intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách công nghiệp

Xem 1-20 trên 7494 kết quả Chính sách công nghiệp
 • Bài viết Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình truy xuất nguồn gốc điện tử cho hợp tác xã nông nghiệp trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp về lý luận, thực tiễn truy xuất nguồn gốc như tổng quan về truy xuất nguồn gốc, các quy định, chính sách, đánh giá thực trạng triển khai truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ từ đó đề xuất xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc phù hợp, hiệu quả cho HTX nông nghiệp.

  pdf11p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn" phân tích những ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số khuyến nghị đổi mới chính sách pháp luật về đất đai nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh hơn, mạnh hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, toàn cầu hóa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn (1975-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; góp phần thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn (1930-1975)" góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ trong huyện phát huy những thắng lợi đã đạt được, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf148p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng" góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, giúp cho cán bô, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công-người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf210p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Ứng dụng TIA Portal tự động hóa PLC S7-300 trình bày những nội dung chính sau: Chương 11: Khối tổ chức OB và Lập trình kỹ thuật; Chương 12: Thiết kế hệ thống điều khiển vòng kín với thuật toán PID; Chương 13: Đếm/Phát xung tốc độ cao; Chương 14: Chuyển đổi chương trình từ PLC S7-300 lên PLC S7-1500; Chương 15: Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp; Chương 16: Mạng truyền thông MPI; Chương 17: Mạng truyền thông Profibus; Chương 18: Ngôn ngữ lập trình S7-Grahp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf233p runthenight07 13-03-2023 1 0   Download

 • Cuốn sách Quản trị nhân lực (Tái bản lần 10) gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Giới thiệu về Quản trị nguồn nhân lực; Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực; Chương 3: Phân tích công việc; Chương 4: Quá trình tuyển dụng; Chương 5: Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn; Chương 6: Định hướng và phát triển nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p runthenight07 13-03-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổ chức kế toán trong các tổ chức kinh tế" gồm có những nội dung chính sau: Chương 7: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 8: Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho; Chương 9: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; Chương 10: Tổ chức công tác kế toán quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ; Chương 11: Tổ chức công tác kế toán tiền, các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán; Chương 12: Tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf228p runthenight07 13-03-2023 1 1   Download

 • Trong thời gian vừa qua tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn vùng Tây Nguyên tăng nhanh đã góp phần chuyển biến rõ nét hạ tầng kỹ thuật khu vực, giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt đạt quy chuẩn tăng đáng kể. Bài viết trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng nước và công tác quản lý vận hành trong cấp nước sạch nông thôn vùng Tây Nguyên bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước.

  pdf9p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn cuốn Sổ tay “Một số quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • Sổ tay nghiệp vụ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình để tiếp tục góp phần trang bị và nâng cao kiến thức cũng như khắc phục một số hạn chế trong thực hiện quy trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh của cán 4 bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ Công an xã, phường, thị trấn" giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và những yêu cầu nghiệp vụ đặt ra đối với đội ngũ Công an cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây!

  pdf114p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, giới thiệu những vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như lực lượng tham gia, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an, văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; một số nghiệp vụ của Công an ở địa bàn cơ sở như công tác cấp, quản lý căn cước công dân, quản lý cư trú và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; công tác xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

  pdf110p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ba Hàng (1972-2014)" góp phần giáo dục niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho đảng viên và nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng thị trấn Ba Hàng phát triển toàn diện theo hướng đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf182p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2020: Phần 1 gồm các nội dung chính như: tổng quan hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2021: Phần 2 gồm các nội dung chính như: đổi mới sáng tạo; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học (1981-2020)" đã tái hiện được những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

  pdf136p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Phát triển khu công nghiệp sinh thái" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các lợi ích của khu công nghiệp sinh thái; Khu công nghiệp sinh thái và cộng đồng địa phương; Sản xuất sạch và sinh thái học công nghiệp; Quản lý môi trường trong quá trình phát triển khu công nghiệp sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p vitomriddle 03-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Phân tích kinh doanh" được biên soạn nhằm giúp độc giả trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình về quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán, ngân hàng. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Phạm vi và phương pháp của kinh tế học; Từ lý thuyết kinh tế đến chính sách kinh tế; Kỹ năng lãnh đạo; Kiểm soát quản lý; Làm sao đối phó với người ham muốn kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p vitomriddle 08-03-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách tập trung trình bày quá trình Đảng bộ thành phố Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương; nêu bật những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf406p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1374 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách công nghiệp
p_strCode=chinhsachcongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2