intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2

Xem 1-20 trên 358 kết quả Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2
 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN, dự báo doanh thu, lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến, lập bảng cân đối kế toán dự kiến, lập kế hoạch lưu chuyển tiền.

  pdf33p bautroibinhyen11 25-12-2016 109 20   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro của một tài sản, tỷ suất sinh lợi và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hoá và các loại rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p bautroibinhyen11 25-12-2016 71 16   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp giới thiệu tới người đọc các kiến thức về đầu tư dài hạn và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định ĐTDH, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p bautroibinhyen11 25-12-2016 85 12   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn của DN" trình bày các nội dung: Cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn của DN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p bautroibinhyen11 25-12-2016 77 8   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 Hệ thống đòn bẩy là: Hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  pdf17p cobematxanh 05-12-2017 70 3   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 là Hiểu biết và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản, nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp

  pdf33p cobematxanh 05-12-2017 56 2   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 là: Nắm vững các loại dự án đầu tư của công ty và quy trình phân tích, xem xét quyết định đầu tư dự án, hiểu và vận dụng được các kỹ thuật phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, nắm vững được cách xác định dòng tiền kỳ vọng từ dự án cũng như cách thức thực hành phân tích và quyết định đầu tư dự án.

  pdf18p cobematxanh 05-12-2017 58 2   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 chương 12 cung cấp cho người học những kiến thức về dự toán tài chính như: Dự báo doanh thu, phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất, dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu, dự báo báo cáo tài chính, báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_02 08-11-2015 73 10   Download

 • Chương 9 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 trình bày một số nội dung kiến thức về quyết định thuê hay mua như: Phân loại thuê, những lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_02 08-11-2015 58 8   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp cho người học các nội dung từ chương 8 đến chương 12 như: Đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn, Quyết định thuê hay mua, quản trị tài sản ngắn hạn, phân tích báo cáo tài chính, dự toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p namthangtinhlang_02 08-11-2015 64 8   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 chương 8 giúp người học có những hiểu biết về đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn. Chương này gồm có những nội dung sau đây: Khái quát chung, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, phân tích hòa vốn, phân tích độ nhạy, đòn bẩy hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p namthangtinhlang_02 08-11-2015 57 7   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 12 trình bày về dự toán tài chính. Nội dung chính của chương này gồm: Dự báo doanh thu, phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất, dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu, dự báo báo cáo tài chính, báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.

  pdf27p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 74 6   Download

 • Chương 10 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung liên quan đến vấn đề quản trị tài sản ngắn hạn như: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p namthangtinhlang_02 08-11-2015 90 10   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp có kết cấu nội dung gồm 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp, chương 2 trình bày về tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp, chương 3 cung cấp kiến thức về tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp,... Và một số nội dung chương khác, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf109p 986753421 25-05-2012 983 425   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt28p bienyeulan 18-04-2014 309 72   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nội dung trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận giữ lại, xử lý các số liệu trong báo cáo tài chính.

  ppt66p hoangthuyfc 21-08-2014 172 33   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu gồm 4 chương, trình bày các nội dung về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, định giá doanh nghiệp, cổ tức của công ty cổ phần, phân tích và quyết định thuê tài sản.

  doc83p daihockinhtekythuat 20-08-2015 88 26   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 2 Phân tích bào cáo tài chính nhằm trình bày về khái quát các báo cáo tài chính của công ty. Phân tích các tỷ số tài chính va phân tích tài chính bằng sơ đồ Dupont.

  pdf27p green_12 13-05-2014 90 16   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn trình bày nội dung xoay quanh tài sản ngắn hạn, phân tích và quyết định tồn quỹ tiến mặt, phân tích và quyết định sđầu tư khoản phải thu, phân tích và quyết định tồn kho.

  pdf8p hoaitrinhphuong 04-10-2014 120 15   Download

 •  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp: Phần 2" trình bày các nội dung: Quản trị tồn quỹ và tồn kho, quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt164p doinhugiobay_05 02-12-2015 70 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2
p_strCode=baigiangtaichinhdoanhnghiep2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản