<br /> <br /> Nộp theo quy định trường<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> 29/08<br /> <br /> Đề cương chi tiết Tự luận (1000 chữ)<br /> <br /> Nộp theo quy định trường<br /> <br /> Nhóm<br /> <br /> 05/09<br /> <br /> Hoàn thành tham luận (dưới 8 trang)<br /> <br /> Nộp theo quy định trường<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> 17/09<br /> <br /> Trình bày tự luận Quản trị nhà nước<br /> <br /> Chuẩn bị và nộp trước slide<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> 17/10<br /> <br /> Bài tự luận cuối kỳ (5000 chữ)<br /> <br /> Nộp theo quy định trường<br /> © Phạm Duy Nghĩa, 2018<br /> <br /> Quản trị Nhà nước<br /> <br /> Các chức năng của Nhà nước<br /> G5: 20/06/2018<br /> <br /> © Phạm Duy Nghĩa, 2018<br /> <br /> Chính sách công nghiệp<br /> Phân phối phúc lợi<br /> <br /> Nhà nước can thiệp có hiệu quả<br /> <br /> Can thiệp khi thị trường bất lực<br /> Giáo dục, bảo vệ môi trường<br /> Kiểm soát độc quyền<br /> Bình đẳng về cơ hội<br /> Bảo hiểm<br /> An sinh xã hội<br /> <br /> Chức năng trung bình<br /> <br /> Cung cấp dịch vụ công<br /> Quốc phòng, anh ninh trật tự<br /> Bảo vệ sở hữu tư nhân<br /> Điều hành kinh tế vĩ mô<br /> Sức khỏe, y tế cộng đồng<br /> Cải thiện, đảm bảo công bằng<br /> Bảo vệ người nghèo<br /> <br /> Chức năng tối thiểu<br /> <br /> Quản trị Nhà nước<br /> <br /> Fukuyama (2004)<br /> <br /> © Phạm Duy Nghĩa, 2018<br /> <br /> Quản trị Nhà nước<br /> <br /> Hiệu quả của nhà nước<br /> <br /> Fukuyama (2004): Chức năng và hiệu quả Nhà nước<br /> <br /> Nhà nước<br /> hiệu quả<br /> Nhà nước tối<br /> thiểu<br /> <br /> Nhà nước<br /> hiệu năng<br /> Nhà nước<br /> toàn trị<br /> <br /> Chức năng của nhà nước<br /> © Phạm Duy Nghĩa, 2018<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2