intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

130
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: cơ hội nghề nghiệp trong ngành tài chính, các vấn đề trong thiên niên kỷ mới, các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của công ty cổ phần và các mối quan hệ đại diện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính

 1. Chương 1: Tổng quan về Quản trị Tài chính  Cơ hội nghề nghiệp  Các vấn đề trong thiên niên kỷ mới  Các loại hình doanh nghiệp  Mục tiêu của công ty cổ phần  Các mối quan hệ đại diện 1-1
 2. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành tài chính • Thị trường tiền tệ và thị trường vốn • Đầu tư • Quản trị tài chính 1-2
 3. Chức năng- nhiệm vụ của QTTC • Dự báo và hoạch định • Quyết định đầu tư và tài trợ • Phối hợp và kiểm tra • Các giao dịch trên thị trường tài chính • Quản trị rủi ro 1-3
 4. Cơ cấu của BP. QTTC trong một doanh nghiệp tiêu biểu HĐQT TGĐ PT: KD PT: TC PT: SX GĐNQ KTTr Quản lý Công Nợ Kế toán chi phí/quản trị Quản lý Tồn kho Kế toán tài chính GĐ Ngân sách đầu tư Thuế 1-4
 5. Các vấn đề QTTC trong thiên niên kỷ mới • Ảnh hưởng của sự thay đổi tiến bộ kỹ thuật • Toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh 1-5
 6. Doanh thu và thu nhập từ hoạt động kinh doanh quốc tế của 10 cty nổi tiếng năm 2001 Công ty % doanh thu % Thu nhập Coca-Cola 60.8 35.9 Exxon Mobil 69.4 60.2 General Electric 32.6 25.2 General Motors 26.1 60.6 IBM 57.9 48.4 JP Morgan Chase & Co. 35.5 51.7 McDonald’s 63.1 61.7 Merck 18.3 58.1 3M 52.9 47.0 Sears, Roebuck 10.5 7.8 1-6
 7. Các loại hình doanh nghiệp • Một chủ • Hợp doanh • Công ty cổ phần 1-7
 8. Doanh nghiệp một chủ và hợp doanh • Thuận lợi – Dễ thành lập – Ít bị điều tiết – Không đóng thuế thu nhập cty • Khó khăn – Khó tăng vốn – Trách nhiệm vô hạn – Đời sống giới hạn 1-8
 9. Công ty cổ phần • Thuận lợi – Đời sống vô hạn – Dễ chuyển giao quyền sở hữu – Trách nhiệm hữu hạn – Dễ tăng vốn • Khó khăn – Đóng thuế hai lần – Chi phí thành lập và báo cáo cao 1-9
 10. Mục tiêu tài chính của CTCP • Mục tiêu cơ bản của tài chính là tối đa hóa giá trị của cải của cổ đông, tức là tối đa hóa giá cổ phiếu. – Cty phải có trách nhiệm nào đó đối với xã hội? – Tối đa hóa giá cổ phiếu là tốt hay xấu đối với xã hội? – Cty nên hành xử một cách có đạo đức? 1-10
 11. Tối đa hóa giá CP có giống như tối đa hóa lợi nhuận?  Không, mặc dù có sự tương quan chặt giữa giá CP, EPS, và dòng tiền của doanh nghiệp.  Giá CP hiện tại dựa vào thu nhập hiện tại, cũng như thu nhập trong tương lai và dòng tiền.  Vài hoạt động có thể làm tăng thu nhập, tuy nhiên có thể làm giảm giá cổ phiếu (và ngược lại). 1-11
 12. Các mối quan hệ đại diện • Quan hệ đại diện tồn tại bất cứ nơi đâu và khi nào người chủ thuê người quản lý đại diện cho họ. • Trong CTCP, quan hệ đại diện tồn tại giữa: – Cổ đông và nhà quản lý – Cổ đông và chủ nợ 1-12
 13. Cổ đông và nhà quản lý • NQL về bản chất thích làm việc vì lợi ích tốt nhất của riêng họ. Lợi ích của họ bao gồm các lợi ích tài chính và phi tài chính. • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản lý: – Chương trình trả thù lao quản lý – Can thiệp trực tiếp của cổ đông – Sự đe dọa bị sa thải – Sự đe dọa bị thâu tóm bởi DN khác 1-13
 14. Cổ đông và chủ nợ • Cổ đông (thông qua NQL) có thể thực hiện các hoạt động để tối đa hóa giá cổ phiếu, gây ra sự bất lợi cho chủ nợ (ngân hàng). • Về lâu dài, những hành động như thế làm tăng chi phí vốn nợ và cuối cùng làm giảm giá cổ phiếu. 1-14
 15. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu • Dòng tiền dự kiến cho cổ đông • Thời gian xuất hiện dòng tiền • Rủi ro của dòng tiền 1-15
 16. Mô hình định giá cơ bản CF1 CF2 CFn Value  1  2  (1  k) (1  k) (1  k)n n CFt  t . t 1 (1  k) • Ước lượng giá trị tài sản, dòng tiền của từng thời kỳ t (CFt), đời sống của tài sản (n), và suất chiết khấu thích hợp (k) • Trong suốt môn học này, chúng ta thảo luận về việc quản trị tài chính được thực hiện như thế nào để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. 1-16
 17. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn và mức rủi ro của dòng tiền • Các quyết định của nhà quản trị tài chính: – Quyết định đầu tư – Quyết định tài trợ – Quyết định về chính sách chi trả cổ tức • Môi trường bên ngoài (PEST) – P – Chính trị – E – Kinh tế – S – Xã hội – T – Kỹ thuật 1-17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2