intTypePromotion=1

Chuyên đề Ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước - TS. Nguyễn Thanh Dương

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
251
lượt xem
80
download

Chuyên đề Ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước - TS. Nguyễn Thanh Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Chuyên đề Ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước trình bày về tổng quan về chi ngân sách nhà nước, biện pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chi ngân sách nhà nước và vai trò kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước ở một số nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước - TS. Nguyễn Thanh Dương

 1. CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC TS.NGUYEN THANH DUONG 1
 2. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯ CHUYÊN ĐỀ 3 TS.NGUYEN THANH DUONG 2
 3. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC II. II. BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC III. III. KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC IV. IV. KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THANH DUONG NƯỚC TS.NGUYEN MỘT SỐ 3
 4. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên. - Các khoản chi trong lĩnh vực này gắn liền với chức năng quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. ớc. Trong cơ chế thị trường, sự giảm bớt các trư khoản chi mang tính chất bao cấp của NSNN không làm dịu được bầu không khí căng thẳng được của những vấn đề kinh tế xã hội đang phát sinh và phát triển. triển. Do đó, cần phải có một chính sách chi phù hợp, ổn định và nhất quán. quán. TS.NGUYEN THANH DUONG 4
 5. I . TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. - Số liệu thống kê tài chính ở các nước cho thấy, những nước nghèo thường sử dụng thư phấn lớn nguồn thu của NSNN cho nhu cầu tiêu dùng, không ít trường hợp nguyên tắc trư “chỉ tiêu dùng trong phạm vi nguồn thu có được” được” đã bị vi phạm. phạm. TS.NGUYEN THANH DUONG 5
 6. I . TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. - Trong chi khác, các khoản chi quan trọng là chi quản lý hành chính, chi trả lãi và nợ, chi chuyển giao nội bộ, trợ cấp. cấp. Tỷ trọng chi của các khoản này đạt từ 30- 30- 40% 40% tổng số chi NSNN và cũng có chiều hướng giảm khi thu nhập bình quân đầu người tăng. ngư ng. TS.NGUYEN THANH DUONG 6
 7. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên. - Đánh giá thực trạng chi tiêu dùng ở các nước đang phát triển, nhiều nhà kinh tế cho rằng hiệu quả chi đạt rất thấp, thậm chí còn mang tính chất “chống phát triển”. triển”. + Chẳng hạn, trong chi quản lý hành chính, do tổ chức cồng kềnh, giấy tờ phiền phức, kèm theo sự hỗn loạïn của bộ máy quan liêu, tính thiển cận và nạn tham nhũng nên phần lớùn các khoản chi cho nhu cầu này đều gây ra hậu quả tiêu cực. cực. TS.NGUYEN THANH DUONG 7
 8. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. + Ơû rất nhiều nước, tính chất “ chống phát triển đã nổi lên như một dấu hiệu đáng lo ngại như do viên chức được trả lương quá thấp. Tuy được ương thấp. nhiên, sự lãng phí và kém hiệu quả trong chi tiêu của chính phủ còn có thể do tình trạng thiếu kinh phí, hoặc do chính phủ bị ràng buộc quá nhiều. nhiều. - Chi quốc phòng cũng là vấn đề gay cấn trong trong chính sách chi của các nước đang phát triển. triển. TS.NGUYEN THANH DUONG 8
 9. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên. Trong bất kỳ trường hợp nào và bất cứ lúùc trư nào, thì sự cạnh tranh cũng xảy ra giữa hai quan điểm đối lập : + Quan điểm thứ nhất cho rằng phải củng cố quốc phòng đảm bảo an ninh quốc gia, khi đó mới ổn định xã hội và ổn định sản xuất. xuất. + Quan điểm thứ hai thì ngược lại, cho rằng ngư đất nước còn nghèo, nếu dốc tiền cho mục đích quốc phòng sẽ không phát triển được kinh tế và được sự nghèo đói chỉ có thể tăng thêm. thêm. TS.NGUYEN THANH DUONG 9
 10. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. Giải quyết vấn đề chi phí cho quốc phòng, nếu không căn cứ vào tình hình thực tế, nhất định sẽ dẫn đến khó khăn. Ở những nước mà an khă ninh quốc gia luôn bị đe dọa, thì sự tăng cường lực lượng quân sự để bảo vệ đất nước là cần thiết. thiết. Như Nhưng ở những nước hoàn toàn không có mối đe dọa từ bên ngoài, mà vẫn tăng cường khoản chi phí này thì khoản chi phí hết sức lãng phí. phí. TS.NGUYEN THANH DUONG 10
 11. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. - Chi cho các dịch vụ xã hội, văn hóa bao gồm rất nhiều khoản khác nhau. nhau. Đặc điểm nổi bật của loại chi phí này là nhu cầu chi rất lớn và ngày càng tăng, nhưng sự đáp ứng như của các chính phủ thường rất hạn chế do những thư khó khăn về nguồn thu. khă thu. TS.NGUYEN THANH DUONG 11
 12. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. Chính vì vậy, ở các nước người ta qui định rất cụ ngư thể về giới hạn trách nhiệm của Nhà nước trong việc cấp kinh phí cho từng lĩnh vực. vực. Vấn đề quan trọng trong chi tiêu cho các dịch vụ văn hóa , xã hội là kết quả của hoạt động này phải được đánh giá và vai trò của Nhà nước phải được được được thể hiện. hiện. TS.NGUYEN THANH DUONG 12
 13. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Chi thường xuyên. thư xuyên. Có thể chia các khoản chi cho văn hóa, xã hội thành hai nhóm lớn :  Nhóm thứ nhất là chi có tính chất trợ cấp, tức là phục vụ cho mục đích phân phối lại. lại. Thuộc nhóm này gồm có: các khoản chi y tế, có: giáo dục, trợ cấp xã hội. hội. TS.NGUYEN THANH DUONG 13
 14. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên.  Nhóm thứ hai là chi phát triển. triển. Gồm các khoản chi cho mục đích hoàn thiện về đạo đức xã hội, phát triển và củng cố tiềm năng về thế lực và trí lực của cộng đồng, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế. tế. Thuộc nhóm này gồm có: chi văn hóa có: và phúc lợi xã hội, chi đào tạo, NCKH, chi TDTT. TDTT. TS.NGUYEN THANH DUONG 14
 15. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên. •- Dự trữ của Nhà nước • Những biến động của nền kinh tế xã hội trong nền kinh tề thị trường rất phức tạp, đòi trư hỏi Nhà nước phải tăng cường lực lượng dự trữ. trữ. •+ Dự trữ của Nhà nước được hình thành được bằng nguồn kinh phí cấp phát của NSNN và được được sử dụng cho hai mục đích: ích: TS.NGUYEN THANH DUONG 15
 16. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên.  Xử lý những thiệt hại bất ngờ do thiên tai, địch họa gây ra cho nền kinh tế xã hội ( trợ cấp cho đồng bào bị lũ lụt, hạn hán, cấp phát cho các nhu cầu đột xuất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh khi có nguy cơ chiến tranh… tranh…) TS.NGUYEN THANH DUONG 16
 17. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên.  Xử lý những biến động của thị trường, trư điều hòa cung cầu về tiền, ngoại tệ và một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu nhằm bảo đảm sự hoạt động bình thường của nền kinh thư tế, xã hội. hội. TS.NGUYEN THANH DUONG 17
 18. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2. Chi thường xuyên. thư xuyên. - Chi trả nợ và cho vay Trong mục chi trả nợ và cho vay, thì khoản quan trọng nhất là chi trả nợ. nợ. + Nghĩa vụ trả nợ bắt nguồn từ tình trạng bội chi Ngân sách trong các năm trước. trước. TS.NGUYEN THANH DUONG 18
 19. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2. Chi thường xuyên. thư xuyên. Hiện nay, nợ nước ngoài của Nhà nước ta tăng lên rất lớn so với khả năng trả nợ của NSNN. NSNN. Trong đó bao gồm cả nợ quá hạn. hạn. Do đó, yêu cầu cấp bách nhất là trả được nợ được quá hạn để tránh chịu lãi phạt cao, tranh thủ vay nợ mới để trả nợ cũ và đàm phán để có thể dãn nợ đối với những khoản nợ lớn. lớn. TS.NGUYEN THANH DUONG 19
 20. I. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Chi thường xuyên. thư xuyên. Bên cạnh đó, NSNN vẫn phải bố trí khối lượng lớn trong tổng số chi để trả nợ. nợ. Theo dự kiến chi trả nợ hàng năm sẽ chiếm tỷ trọng từ 10 - 15% trong tổng số chi Ngân sách 15% của Nhà nước. ớc. TS.NGUYEN THANH DUONG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2