intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế 1: Bài 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
32
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính quốc tế 1: Bài 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" giúp người học nắm được các kiến thức khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế 1: Bài 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

 1. BÀI 5 THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ ThS. Phan Thị Thanh Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015105205 1
 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Năm 2013 Vincom phát hành thành công 200 triệu trái phiếu quốc tế với thời hạn 4,5 năm và lãi suất 11,625%/năm. Tại sao Vincom không tìm kiếm nguồn tài chính trong nước mà phải ra thị trường nước ngoài cho dù lãi suất không cạnh tranh? v1.0015105205 2
 3. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau: • Hiểu về thị trường vốn quốc tế: vai trò, đặc điểm, cấu trúc và hoạt động. • Các công cụ và nguyên tắc hoạt động trên thị trường trái phiếu quốc tế. • Nguyên tắc hoạt động của thị trường cổ phiếu quốc tế. v1.0015105205 3
 4. NỘI DUNG Khái quát về thị trường vốn quốc tế Thị trường trái phiếu quốc tế Thị trường cổ phiếu quốc tế v1.0015105205 4
 5. 1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Khái niệm: Thị trường vốn quốc tế là nơi thực hiện chuyển giao hay mua bán vốn với thời hạn trên một năm giữa những chủ thể cư trú và không cư trú. • Đặc điểm  Chủ thể: Chính phủ, công ty đa quốc gia, ngân hàng thương mại lớn và tổ chức quốc tế.  Mục đích: đầu tư phát triển dài hạn. v1.0015105205 5
 6. VÍ DỤ SỰ THAM GIA CỦA CHÍNH PHỦ HY LẠP VÀO THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ Các chủ nợ của Hy Lạp (tỷ EUR) Các ngân hàng thương mại Hy Lạp 56 Các ngân hàng Chân Âu khác 50 ECB (direct holdings, nominal value) 50 Ngân hàng trung ương Hy Lạp 10 Quỹ hưu trí Hy Lạp/Chính phủ các nước khác 30 Các nhà đầu tư khác 120 Tổng trái phiếu chính phủ 260 + Vay nợ EU/IMF 53 Tổng nợ 310 v1.0015105205 6
 7. SỰ THAM GIA CỦA KHỐI TƯ NHÂN VÀO THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ – BARCLAYS GROUP Barclays Bank là một trong những trung gian tài chính lớn nhất trên thị trường trái phiếu quốc tế. v1.0015105205 7
 8. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Cấu trúc và hoạt động – Theo cách thức giao dịch GD tập trung Các trung tâm tài chính quốc tế GD phi tập trung v1.0015105205 8
 9. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Cấu trúc và hoạt động – Theo loại hàng hóa Sàn giao dịch NYSE nơi giao dịch chủ yếu được thực hiện trên hệ thống online tuy nhiên vẫn có giao dịch trực tiếp. v1.0015105205 9
 10. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ Thị trường trái phiếu Các trung tâm tài chính quốc tế Thị trường cổ phiếu v1.0015105205 10
 11. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Thị trường vốn quốc tế – Khối lượng phát hành Nguồn: Bloomberg 2014 v1.0015105205 11
 12. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Thị trường vốn quốc tế – Giá trị phát hành theo ngành Nguồn: Bloomberg 2014 v1.0015105205 12
 13. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Thị trường vốn quốc tế – Tỷ trọng theo ngành Nguồn: Bloomberg 2014 v1.0015105205 13
 14. 1. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ • Các phương án huy động vốn Nguồn: Bloomberg 2014 v1.0015105205 14
 15. 2. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ 2.1. Khái niệm và vai trò của thị trường trái phiếu quốc tế 2.2. Các công cụ trên thị trường trái phiếu quốc tế 2.3. Sự tham gia vào thị trường trái phiếu của các nước v1.0015105205 15
 16. 2.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ • Khái niệm  Là nơi mua bán trái phiếu giữa các chủ thể cư trú và không cư trú.  Thị trường trái phiếu quốc tế trong nước và ở nước ngoài. • Vai trò  Góp phần bổ sung nguồn lực tài chính trung và dài hạn, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và ổn định kinh tế của các nước.  Đáp ứng khả năng thanh toán của các chủ thể khác nhau khi tham gia vào các hoat động tài chính quốc tế.  Góp phần hình thành và phát triển hệ thống thị trường tài chính quốc tế. v1.0015105205 16
 17. CÁC CHỦ THỂ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ • Chính phủ các nước  Chính phủ và các cơ quan chức năng được uỷ quyền.  Chính quyền các địa phương hay tiểu bang. • Các tổ chức quốc tế  Ngân hàng thế giới (WB).  Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).  Ngân hàng Châu Âu (EIB). • Các doanh nghiệp lớn  IBM  Deutsche bank,… v1.0015105205 17
 18. CÁC CHỦ THỂ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ • Đầu tư trái phiếu quốc tế chủ yếu là khu vực tư nhân.  Các cá nhân.  Các doanh nghiệp.  Các định chế tài chính. • Ngân hàng trung ương hay chính phủ các nước cũng tham gia đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các nước khác. v1.0015105205 18
 19. 2.2. CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ • Căn cứ vào đặc điểm của trái phiếu  Trái phiếu được đảm bảo.  Trái phiếu chuyển đổi.  Trái phiếu thả nổi,… • Căn cứ vào thị trường (đồng tiền ghi trên trái phiếu)  Trái phiếu nước ngoài (Global bond).  Trái phiếu Châu Âu (Euro bond). • Căn cứ vào thu nhập  Các công cụ nợ thu nhập cố định.  Các công cụ nợ với thu nhập biến đổi (lãi suất thả nổi). v1.0015105205 19
 20. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NƯỚC NGOÀI • Khái niệm Thị trường trái phiếu nước ngoài là thị trường mua bán trái phiếu do người không cư trú (chính phủ, các công ty nước ngoài) phát hành tại một nước ghi bằng đồng tiền nước đó để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nội địa. • Thị trường chào bán công khai  Trái phiếu được đăng ký và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán – phải thỏa mãn các điều kiện nhất định (chất lượng hay tín nhiệm, bảo lãnh,…).  Là kênh rất quan trọng để cung cấp vốn trung – dài hạn cho các chủ thể không cư trú có nhu cầu sử dụng vốn. • Thị trường chào bán không công khai  Nhà phát hành trái phiếu không cần phải đăng ký với sở giao dịch và có thể được bán trực tiếp cho nhà đầu tư.  Quy mô nhỏ và số lượng các nhà đầu tư tham gia cũng ít hơn. v1.0015105205 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2