intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hành chính Nhà nước

Xem 1-20 trên 15649 kết quả Quản lý hành chính Nhà nước
 • Tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà nước về địa chính, đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai, Pháp lật trong phân hạng đất; Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf142p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Hợp tác xã năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về tài sản, tài chính; Quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và phá sản; Quy định về tổ chức đại diện; Quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quy định về điều khoản chuyển tiếp trong việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận để xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Thực trạng công tác đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 12 7   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 của tỉnh Ninh Bình thông qua một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Kết quả cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản đồ địa chính dạng số trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc chiếm 57,87% tổng diện tích tự nhiên; 28/43 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước cho Hiệu trưởng các trường THCS, đề xuất các biện pháp bồi dưỡng năng lực quản lý hành chính Nhà nước cho Hiệu trưởng các trường THCS Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đó góp phần nâng cao năng lực quản lý cho Hiệu trưởng các trường THCS Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

  pdf108p bakerboys02 27-04-2022 21 0   Download

 • Nghiên cứu sẽ xây dựng một công cụ mô phỏng tính toán xác định phương án tối ưu đầu tư điện mặt trời mái trong các điều kiện cụ thể. Công cụ này không chỉ hỗ trợ các hộ tiêu dùng ra các quyết định đầu tư phù hợp đồng trời thông qua việc điều chỉnh các yếu tố đầu vào có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác định các mức giá FIT hợp lý, cân bằng giữa các vùng miền.

  pdf3p vistephenhawking 26-04-2022 0 0   Download

 • Bài viết sẽ trình bày những vấn đề của quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm những bất cập của quản lý, quản trị hiện hành, những yêu cầu đổi mới và những nội dung đổi mới. Từ những phân tích này, tác giả đề xuất những hàm ý chính sách nhằm đổi mới quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế hướng tới chất lượng, hiệu lực và hiệu quả.

  pdf16p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2014 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển GDNN, nhất là những ngành nghề đòi hỏi trình độ, chất lượng cao. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, từ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, mô hình đào tạo, liên kết đào tạo; chất lượng đội ngũ giáo viên, người học

  pdf6p vithales 20-04-2022 12 0   Download

 • “Trinh Quán chính yếu” là một bộ sử được viết theo chuyên đề, chủ yếu ghi lại lời bàn luận chính trị của vua tôi Đường Thái Tông. Bộ sách này được các nhà nghiên cứu Nhật Bản đánh giá cao hơn bộ “Tam quốc diễn nghĩa” về tư tưởng chính trị. Ebook phần 2 bao gồm các nội dung như: Nhân nghĩa, trung nghĩa, nhân ái và trắc ẩn, tôn sùng Nho học, làm nông, luận về hưng vong, chinh phạt, tuần hành,… Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf160p cucngoainhan9 07-04-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách, công nghệ, đổi mới công nghệ trong đó tập trung về các công nghệ quản lý và hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu các yếu tố cấu thành, cách thức vận hành và cải tiến hệ thống quản lí chất lượng trong bệnh viện; phân tích thực trạng và hoạt động chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Bộ Y tế giai đoạn từ năm 2006 đến nay và chính sách hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai đối với hoạt động quản lí chất lượng tại bệnh viện;...

  pdf101p badbuddy09 05-04-2022 14 3   Download

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và đánh giá thực thực trạng việc cải cách BMHCNN cấp trung ương ở nước CHDCND Lào, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục cải cách hoàn thiện BMHCNN cấp trung ương của nước CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước Lào.

  pdf179p badbuddy09 29-03-2022 2 0   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu lý luận và thực tiễn của pháp luật về THDC trong hoạt động của CQHCNN ở Việt Nam, từ đó đưa ra các quan điểm, giải pháp hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p badbuddy09 29-03-2022 1 1   Download

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá các quan niệm, quy định khác nhau về tranh chấp hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất sự cần thiết phải quan niệm mở rộng về hình thức biểu hiện của tranh chấp hành chính để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và giải quyết tranh chấp hành chính trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng ở Việt Nam.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể chủ yếu, thực hiện quyền hành pháp và luôn đứng trước nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, thiếu trách nhiệm trong quản lý. Thông thường, việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp được thực hiện qua hai kênh: Kiểm soát của cơ quan nhà nước (kiểm soát bên trong) và kiểm soát của các thiết chế xã hội (Kiểm soát bên ngoài). So sánh việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp ở các nước và đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam là một công việc cần thiết.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 6 3   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn vấn đề giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta, chỉ ra những bất cập của hoạt động đó, nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf240p badbuddy09 29-03-2022 0 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.

  pdf98p badbuddy08 25-03-2022 0 0   Download

 • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ là một trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong những năm gần đây, các sơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của con người.

  pdf7p vinikolatesla 28-03-2022 2 0   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 2 1   Download

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1108 lượt tải
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Quản lý hành chính Nhà nước
p_strCode=quanlyhanhchinhnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2