intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 8111 kết quả Ngân sách nhà nước
 • Mục tiêu của đề tài là khái quát hóa, hệ thống háo các vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vuejc hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư; đánh giá những thành công, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2014 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bakerboys03 02-05-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát, khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN và KSC NSNN qua KBNN, phân tích nhân tố tác động tới KSC của KBNN, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của công tác KSC NSNN qua KBNN Ý yên trong thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p bakerboys03 02-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết bàn về sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nghiệp tư nhân càng khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối với kinh tế của đất nước. Sự chậm trễ trong điều chỉnh chính sách đối với các doanh nghiệp tư nhân tạo thành các rào cản đối với sự phát triển chưa tương xứng với khả năng gây khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Khái quát về thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân tại Hải Phòng" đề cập tới thực trạng phát triển của nền kinh tế tư nhân tại Hải Phòng như những lợi thế, thành tựu mà kinh tế tư nhân đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước về phòng, chống mua bán người; Quy định quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán; Một số mô hình điểm về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viginnirometty 04-05-2022 16 7   Download

 • Tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận để xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Thực trạng công tác đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 12 7   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Ngày mười tháng mười hai trình bày nội dung còn lại như sau: nhật kí cô gái Semplica, nhà, thất bại chính trực của tôi, ngày mười tháng mười hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf150p gaogao2708 25-04-2022 3 0   Download

 • Một trong những nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý tài chính vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách của đất nước, là yếu tố quan trọng điều tiết các nguồn lợi từ đất đai nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tiền thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay và đưa ra các khuyến nghị liên quan.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Qua khảo cứu các tài liệu liên quan, và số liệu thực tiễn, bài viết đưa ra cái nhìn rõ nét về thực trạng cơ cấu nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, đánh giá tính hợp lý về mặt cơ cấu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để điều chỉnh cơ cấu nguồn thu trong tương lai nhằm tăng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được lấy từ số liệu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết này có mục tiêu điểm lại những biến động của tỷ giá USD/VND kể từ thời điểm xuất hiện khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ vào năm 2007, để từ đó đưa ra những gợi ý cho chính sách ngoại hối của Việt Nam trong những năm tới trong bối cảnh Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức tăng lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm duy trì lãi suất ở mức gần 0%.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 19 1   Download

 • Bài viết trình bày tình hình Ngân sách Nhà nước Việt Nam; Cấu trúc chi ngân sách đang có chuyển biến xấu: chi đầu tư phát triển không những không tăng mà còn có xu hướng giảm nhẹ, trong khi chi thường xuyên tăng mạnh; Về tình hình thu chi ngân sách năm 2016.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

  pdf122p bakerboys02 27-04-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách và hệ thống các công cụ quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài chính công quốc gia đến 2010.

  pdf27p cucngoainhan9 07-04-2022 31 0   Download

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã phần 2 trình bày nội dung về hạch toán kế toán và các giao dịch chủ yếu về quản lí ngân sách xã và tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  pdf227p redrose24 18-04-2022 11 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về quản lý các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn NSNN và phân tích một số tồn tại vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý dự án giao thông đường bộ thời gian vừa qua để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf91p badbuddy09 05-04-2022 6 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích những nội dung cơ bản về tội phạmin, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; thực trạng tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện pháp luật về tội phạm tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày nguyên tắc phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Những bất cập chủ yếu trong phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương hiện nay; Khuyến nghị về chính sách và hoàn thiện pháp luật.

  pdf10p vinikolatesla 28-03-2022 2 0   Download

 • Đầu tư xây dựng thường có ảnh hưởng, tác động nhiều mặt và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Bài viết phân tích vai trò của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nướ́c, đồng thời chỉ ra một số́ hạn chế của các cơ quan này

  pdf6p vinikolatesla 25-03-2022 2 0   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 2 1   Download

 • Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc phân cấp, quản lý điều hành ngân sách địa phương. Kết quả đó đã đảm bảo các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân phối sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh trong xã hội. Nghiên cứu nhìn nhận lại thực trạng phân cấp quản lý ngân sách địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương phù hợp với bối cảnh mới.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 5 1   Download

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách nhà nước
p_strCode=ngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2