intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
143
lượt xem
25
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN, dự báo doanh thu, lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến, lập bảng cân đối kế toán dự kiến, lập kế hoạch lưu chuyển tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

LOGO<br /> <br /> Chương 6:<br /> Dự báo và hoạch định<br /> tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> Chương 6<br />  Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN<br />  Dự báo doanh thu<br />  Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến<br />  Lập bảng cân đối kế toán dự kiến<br />  Lập kế hoạch lưu chuyển tiền<br /> <br /> Tầm quan trọng và nội dung<br /> của hoạch định TCDN<br /> <br />  Tầm quan trọng hoạch định TCDN<br />  Nội dung hoạch định TCDN<br /> <br /> Tầm quan trọng hoạch định TCDN<br />  Khái niệm:<br /> Hoạch định TCDN (lập kế hoạch tài chính) là tập<br /> hợp những dự định về việc tổ chức huy động và<br /> sử dụng vốn, nhằm đạt được mục tiêu của DN<br /> trong tương lai.<br /> Nói cách khác, hoạch định tài chính là việc lập<br /> hồ sơ tổng hợp các dự báo về tình hình tài<br /> chính của doanh nghiệp trong tương lai.<br /> <br /> Tầm quan trọng hoạch định TCDN<br />  Hoạch định tài chính giúp người quản lý doanh<br /> nghiệp hình dung được tình hình tài chính của<br /> doanh nghiệp trong tương lai<br />  Hoạch định tài chính xác định mục tiêu tài chính<br /> cần đạt được trong tương lai, đồng thời cụ thể<br /> hoá các mục tiêu dài hạn thành các mục đích,<br /> phương tiện để đạt được mục đích trong từng<br /> thời gian ngắn trong tương lai<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2