intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định công khai ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 50 kết quả Quyết định công khai ngân sách nhà nước
 • Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn.

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 582 116   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc.

  pdf5p suphubeo 28-10-2010 211 69   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân...

  doc15p dattamnguyen 20-02-2011 151 17   Download

 • Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc2p sontinh 18-08-2009 97 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf11p naubanh_tet 01-02-2013 37 5   Download

 • Mẫu số: 01/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ (Dành cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Lần đầu

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 52 3   Download

 • Mẫu số: 02/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTC ngày 28/02/2010 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) [01] Kỳ tính thuế: Năm ……..... [02] Lần đầu

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

  pdf11p noel_vui 13-11-2012 44 2   Download

 • Quyết định số: 23/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

  pdf1p connhangheo91 28-06-2014 33 0   Download

 • Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

  pdf18p thewalkingdead 31-10-2011 104 28   Download

 • Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg về Quy chế công khai tài chính đối với Ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiep Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với Ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiep Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm...

  pdf1p lawttyt8 30-11-2009 52 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ MỨC HỖ TRỢ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG DO CẤP XÃ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf13p naubanh_tet 01-02-2013 45 4   Download

 • Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawktkt6 29-10-2009 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p ngu_mieu 24-10-2012 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP...

  pdf11p mualan_mualan 03-04-2013 39 3   Download

 • Quyết định 1829/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế công bố công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

  pdf10p nanghonghoang 28-03-2014 46 3   Download

 • Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

  doc8p vantien 19-08-2009 77 2   Download

 • Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf4p lawvhxh5 16-11-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg về Quy chế công khai tài chính đối với Ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiep Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với Ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiep Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm...

  pdf4p lawvhxh15 19-11-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh16 19-11-2009 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định công khai ngân sách nhà nước
p_strCode=quyetdinhcongkhaingansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản